Sledujte nás:

Čističky odpadních vod

Naše řešení nabízí kompletní pokrytí všech potřeb, se kterými se při realizaci ČOV setkáte. Nevěříte? Jednoduše se přesvědčte – konzultace je zdarma.

Chcete vědět, jak si pořídit ČOV bez starostí? Zeptejte se našich odborníků!

Čistička odpadních vod může zachránit denně několik stovek litrů pitné vody v běžné domácnosti. Pomocí přečištění takzvané šedé vody, která neobsahuje žádné fekálie, ji lze opětovně upotřebit v podobě užitkové vody.

Domovní čistírna odpadních vod (ČOV) se využívá nejčastěji k čištění splaškových vod z rodinných domů, penzionů a chat, umožňuje nahradit septik či jímku.  Pomáhá také k efektivnímu hospodaření s vodními zdroji, protože přečištěnou vodu je možné dále využívat na praní prádla, zálivku zahrad nebo splachování toalety. 

Domácí ČOV jsou určené k biologicko-mechanickému čištění komunálních odpadních vod, proto jsou často vypouštěny do vod povrchových nebo podzemních.  Odpadní vody jsou shromažďovány a poté likvidovány dle rozhodnutí hydrogeologa a úřadů.

Pro stavbu domácí ČOV je vždy potřeba mít stavební povolení, se kterým se současně vydává i povolení k nakládání s vodami. Čističky odpadních vod jsou vodním dílem a je tedy nutné, aby byly povolené vodoprávním úřadem (dle zákona o vodách č. 254/2001).

 • Konzultace, poradenství, terénní prohlídky
 • Projektové dokumentace dle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 SB. pro vydání společného povolení
 • Hydrogeologické posudky pro domovní ČOV
 • Výkopové práce na míru včetně napojení odtokového potrubí
 • Osazení domácí čističky odpadních vod s atestem 
 • Odběry vzorků vody dle legislativy
 • Servisní a revizní prohlídky
 • Monitoring ČOV s využitím například AS-GSM – umožňuje monitorovat provoz a informovat majitele pomocí SMS o poruchách a provozních stavech
 • Výkop v nezámrzné hloubce určený pro pokládku sítí, nejčastěji se řeší odpadní trubky a chráničky pro elektrický kabel
 • Prostupy do domu
 • Zhutnění výkopu vibračním pěchem
 • Odvoz a likvidace suti a zeminy
 • Dovoz ornice
 • Rozhrnutí zeminy na pozemku
 • Bourací práce v rámci výkopu (např. jsou-li ztížené podmínky v rámci kamenitého podloží)
 • Ruční dokopy, či přemístění zeminy ve ztížených podmínkách
 • Rozebrání a složení zámkové dlažby, či kamenného chodníku
 • Zajištění kontejneru včetně nakládky, odvozu a likvidace materiálu
 • Práce s hydraulickou rukou
 • …speciality na přání

Profi TV: Naši odborníci radí - Likvidace odpadních vod (Domácí čistírny)

Instalace domovní ČOV

Domovní ČOV

Rádi Vám pomůžeme s instalací do předem připraveného výkopu, či zajistíme veškeré výkopové práce. Domácí ČOV se osadí do výkopu na podkladní betonovou desku, napojí na kanalizaci a propojí hadicemi uloženými v chráničce s řídící jednotkou (a dmychadlem), která se připojí na elektrickou energii 230 V.

Dmychadlo se umísťuje mimo čistírnu, aby se prodloužila jeho životnost, neboť uvnitř ČOV je velmi agresivní a nestálé prostředí. Nastavení základních funkcí probíhá již při výrobě a kompletaci zařízení, čistírna tedy, kromě zapojení dmychadla do zásuvky, nevyžaduje žádné elektroinstalační práce.

Zprovoznění čistírny odpadních vod provádí vždy autorizovanou osobou. Vzhledem k rozměrům a hmotnosti jsou typy pro 5 a 8 EO transportovatelné na přívěsném vozíku a umístění do výkopu je možné provést bez použití jeřábu. Čistírna odpadních vod (ČOV) je standardně osazena odolným poklopem o rozměru ⌀ 950mm, po kterém lze bezpečně chodit.

Společně s objednávkou od nás obdržíte projekční a instalační podklady. Zbývající dokumentaci k čistírně odpadních vod (ČOV), tj. provozní deník, návod k obsluze a návrh provozního řádu, získáte se nejpozději při montáži.

Bez čeho se neobejdete:

Hydrogeologický posudek

Je důležitým podkladem pro projektovou dokumentaci čistírny odpadních vod (ČOV) a posudku na likvidaci srážkových vod. Na základě vsakovací zkoušky a následně hydrogeologického posudku se určuje možný a reálný způsob likvidace odpadních vod, či možnost zasakování srážkových vod na pozemku.

Stavební povolení

Vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních. K provedení stavby ČOV je třeba stavební povolení. Současně s povolením stavby ČOV se povoluje nakládání s vodami spočívající ve vypouštění odpadních vod do vod povrchových (vodoteč, kanalizace) nebo podzemních (vsak).
Helena Rozumková
Helena Rozumková
Read More
Všechny práce provedeny na profi úrovni. Bezvadná komunikace, vše vysvětlí, poradí k velké spokojenosti vyřídí. Určitě doporučuji.
Obec Zdiby
Obec Zdiby
Read More
Velmi profesionální a kvalitně odvedená práce. Tuto společnost můžeme s klidným svědomím doporučit.
Richard Ferfecki
Richard Ferfecki
Read More
Děkuji za spolupráci! Měli jste profesionální přístup a vše proběhlo hladce a s úsměvem.
Michaela Špimrová
Michaela Špimrová
Read More
Dobrý den, společnosti Profivoda s.r.o. dávám jednoznačně plný počet hvězdiček. Jednají na rovinu, práci odvedli skvěle a přístup k nám, jako ke klientům je výborný. Velice děkuji za spolupráci a přeji jen to nejlepší do dalších let.
Previous
Next

Rozcestník