CO JE TO VODA?

CO JE TO VODA?

 

Voda je chemická sloučenina vodíku a kyslíku (kyseli-na hydroxylová).

 

Za normální teploty a tlaku je to bezbarvá, čirá kapalina bez zápachu, v silnější vrstvě

namodralé barvy. 

 

V přírodě se vyskytuje ve třech skupenstvích:  pevné - led, kapalné - voda, plynné - vodní pára.

 

Dle různých vlastností lze vodu rozdělit  na mnoho skupin, například:

Měkká voda - obsahuje málo minerálních látek

 

Tvrdá voda - obsahuje více minerálních látek, většinou z podzemních pramenů

 

Destilovaná voda - neionizovaná (zbavena minerálních látek)

 

Užitková voda - většinou v průmyslových závodech (jesnížená tvrdost vody), potravinářství vyžaduje dezinfikovanou vodu (chlórovaná, ozonizovaná, upravená UV zářením)

 

Napájecí voda - voda pro parní kotle, je zbavená minerálních solí, aby nevznikal tzv. kotelní kámen, který zanese potrubí.

 

Dle mikrobiologických parametrù dělíme vodu na pitnou, odpadní a povrchovou. 

 

V oblasti přírodní medicíny se setkáváme s vodou živou či mrtvou.

 

Voda však není samozřejmostí pro všechny obyvatele naší planety. 

 

V současnosti zemřou ročně kvůli znečištěné vodě zhruba čtyři miliony lidí.

 

Ve vesnických regionech Afriky je průměrná spotřeba vody na hlavu pouhých  několik litrů denně, zatímco v ČR se spotřeba pohybuje kolem cca 100 litrů, v Německu 130 litrù a v USA dokonce 295 litrů.

 

Na celém světě spadá 70 % spotřeby vody na zemědělství, 22 % na prùmysl a 8 % na domácnosti.

 

Zatímco v západních průmyslových státech dodávka vody funguje bezproblémově a levně,  v celosvětovém měřítku to vůbec samozřejmostí není. 

 

Tohoto luxusu, že máme vodu v téměř neomezeném množství, bychom si měli patřičně vážit.

 

Stejně dùležité jako jídlo jsou i nápoje, přičemž první chybou je už to, že většina z nás pije málo.  A když už se napijeme, není to zpravidla moc zdravé pití.  Voda to je přesně ono: voda je pro zdraví to nejdůležitìjší. Člověk nemůže žít bez vody.  Lidské bytí na zemi je nerozlučně spjato s vodou.Nepovažujte to, prosím, za samozřejmost. 

 

Díky vodě si můžete prodloužit život a přitom zůstat vitálnější

a veselejší a více se těšit z každého dne vašeho života na této krásné zemi.

 

Přeji hezký den 

 

Patrik Pavlík 

Jednatel společnosti 

Profivoda s.r.o. www.profivoda.cz 

Tel.: +420 603 171 752 E-mail: patrik@profivoda.cz

Pobočky: Plzeň 301 00,  Praha 4 142 00, Brno  621 00 Brno

Rozbory vodyvrty a studnyúpravny vody

 

 

 

 Napište nám


Souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Odborně Vám poradíme a vyřešíme Váš problém s vodou