Laboratorní komplexní služby - rozbory vody

Služby / Rozbor vody / Varianty rozborů vody

Varianty rozborů vody, které si můžete poptat

 

 

1. Informativní rozbor vody 499,- bez DPH 

Informativní rozbor vody zjišťuje nejčasti problémové látky v pitné vodě, které nám komplikují život. 

 

 • tvrdost
 • zákal
 • železo 
 • mangan 
 • dusičnany

 

 

2. Mikrobiologický rozbor pitné vody 499,- Kč bez DPH

mikrobiologické parametry rozboru vody:

 
 • Escherichia coli
 • koliformní bakterie
 • Mikroorganismy kultivované při 22°C
 • Mikroorganismy kultivované při 36°C

 

 

3. Krácený rozbor vody 1250,- Kč bez DPH 

 

Vyhláška č. 252/2004 Sb., ve znění vyhl. č. 187/2005, 293/2006, 83/2014 Sb. - příloha č. 1 - pitná voda 

 

mikrobiologické parametry 

 

 • Escherichia coli
 • koliformní bakterie
 • Mikroorganismy kultivované při 22°C
 • Mikroorganismy kultivované při 36°C

fyzikální parametry 

 

 • barva 
 • elektrická konduktivita (25 °C) 
 • hodnota pH 
 • zákal 

 

souhrnné parametry 

 

 • Tvrdost 
 • Tvrdost hořečnatá 
 • Tvrdost jako CaCO3 
 • tvrdost vápenatá 

 

anorganické parametry 

 

 • CHSK-Mn 
 • amoniak a amonné ionty jako NH4 
 • amoniakální dusík 
 • dusitanový dusík 
 • dusitany 
 • dusičnanový dusík 
 • dusičnany 

 

celkové kovy / hlavní kationty 

 

 • Ca 
 • Fe 
 • Mg 
 • Mn 

 

 

4. Úplný rozbor vody 9900,- Kč bez DPH

Pitná voda - úplný rozbor-252/2004,př.1-pesticidy B1

 

 

V případě dotazů nás kontaktujte na 377 223 432

 

nebo zašlete nezávaznou poptávku vyplněním formuláře.

 

Děkujeme a přejeme hezký den 



Napište nám






Vyplněním poptávkového formuláře za účelem získání nabídky společnosti Profivod s.r.o. dáváte souhlas ke zpracování osobních údajů uživatele ze strany Profivoda, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi Profivoda a uživatelem. Profivoda zpracovává osobní údaje převzaté od uživatele prostřednictvím webu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti – nabídky, prodeje a dodávky svých výrobků a služeb, do odvolání souhlasu uživatele zaslaném mailem na adresu: info@profivoda.cz, a to při zachování veškerých práv uživatele, jakožto subjektu údajů, zejména dle čl. 12 - čl. 23 GDPR.

Odborně Vám poradíme a vyřešíme Váš problém s vodou