Čistíme vrty po celé České Republice

Jak často vrtanou studnu čistit?

Čištění se provádí jak u vrtu nového, po vyvrtání,  tak i u vrtu stávajícího(starého) a to minimálně 1x za 5-7let. Jsou lokality, hlavně kde je takové podloží, že vrty "špiní", nebo se vám odchází čerpadla, že je potřeba vrt čistit i častěji. Máme i pár klientů, kde se vrt musí čistit jednou ročně. Je to s předpokladem, že se to ustálí a po prvních pár letech se vrátíme k normálu, což je cca 1 x za 5 let. Napište nám


Vyplněním poptávkového formuláře za účelem získání nabídky společnosti Profivod s.r.o. dáváte souhlas ke zpracování osobních údajů uživatele ze strany Profivoda, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi Profivoda a uživatelem. Profivoda zpracovává osobní údaje převzaté od uživatele prostřednictvím webu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti – nabídky, prodeje a dodávky svých výrobků a služeb, do odvolání souhlasu uživatele zaslaném mailem na adresu: info@profivoda.cz, a to při zachování veškerých práv uživatele, jakožto subjektu údajů, zejména dle čl. 12 - čl. 23 GDPR.

Odborně Vám poradíme a vyřešíme Váš problém s vodou