Vrtané studny po celé České Republice

Služby / Rozbor vody / Vrtané studny

Jak to u nás probíhá při vrtání studny?

 

Mít vlastní zdroj vody přináší výhodu především v tom, že vás pak voda samozřejmě nebude nic stát. Budoucí majitelé studní jsou postaveni před otázku, zda studnu kopanou nebo vrtanou. Ta vrtaná má zásadní výhodu především v tom, že je hlubší. Čerpá tedy vodu rovnou z pramene, což znamená, že ji nelze tak snadno znečistit a současně jí bude dostatek i v případě sucha. A nakonec je realizace takové studny i cenově výhodnější. Díky použití moderních technologií také vrtáním výstavbu znatelně urychlíte.

 

Co předchází samotné realizaci vrtané studny?

 

V první řadě na místo budoucí stavby studny vyrazí geolog a vodohospodář. Musíme totiž rozhodnout o nejvhodnější lokalizaci pro studnu. Zhodnotíme terén a hloubku pramenu, také jeho vydatnost a vybereme nejvhodnější technologii. V tomto bodě je nezbytností vypracování rovněž geologického posudku. Ten je nutností, pokud budujete libovolný vodní zdroj. Bude ho po vás chtít stavební úřad, aby následně vydal povolení. A stejně tak bude zmíněná instituce vyžadovat projekt studny. Musíte totiž doložit, že stavba vaší studny neohrozí studny okolní a kvalitu vody v nich.

 

 

Jak vypadá realizace vrtané studny?

 

Průměr vrtu se liší podle toho, do jakého podloží budeme vrtat. My používáme průměr hloubění až do 300 mm. Následně při stavbě uplatníme vystrojení vrtu min. 125 mm PVC-U trubkami, které mají atest pro pitnou vodu a vyhovují na rozdíl od jiných materiálů i striktním normám. Provedeme obsyp kačírkem, frakce 4/8, to znamená jedním z nejjemnějších. Materiál z vývrtku jsme schopni rovněž sami odvést. Vrt můžeme ukončit dvojím způsobem: Buď záhlavím z PVC nebo z betonu. Zároveň zajistíme vhodné čerpadlo, které namontujeme a rovněž vyřešíme napojení na stavbu.

 

A proč si vybrat zrovna nás na vrtanou studnu?

 

Pomůžeme vám se zajištěním veškeré nezbytné dokumentace (povolení stavební, vodoprávní, územní) i s kolaudací studny. Rozbor vody je vyžadován zákonem po dokončení, my jej však v akreditované laboratoři automaticky provádíme před vrtáním i po něm. Dáváme si totiž záležet především na profesionálním a otevřeném přístupu k našim klientům.

 

 

Vrtné soupravy pro vrtání studny

 

vrtná souprava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vrtná souprava pro vrtyNapište nám


Vyplněním poptávkového formuláře za účelem získání nabídky společnosti Profivod s.r.o. dáváte souhlas ke zpracování osobních údajů uživatele ze strany Profivoda, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi Profivoda a uživatelem. Profivoda zpracovává osobní údaje převzaté od uživatele prostřednictvím webu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti – nabídky, prodeje a dodávky svých výrobků a služeb, do odvolání souhlasu uživatele zaslaném mailem na adresu: info@profivoda.cz, a to při zachování veškerých práv uživatele, jakožto subjektu údajů, zejména dle čl. 12 - čl. 23 GDPR.

Odborně Vám poradíme a vyřešíme Váš problém s vodou • 30. 10. 2018

  Na novou studnu se od ledna počká

  Na novou studnu se od ledna počká až o půl roku déle, přibylo papírování

 • 25. 10. 2018

  Výskyt koliformních bakterií ve vodě

  Koliformní bakterie se dostávají do vody především ze septiků a městské kanalizace. Dále se mohou do vody dostat splachem odpadů ze zemědělství. Koliformní bakterie mohou vznikat i ve studních rozkladem listí či jiného biologického materiálu. 

 • 4. 10. 2018

  Mikroplasty v pitné vodě zůstávají i po úpravě, zjistili vědci

  Drobné plastové částice, které se do řek a nádrží dostávají hlavně z odpadních vod, nedokážou úpravny pitné vody zcela odstranit. 

  Ukázal to výzkum vědců z Ústavu pro hydrodynamiku Akademie věd ČR, kteří mikroplasty našli ve vzorcích ze tří úpraven.