Vrtané studny po celé České Republice

Služby / Rozbor vody / Vrtané studny

Jak to u nás probíhá při vrtání studny?

 

Mít vlastní zdroj vody přináší výhodu především v tom, že vás pak voda samozřejmě nebude nic stát. Budoucí majitelé studní jsou postaveni před otázku, zda studnu kopanou nebo vrtanou. Ta vrtaná má zásadní výhodu především v tom, že je hlubší. Čerpá tedy vodu rovnou z pramene, což znamená, že ji nelze tak snadno znečistit a současně jí bude dostatek i v případě sucha. A nakonec je realizace takové studny i cenově výhodnější. Díky použití moderních technologií také vrtáním výstavbu znatelně urychlíte.

 

Co předchází samotné realizaci vrtané studny?

 

V první řadě na místo budoucí stavby studny vyrazí geolog a vodohospodář. Musíme totiž rozhodnout o nejvhodnější lokalizaci pro studnu. Zhodnotíme terén a hloubku pramenu, také jeho vydatnost a vybereme nejvhodnější technologii. V tomto bodě je nezbytností vypracování rovněž geologického posudku. Ten je nutností, pokud budujete libovolný vodní zdroj. Bude ho po vás chtít stavební úřad, aby následně vydal povolení. A stejně tak bude zmíněná instituce vyžadovat projekt studny. Musíte totiž doložit, že stavba vaší studny neohrozí studny okolní a kvalitu vody v nich.

 

 

Jak vypadá realizace vrtané studny?

 

Průměr vrtu se liší podle toho, do jakého podloží budeme vrtat. My používáme průměr hloubění až do 300 mm. Následně při stavbě uplatníme vystrojení vrtu min. 125 mm PVC-U trubkami, které mají atest pro pitnou vodu a vyhovují na rozdíl od jiných materiálů i striktním normám. Provedeme obsyp kačírkem, frakce 4/8, to znamená jedním z nejjemnějších. Materiál z vývrtku jsme schopni rovněž sami odvést. Vrt můžeme ukončit dvojím způsobem: Buď záhlavím z PVC nebo z betonu. Zároveň zajistíme vhodné čerpadlo, které namontujeme a rovněž vyřešíme napojení na stavbu.

 

A proč si vybrat zrovna nás na vrtanou studnu?

 

Pomůžeme vám se zajištěním veškeré nezbytné dokumentace (povolení stavební, vodoprávní, územní) i s kolaudací studny. Rozbor vody je vyžadován zákonem po dokončení, my jej však v akreditované laboratoři automaticky provádíme před vrtáním i po něm. Dáváme si totiž záležet především na profesionálním a otevřeném přístupu k našim klientům.

 

 

Vrtná souprava pro vrtání studny

vrtná souprava

 Napište nám


Souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Odborně Vám poradíme a vyřešíme Váš problém s vodou • 13. 11. 2017

  Radioaktivita ve vodách a nový Atomový zákon

  Od 1.1.2017 je účinná nová verze Atomového zákona. Starý zákon 18/1997 byl nahrazen novým zákonem 263/2016. Důvodem vzniku nové verze je sjednocení s legislativou Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii.

 • 27. 10. 2017

  Máme se bát mikroplastů v pitné vodě?

  Že je naše planeta zaneřáděna plasty nejen od Šumavy k Tatrám, ale doslova od Aljašky k Austrálii, je zcela zřejmé, a jisté je i to, že plasty představují jeden z největších ekologických problémů do budoucnosti. Zatím se to týkalo především volné přírody, moří, rozvojových zemí a také potravinářství. Jsou nově rizikem i pro pitnou vodu, a tedy pro nás?

 • 14. 9. 2017

  MEDIÁLNÍ ÚDAJE O (NE)KVALITĚ PITNÉ VODY

  Pesticidy ve vodách podzemních a mikroplasty ve vodách veškerých, včetně vody pitné, hýbají poslední dobou laickou veřejností. Bohužel je třeba konstatovat, že jde v drtivé většině o informace, jejichž cílem je především snaha o nárůst atraktivity příslušných médií, která je šíří.