Tepelná čerpadla
země-voda na klíč

Nabízíme realizaci tepelných čerpadel na klíč, a to od prvotního průzkumu na pozemku po zajištění projektové dokumentace a povolení na úřadech, vyvrtání hloubkových vrtů až po napojení vybraného tepelného čerpadla. Realizace provádíme po celé České republice.

Jak funguje tepelné čerpadlo země-voda?

Nemrznoucí směs zahřívaná teplem z venkovního prostředí je odváděna do tzv. výparníku, který je součástí každého tepelného čerpadla. Ve výparníku se získané nízkopotenciální teplo předává chladivu, které koluje uvnitř čerpadla. Chladivo se vypařuje a tento plyn je nasáván kompresorem, který plynné chladivo prudce stlačí a díky této kompresi vzroste jeho teplota. 

Nízkopotenciální teplo je tedy zahřáto na teplotní hladinu cca 80°C. Dále chladivo putuje do kondenzátoru, kde předává tepelnou energii topné vodě, která koluje ve vnitřním, tzv. sekundárním tepelném okruhu. Chladivo poté proudí přes expanzní ventil, který ho ochlazuje, opět do výparníku, kde se celý cyklus stále opakuje. 

Naši odborníci radí:

Kompletní systém tepelného čerpadla země-voda s geotermálními vrty

Varianty tepelných čerpadel země-voda

Geotermální hloubkové vrty

Tepelné čerpadlo země-voda získává energii ze zemského masívu nebo spodní vody. Tato geotermální energie je dále předávána topné vodě. Ve vrtu je zapuštěna sonda naplněná nemrznoucí směsí, která přenáší teplo mezi zemí a tepelným čerpadlem. Podle velikosti vytápěného domu a místních geologických podmínek, se provádí jeden nebo více vrtů o hloubce 60 až 250 m. Pro vystrojení vrtu používáme pouze atestované a certifikované materiály včetně nejvýkonnější a nejbezpečnější sondy pro tepelná čerpadla na trhu.

Zemní plošné kolektory

U  domů, které se staví na zelené louce a  mají k  dispozici dostatečný prostor, se jeví zemní plošné kolektory jako dobrou volbou. V  případě, že není dostatečná plocha pro plošné kolektory, je na místě volba kolektoru vertikálního, tj. hloubkového vrtu. Podmínky pro volbu kolektorů jsou dány především geologickou situací a  dále umístěním budovy v  zástavbě.

Získejte cenovou nabídku zdarma

Staňte se nezávislými na energiích, pomůžeme vám k tomu.

Nemáte místo na vrt? Máme pro vás alternativu!

Tepelné čerpadlo technologie vzduch-voda v tomto případě funguje podle stejného principu jako chladnička, pouze obráceně. Tepelné čerpadlo čerpá energii z venkovního vzduchu, který neustále nasává a o několik stupňů chladnější jej opět vyfukuje. Nevýhodou je nižší účinnost a kratší životnost oproti tepelným čerpadlům země-voda. Čím nižší je teplota, tím vyšší je topný faktor.

Porovnání technologií země-voda a vzduch-voda

Země - voda

 • Zisk energie ze země vrtem nebo kolektory.
 • Stabilní zdroj tepla po celý rok.
 • Spotřebuje cca o 1/3 elektrické energie méně oproti systému vzduch–voda.
 • Vysoká účinnosti a nízká hlučnost.
 • Dlouhá životnost čerpadla i vystrojení vrtu.
 • Vyšší pořizovací cena.

Vzduch - voda

 • Jednoduchá a rychlá instalace.
 • Nižší pořizovací cena.
 • Topný faktor je proměnlivý v závislosti na venkovní teplotě.
 • Vyšší hlučnost venkovní jednotky.
 • Vyšší spotřeba elektřiny.
 • Výrazně nižší životnost.

Ukázky realizací tepelných čerpadel

V čem se odlišujeme?

Kvalita

Zvolením kvalitního tepelného čerpadla vše zdaleka nekončí. Jde jen o polovinu úspěchu! Životnost celého systému značně ovlivňuje kvalita vrtných prací, příslušenství a vystrojení primárního okruhu tepelného čerpadla. Jde zejména o kvalitu použitého potrubí, geotermálních sond, rozdělovačů a sběračů atd. Nakupujeme materiály od předních výrobců na trhu.

Komplexnost, práce od A po Z

Veškeré práce bude provádět jedna společnost, Profivoda s.r.o. Tím Vám zajistíme efektivní proces a budete mít veškeré potřebné dílčí kroky pod kontrolou. 

Naši odborníci radí:

Jaký je první krok? Terénní prohlídka pozemku

Je nezbytné zjistit situaci na pozemku, vymezit místo pro realizaci vrtu, či vrtů. Dále je potřeba zajistit situační plánek domu a průkaz energetické náročnosti budovy. Na základě toho provedeme cenovou kalkulaci veškerých následujících kroků.

Jaká je cena realizace vrtů pro tepelné čerpadlo?

Cena, kterou za realizaci vrtu pro tepelná čerpadla zaplatíte, se odvíjí od řady faktorů. Jde především o typ podloží (u stabilního jsou vrty levnější), průměr vrtu a jeho hloubku. Například vrt v pevném podloží o průměru 150 mm se pohybuje kolem 1 390 Kč za metr hloubky. V případě nestabilního podloží cena za metr vrtu narůstá i na cca 2 500 Kč. Obě ceny uvádíme bez DPH.

Vždy je klíčová terénní prohlídka doplněna o informace o současné, či budoucí nemovitosti a její užívání. Na základě získaných informací lze zpracovat cenový plán, který bude již obsahovat i vybrané tepelné čerpadlo, následně projektovou dokumentaci a v rámci inženýringu vyřídit povolení na úřadech a provést realizační část.

Detailní ceník nelze uvádět vzhledem k tomu, že realizace provádíme po celé České republice a vždy individuálně vyhodnocujeme dostupnost techniky na pozemek, geologické prostředí a požadavky investora.

Co vše zajištujeme

 • Konzultace, poradenství, terénní prohlídky.
 • Projektovou dokumentaci včetně vyřízení povolená na úřadech.
 • Realizace vrtů pro tepelné čerpadlo včetně injektáže a s využitím  atestovaných a certifikovaných materiálů a nejvýkonnějších a nejbezpečnějších sond pro tepelná čerpadla.
 • Výkopové práce včetně přípojky pro tepelné čerpadlo.
 • Prodej a odborné montáže tepelných čerpadel země voda a země vzduch dle výběru výrobce (např. tepelné čerpadlo IVT Premium Line nebo tepelné čerpadlo od výrobce Alpha Innotec atp.)
 • Pravidelný servis
 • Konzultace, poradenství, terénní prohlídky
 • Projektovou dokumentaci včetně vyřízení povolení na úřadech.

Kompletní systém tepelného čerpadla země-voda s geotermálními vrty

 • Realizace vrtů pro tepelné čerpadlo včetně injektáže a s využitím atestovaných a certifikovaných materiálů a nejvýkonnějších a nejbezpečnějších sond pro tepelná čerpadla.
 • Výkopové práce včetně přípojky pro tepelné čerpadlo.
 • Prodej a odborné montáže tepelného čerpadla dle výběru výrobce (např. IVT, Alpha innotec atp.)
 • Pravidelný servis.
 • Novinka nabízíme financování Vašeho tepelného čerpadla.

Komplexní poradenství

Nabízíme odborné poradenství a technickou podporu v rámci konzultací, jednoduchých technických návrhů, zákresů, rozpočtů a nabídek zejména pro rodinné domy či na již vyhotovené projektové rozpočty. Každému projektu se důkladně věnujeme a lpíme na jeho kvalitě. To se odráží v realizaci veškerých následujících prací.

Rádi vám se vším pomůžeme.

Potřebujete poradit, jaký typ tepelného čerpadla je pro Vás vhodný?

Nabízíme konzultace zdarma