Dešťovka pokračuje od září 2023

Druhá vlna dotačního programu Nová zelená úsporám

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo druhou vlnu dotačního programu Nová zelená úsporám, který se zaměřuje i na dotace pro Dešťovku, hospodaření s odpadní a dešťovou vodou v domácnostech. Žádosti jsou přijímány až do vyčerpání prostředků. Na program bylo vyhrazeno celkem 340 mil. Kč. Chcete získat až 75% dotací na využívání dešťových vod? Poradíme Vám jak na to.

Co se změní?

 • Zálivka – využití dešťové vody pro zalévání zahrady
 • Zálivka + splachování – využití dešťové vody pro zalévání zahrady a splachování
 • Systém pro využití vyčištěné / dočištěné odpadní vody jako vody užitkové
 • Šedé vody – případně také pro zálivku zahrady, včetně využití dešťové vody

Změna podmínek přidělování dotací Dešťovka 2023

Ministerstvo životního prostředí tento týden vydalo upravené pokyny pro udělování dotací. Dešťovka se nově poskytuje na opatření realizovaná na stávajících rodinných domech a novostavbách a je podmíněna kombinací s opatřením v oblasti zateplení, novostavby (včetně nákupu RD) nebo zdrojů energie.

Více na webu www.novazelenausporam.cz nebo se zeptejte nás.

edit 23.6.2023

Dešťovka pro rodinné domy

Kdo může žádat?

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Stavebníci nových rodinných domů
 • Nabyvatelé nových rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik peněz můžete získat?

 • Dešťová voda pro zálivku zahrady – až 55 000 Kč (podporuje se pouze u stávajících rodinných domů, ne u novostaveb)
 • Dešťová voda využívaná jako užitková (pro splachování) i pro zálivku – až 65 000 Kč
 • Odpadní (šedá) voda využívaná jako užitková (pro splachování) i pro zálivku – až 60 000 Kč
 • Odpadní (šedá) voda v kombinaci s dešťovou vodou (dvě nádrže) – až 105 000 Kč

Podpora pro znevýhodněné kraje

Program bude i nadále bonifikovat projekty na území znevýhodněných krajů – Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje, zcela nově pak zvýhodní i projekty mimo tyto znevýhodněné kraje, které budou realizovány na území obce s rozšířenou působností z regionů podporovaných státem.

Dotace pro bytové domy

Dotace pro bytové domy budou zacíleny podle typu vlastníka bytového domu. Základní portfolio dotací pro všechny bytové domy zůstává zachováno a je doplněno o možnost výměny starých plynových kotlů. SVJ a bytová družstva získají navíc nejen možnost čerpat dotaci zálohově, ale i bonusové plnění za každou nízkopříjmovou domácnost. Obce budou moct využít dotace ve výši
až 70 % vynaložených nákladů, stejně jako další vlastníci bytových domů z veřejného sektoru – kraje, nadace, příspěvkové organizace a celá řada dalších subjektů. 

Naši odborníci radí, jak komunikovat s úřady

S čím vám pomůžeme?

 • Konzultace, poradenství, terénní prohlídky
 • Výkopové práce na míru
 • Osazení nádrž.
 • Výkop v nezámrzné hloubce 
 • Prostupy do domu
 • Zhutnění výkopu vibračním pěchem
 • Odvoz a likvidace suti a zeminy
 • Dovoz ornice
 • Rozhrnutí zeminy na pozemku
 • Bourací práce v rámci výkopu (např. jsou-li ztížené podmínky v rámci kamenitého podloží)
 • Ruční dokopy, či přemístění zeminy ve ztížených podmínkách
 • Rozebrání a složení zámkové dlažby, či kamenného chodníku
 • Zajištění kontejneru včetně nakládky, odvozu a likvidace materiálu
 • Práce s hydraulickou rukou
 • … speciality na přání

Chcete začít využívat dešťovou vodu?

Pomůžeme vám s kompletní realizací.

Zdroj: https://novazelenausporam.cz/tiskova-zprava/47