CO JE TO VODA?

CO JE TO VODA?

 

Voda je chemická sloučenina vodíku a kyslíku (kyseli-na hydroxylová).

 

Za normální teploty a tlaku je to bezbarvá, čirá kapalina bez zápachu, v silnější vrstvě

namodralé barvy. 

 

V přírodě se vyskytuje ve třech skupenstvích:  pevné - led, kapalné - voda, plynné - vodní pára.

 

Dle různých vlastností lze vodu rozdělit  na mnoho skupin, například:

Měkká voda - obsahuje málo minerálních látek

 

Tvrdá voda - obsahuje více minerálních látek, většinou z podzemních pramenů

 

Destilovaná voda - neionizovaná (zbavena minerálních látek)

 

Užitková voda - většinou v průmyslových závodech (jesnížená tvrdost vody), potravinářství vyžaduje dezinfikovanou vodu (chlórovaná, ozonizovaná, upravená UV zářením)

 

Napájecí voda - voda pro parní kotle, je zbavená minerálních solí, aby nevznikal tzv. kotelní kámen, který zanese potrubí.

 

Dle mikrobiologických parametrù dělíme vodu na pitnou, odpadní a povrchovou. 

 

V oblasti přírodní medicíny se setkáváme s vodou živou či mrtvou.

 

Voda však není samozřejmostí pro všechny obyvatele naší planety. 

 

V současnosti zemřou ročně kvůli znečištěné vodě zhruba čtyři miliony lidí.

 

Ve vesnických regionech Afriky je průměrná spotřeba vody na hlavu pouhých  několik litrů denně, zatímco v ČR se spotřeba pohybuje kolem cca 100 litrů, v Německu 130 litrù a v USA dokonce 295 litrů.

 

Na celém světě spadá 70 % spotřeby vody na zemědělství, 22 % na prùmysl a 8 % na domácnosti.

 

Zatímco v západních průmyslových státech dodávka vody funguje bezproblémově a levně,  v celosvětovém měřítku to vůbec samozřejmostí není. 

 

Tohoto luxusu, že máme vodu v téměř neomezeném množství, bychom si měli patřičně vážit.

 

Stejně dùležité jako jídlo jsou i nápoje, přičemž první chybou je už to, že většina z nás pije málo.  A když už se napijeme, není to zpravidla moc zdravé pití.  Voda to je přesně ono: voda je pro zdraví to nejdůležitìjší. Člověk nemůže žít bez vody.  Lidské bytí na zemi je nerozlučně spjato s vodou.Nepovažujte to, prosím, za samozřejmost. 

 

Díky vodě si můžete prodloužit život a přitom zůstat vitálnější

a veselejší a více se těšit z každého dne vašeho života na této krásné zemi.

 

Přeji hezký den 

 

Patrik Pavlík 

Jednatel společnosti 

Profivoda s.r.o. www.profivoda.cz 

Tel.: +420 603 171 752 E-mail: patrik@profivoda.cz

Pobočky: Plzeň 301 00,  Praha 4 142 00, Brno  621 00 Brno

Rozbory vodyvrty a studnyúpravny vody

 

 

 

 Napište nám


Vyplněním poptávkového formuláře za účelem získání nabídky společnosti Profivod s.r.o. dáváte souhlas ke zpracování osobních údajů uživatele ze strany Profivoda, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi Profivoda a uživatelem. Profivoda zpracovává osobní údaje převzaté od uživatele prostřednictvím webu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti – nabídky, prodeje a dodávky svých výrobků a služeb, do odvolání souhlasu uživatele zaslaném mailem na adresu: info@profivoda.cz, a to při zachování veškerých práv uživatele, jakožto subjektu údajů, zejména dle čl. 12 - čl. 23 GDPR.

Odborně Vám poradíme a vyřešíme Váš problém s vodou