Co vše je třeba při vyřizování studny

Co vše je třeba při vyřizování studny

Může to trvat i měsíce. Vyběhat si totiž všechna povolení ke stavbě novéstudny není docela jednoduché. A to se proces od ledna zjednodušil – na stavbu studny či vrtu spolu se stavbou rodinného domustačí povolení už jen stavebního úřadu. 

 

Začít je třeba s hydrogeologickým posudkem. Právě hydrogeolog řekne, je-li na pozemkua v kterém místě vhodný pramen, a vypracuje posudek, který je součástí dokumentacepro úřady. Vodu může sice hledat i proutkař, úřad však vyžaduje posudek hydrogeologa. Proutkař je spíš pojistkou, že voda na místě bude.

Postup povolování se liší u vrtané a kopané studny. U vrtané studny se totiž provádí zkušební vrt, který se musí oznámit obci. U kopané studny se naopak žádná „zkouška“ nedělá. Není to ani prakticky možné. Kopané studny se navíc obvykle už nehloubí. Hloubit se ale může začít už po vydání stavebního povolení vodoprávním úřadem. Není tedy třeba obci nic oznamovat.

V další fázi do procesu vstupuje projektant, který zpracuje projektovou dokumentaci. Zatímco na důmji zpracovává autorizovaný inženýr nebo architekt pro pozemní stavby, pro studnu je to autorizovaný technik či inženýr pro vodní stavby. 

Cenadokumentace:cca 5 000 korun, může se místně měnit

Co je třeba vyplnit na úřadě (postup je stejný pro kopanou studnu i vrt)

Nově stačí pro stavbu domu i studny (případně čistírny odpadních vod) jedno společné povolení stavebního úřadu. Tam také žádost podáte a úřad pak vydá povolení na soubor všech těchto staveb.

 

Vodoprávní úřad v takovém případě jen vydá závazné stanovisko a povolí nakládání s vodami. To si ale obstará buď stavebník sám, nebo jeho projektant, pokud si ho na to stavebník najal.

 

 

Kolik stojí nová studna

 

  • Základ pro cenu studny je dán počtem vyvrtaných metrů – čím hlouběji pod povrchem voda v daném místě je, tím dražší bude studna.
  • Cena za metr se pohybuje mezi 1 000 až 2 500 korun. Nejméně stojí vrty o průměru 125 mm, vrty pro potřeby rodinného bydlení mívají kolem 250 mm. Větší průměr vrtu zpravidla znamená vydatnější zdroj vody, každá studna je ale jedinečná. Zkušená firma poradí nejen kde vrtat, ale i jaký průměr vrtu zvolit.
  • Nejlépe se vrtá do pevného podloží. Vrtání do nestabilního prostředí může cenu i více než zdvojnásobit.

 

 

Možná je i druhá varianta, jak stavbu studny společně se stavbou rodinného domu povolit. Je však o něco složitější než v prvním případě – nejprve se na stavebním úřadě požádá o umístění stavby rodinného domu a studny (formulář se nazývá Žádost o umístění stavby). 

 

Poté, jsou-li dům i studna úřadem umístěny, na vodoprávním úřadu zažádáte o stavební povolení ke studni a podáte žádost o povolení k nakládání s vodami. Jakmile jsou tato povolení vyřízená, vracíte se zpátky na stavební úřad.

 

Také je možné nejprve ve společném řízení u vodoprávního úřadu zažádat o umístění stavby studny, její provedení a nakládání a následně u stavebního úřadu požádat o povolení ke stavbě domu.

 

B) Studna bez stavby rodinného domu

 

Studna je podle zákona vodní dílo, které je třeba na pozemek nejdřív umístit a pak ho na něm povolit. Nejsnazší je požádat o společné řízení, které vede vodoprávní úřad. Ten studnu umístí, povolí a povolí nakládání s vodami.

 

Cena vydání společného povolení: 300 korun

 

Cena „rozděleného“ řízení: územní rozhodnutí o umístění stavby studny 300 korun + povolení vodoprávního úřadu 300 korun

 

Délka řízení: společné řízení maximálně 60 dnů, „rozdělené“ řízení maximálně 60 dnů na územní řízení, následně 30 až 60 dnů na vodoprávní řízení (stavební povolení + nakládání s vodami), k tomu navíc stavební řízení na stavbu domu 30 až 60 dnů

 

 

Získat ze stávající studny víc vody je možné, ale nejde to ani v tomto případě bez povolení. Jakmile byste chtěli studnu prohloubit, vyžaduje to stavební povolení podle vodního zákona. Vyřizuje se u vodoprávního úřadu.

 

Na studnaře se čeká i půl roku

 

 

Nutný je také posudek hydrogeologa. „V rámci stavebního řízení se řeší též dopady prohloubení studny na hydrologické poměry,“ vysvětluje Vilém Frček z ministerstva pro místní rozvoj.

 

Cena povolení prohloubení: 300 korun

 

Zatímco odběr vody ze studní vybudovaných před rokem 1955 je legální, mladší studny už potřebují povolení k užívání. „Odběry vod ze všech takzvaných historických studní (vznik před rokem 1955) jsou považovány za povolené, a to v tom případě, jestli jejich majitelé používají tuto studnu pouze pro domácnost,“ vysvětluje Jana Mušková z vodoprávního úřadu v Jičíně.

 

Majitel studny proto musí mít veškerou dokumentaci provedení studny. Pokud se například nedochovala, musí si pořídit zjednodušenou dokumentaci – takzvaný pasport. Ten si může nakreslit i sám, k vypracování není třeba odborně způsobilá osoba. Pokud majitel pasport nemá, jde o přestupek a může dostat pokutu až 200 tisíc korun.

 

Cena ověření dokumentace skutečného provedení stavby nebo ověření zjednodušené dokumentace (pasportu):500 korun

 

 

 

Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/nova-studna-vrtani-urady-formulare-vyrizovani-frl-/domaci.aspx?c=A180911_093205_domaci_jjNapište nám


Vyplněním poptávkového formuláře za účelem získání nabídky společnosti Profivod s.r.o. dáváte souhlas ke zpracování osobních údajů uživatele ze strany Profivoda, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi Profivoda a uživatelem. Profivoda zpracovává osobní údaje převzaté od uživatele prostřednictvím webu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti – nabídky, prodeje a dodávky svých výrobků a služeb, do odvolání souhlasu uživatele zaslaném mailem na adresu: info@profivoda.cz, a to při zachování veškerých práv uživatele, jakožto subjektu údajů, zejména dle čl. 12 - čl. 23 GDPR.

Odborně Vám poradíme a vyřešíme Váš problém s vodou