Princip funkce změkčovače na tvrdou vodu

Změkčování tvrdé vody ve vašem změkčovači na tvrdou vodu je prováděno pomocí výměny iontů.

 

Změkčovač tvrdé vody obsahuje ionizační pryskyřici, která má chemickou vlastnost vázat ionty vápníku (CA) a hořčíku (Mg), čímž je z vody odstraňuje.

 

Současně při svém vázání vápníku a hořčíku uvolňují ionty sodíku (Na), jejichž vlastnosti umožňují tvorbu solí, které jsou ve vodě mnohem lépe rozpustné a tím pro tvrdost vody nepodstatné.

 

Navíc se při změkčování vody zvyšuje hladina sodíku. Hladina sodíků je přímo úměrná tvrdosti vaší vody.

Čím tvrdší vodu máte tím více sodíku ve vodě, bude. Ale nebojte se vždy to bude množství, které splňuje vyhlášku o pitné vodě.

Pro případ, že by vám sodík ve vodě vadil, doporučuje výrobce pořídit domácí filtr na pitnou vodu.

 

Existují syntetické sloučeniny, obvykle s kulovou molekulou a schopností vázat chemické částice obsažené ve vodě a vyměňovat je za jiné.

V případě změkčování využíváme kationové pryskyřice.

 

Pryskyřice se nachází uvnitř nádržky změkčovače na vodu a tvoří převážnou část jeho objemu (mezi 60 a 75% v závislosti na modelu). Je nutné, aby jedna část nádržky zůstala prázdná a umožňovala správnou regeneraci pryskyřice.

 

Během procesu změkčování tvrdé vody prochází voda ventilem na vstupu, teče do vrchní části změkčovače skrze rozdělovač (distributor) a tak v hmotě pryskyřice uskutečňuje výměnu iontů.

 

Ošetřená již měkká voda je shromažďována a hnána do vnitřního potrubí  ventilu a dále přes připojení na potrubí k využití.

 

Zde je umístěn vodoměr zaznamenávající množství ošetřené tvrdé vody.

 Odborně Vám poradíme a vyřešíme Váš problém s vodou