Velké nezávislé testy kohoutkové vody z celé ČR

Velké nezávislé testy kohoutkové vody z celé ČR

 

Internetová televize Stream.cz zveřejnila nový díl pořadu A DOST! Tentokrát se věnovala kvalitě kohoutkové vody. Můžete se podívat, k jakým závěrům Jan Tuna a jeho tým dospěl.

 

Absolutním vítězem se stala kohoutková voda z Mladé Boleslavi, která ve všech aspektech (mikrobiologie, chlor, dusičnany a dusitany, pesticidy, atd.) splňuje limity pro kojeneckou vodu. Ve výsledcích předčí i většinu testovaných balených vod. A to dokonce i některé, které jsou označované jako kojenecké. Hned za ní následuje kohoutková voda z Karlových Varů, která také splňuje naprostou většinu limitů stanovených pro vodu kojeneckou. V ní jsou ale oproti mladoboleslavské látky vznikající při chloraci (pětkrát nižší množství, než je povolený limit). Kojenecká voda by chlorována být neměla. Velmi dobře dopadla i voda z Liberce a z Plzně. Kohoutková voda je tedy na testovaných místech v České republice velmi dobrou volbou pro pitný režim.

 

Odebraná kohoutková voda zároveň nikde neobsahovala vyšší hodnoty chloru, ani vedlejších produktů chlorace, například chloroformu. Z hlediska obsahu dusičnanů a dusitanů dopadla úplně nejlépe kohoutková voda ve Zlíně. Ve čtyřech krajských městech kohoutková voda neobsahuje naprosto žádné pesticidy, ani jejich metabolity, které přitom nezávislé testy A DOST! objevily ve všech testovaných balených kojeneckých vodách. Naprostá většina testované vody z kohoutku v sobě neměla žádné zbytky zjišťovaných léčiv. Ani v jednom městě pak neobsahovala téměř žádný  nebezpečný radon, resp. jen zanedbatelné množství. „Pokud má někdy natočená voda mléčnou barvu, není to chlor, ale vzduch, který během chvíle vyprchá a voda je pak průzračná. Nejde tedy o nic škodlivého,“ dodává Jan Tuna, moderátor pořadu A DOST!.

 

 ZHLÉDNOUT VIDEO NA NAŠEM YOUTUBE KANÁLU

 

A DOST! Velké nezávislé testy kohoutkové vody. Co doopravdy obsahuje? 

ZDROJ: http://www.regionplzen.cz/zpravodajstvi/kohoutkova-voda-z-plzne-ma-vynikajici-kvalitu-prokazal-test-poradu-a-dost-142415/

ZDROJ: https://www.stream.cz/adost/10023202-velke-nezavisle-testy-kohoutkove-vody

ZDROJ: https://www.stream.cz/adost/10023438-bonus-testy-kohoutkove-vody-prehledne-kraj-po-krajiNapište nám


Vyplněním poptávkového formuláře za účelem získání nabídky společnosti Profivod s.r.o. dáváte souhlas ke zpracování osobních údajů uživatele ze strany Profivoda, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi Profivoda a uživatelem. Profivoda zpracovává osobní údaje převzaté od uživatele prostřednictvím webu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti – nabídky, prodeje a dodávky svých výrobků a služeb, do odvolání souhlasu uživatele zaslaném mailem na adresu: info@profivoda.cz, a to při zachování veškerých práv uživatele, jakožto subjektu údajů, zejména dle čl. 12 - čl. 23 GDPR.

Odborně Vám poradíme a vyřešíme Váš problém s vodou