Koliformní bakterie

Koliformní bakterie

 

Způsobují běžné střevní potíže, nebo i koliku.

 

Voda je jedním z přirozených prostředí výskytu bakterií. Výskyt bakterií ve vodě však nemusí být vůbec postřehnutelný, jelikož voda nemusí hned zapáchat nebo mít odlišnou barvu. Bakterie jsou navíc lidským okem nepostřehnutelné, proto je výskyt bakterií ve vodě o to nebezpečnější.

Jednou z nejčastějších skupin bakterií, které se ve vodě vyskytují a mohou mít neblahé dopady na lidské zdraví, jsou právě koliformní bakterie. Koliformní bakterie spadají do čeledi enterobakterií a jsou využívány především pro monitoring účinnosti dezinfekčních procesů při úpravě pitné vody. Jejich výskyt v pitné vodě ukazuje na technologické závady, sekundární kontaminaci či vysoký obsah živin v upravené vodě.

 

Původ koliformních bakterií

Koliformní bakterie se řadí mezi neškodné bakterie, které osídlují střevní trakt teplokrevných živočichů, včetně člověka. Běžně se vyskytují i v půdě. Avšak nacházejí se mezi nimi i patogenní kmeny, které tvoří toxiny nebo je doprovází jiné škodlivé látky.

Koliformní bakterie se dostávají do vody především ze septiků a městské kanalizace, na základě nedostatečného zabezpečení proti úniku výkalů do povrchových a podzemních vod (včetně studny). Dále se mohou do vody dostat splachem odpadů ze zemědělství (kejda, močůvka, hnůj) či splachem z pole. Koliformní bakterie mohou vznikat i ve studních rozkladem listí či jiného biologického materiálu.

Indikátor fekálního znečištění

Koliformní bakterie byly dříve považovány za hlavní indikátor fekálního znečištění, avšak v současné době je jejich význam zpochybňován, jelikož se jedná o heterogenní skupinu bakterií, která zahrnuje i druhy, které se ve fekáliích zásadně nevyskytují (např. Serratia fonticola, Buttiauxella agrestis atd.)
Jednoznačné a závažné fekální znečištění v pitných vodách je proto identifikováno na základě stanovení koliformní bakterie Escherichia coli, která je spolehlivým ukazatelem fekálního znečištění. Výskyt Escherichia coli zároveň dobře koreluje s výskytem dalších střevních patogenů jako shigely, salmonely apod.

Zdravotní rizika

Koliformní bakterie způsobují běžné střevní potíže, ale mohou způsobit i koliku. K nejčastějším příznakům řadíme zejména nevolnost, průjmová onemocnění a zvracení. Escherichia coli navíc kromě krvavých průjmů může způsobit (ve 2 – 7 %) hemolyticko-uremický syndrom, který je u dětí příčinou akutního selhání ledvin a může být i smrtelný. V případě výskytu koliformních bakterií ve vodě je také rizikové používat vodu ke koupání a zároveň se ani nedoporučuje používat vodu k zalévání, jelikož se bakterie mohou dostat i do zeleniny.

 

Česká legislativa

Koliformní bakterie jsou ve vodě nežádoucí a na základě toho jsou podchyceny v několika právních předpisech.

Vyhláška č. 252/2004 Sb. stanovuje limit koliformních bakterií a Escherichia coli

 • pro pitnou vodu na 0 KTJ/100 ml 
 • pro balenou pitnou vodu na 0 KTJ/250 ml. (KTJ – kolonie tvořící jednotka)

 

Stanovení je nadále vyžadováno pro 

 • povrchové vody (Nařízení vlády č. 401/2015 Sb.), 
 • balenou vodu (Vyhláška č. 275/2004 Sb.), 
 • koupaliště a pískoviště (Vyhláška č. 238/2011 Sb.).

 

Koliformní bakterie a Escherichia coli se stanovují membránovou filtrací dle normy ČSN EN ISO 9308-1.

 

Odstranění koliformních bakterií z vody

Pro odstranění koliformních bakterií lze využít tři základní technologie:

 • Dezinfekce UV lampou
  UV lampa úspěšně zabíjí koliformní bakterie a jiné mikroorganismy, které (unášené vodou) protékají skrze lampu. Výhodou dezinfekce UV lampou je, že se do vody nedávkují žádné látky a nemění se tak složení vody. Nevýhodou je, že UV lampa nemá žádný vliv na bakterie sídlící v rozvodech za lampou.
 • Chemická dezinfekce
  K likvidaci koliformních bakterií slouží dezinfekční prostředky na bázi chlóru. Výhodou chemické dezinfekce je, že jsou likvidovány i usazené bakterie, jelikož dezinfekční prostředek je unášen i skrze rozvody. 

Zdro článku: 

https://voda.tzb-info.cz/vlastnosti-a-zdroje-vody/18103-vyskyt-koliformnich-bakterii-ve-vode-mohou-vznikat-i-rozkladem-listi-ve-studniNapište nám


Vyplněním poptávkového formuláře za účelem získání nabídky společnosti Profivod s.r.o. dáváte souhlas ke zpracování osobních údajů uživatele ze strany Profivoda, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi Profivoda a uživatelem. Profivoda zpracovává osobní údaje převzaté od uživatele prostřednictvím webu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti – nabídky, prodeje a dodávky svých výrobků a služeb, do odvolání souhlasu uživatele zaslaném mailem na adresu: info@profivoda.cz, a to při zachování veškerých práv uživatele, jakožto subjektu údajů, zejména dle čl. 12 - čl. 23 GDPR.

Odborně Vám poradíme a vyřešíme Váš problém s vodou