Sigma Darling LIDO 33l - Prodej - montáž - servis

Sigma Darling LIDO 33l

Popis

Samonasávací monoblokové čerpadlo Sigma má základní součásti shodné se sériově vyráběnými čerpadly SVA. Utěsnění hřídele je provedeno ucpávkovým provazcem, mechanickou ucpávkou nebo dotlačeným ucpávkovým víkem. Přišroubovaný elektromotor pochází z normální sériové výroby. Čerpadlo sigma a elektromotor jsou propojeni pomocí spojovacího tělesa v monoblok. Výkon motoru se na čerpadlo přenáší pružnou spojkou. Konstrukce umožňuje snadnou demontáž elektromotoru nebo čerpadla. Při montáži zase poskytne snadné dodržení nutné souososti bez vyvažování. Tlaková nádoba má objem 33 litrů. Je upevněna pomocí výtlačné tvarovky na výtlačném hrdle čerpadla. Vnitřní prostor nádoby je rozdělen pryžovým vakem, v prostoru nad vakem je stálý přetlak plynu. Voda je při provozu dopravována čerpadlem do spodního prostoru tlakové nádoby za neustálého stlačování vaku a plynu na ním. Při otevřeném výtlaku a klidu čerpadla se plyn rozpíná a vytlačuje vodu do rozvodného systému. Tlakový spínač umístěný na tvarovce se stará o automatický provoz vodárny. Zapíná elektromotor podle stanoveného přetlaku ve výtlačné větvi. Elektromotor je chráněn jističem. Pohyblivý přívod kterým je tento motor vybaven umožňuje odpojení samočinní vodárny od elektrické sítě. 

 

Použití

Vodárny Sigma Darling Konta jsou určeny pro zřizování nezávislých vodovodů v rodinných domech, nebo bytovými jednotkami, vilách, prádelnách a jiných menších objektech, které nejsou v dosahu veřejného vodovodu.

 

Vlastnosti

Malé stavební rozměry, samonasávací schopnost čerpadla, snadná obsluha, provozní spolehlivost, tlaková nádoba s uzavřeným plynovým prostorem, čerpadlo s mechanickou ucpávkou, možnost čerpání i mírně znečištěné kapaliny.

 

  jednotky  
Velikost nádoby l 33
Hmotnost kg 55
Provozní napětí V 230

 

 

                              Sigma Darling LIDONapište nám


Vyplněním poptávkového formuláře za účelem získání nabídky společnosti Profivod s.r.o. dáváte souhlas ke zpracování osobních údajů uživatele ze strany Profivoda, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi Profivoda a uživatelem. Profivoda zpracovává osobní údaje převzaté od uživatele prostřednictvím webu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti – nabídky, prodeje a dodávky svých výrobků a služeb, do odvolání souhlasu uživatele zaslaném mailem na adresu: info@profivoda.cz, a to při zachování veškerých práv uživatele, jakožto subjektu údajů, zejména dle čl. 12 - čl. 23 GDPR.

Odborně Vám poradíme a vyřešíme Váš problém s vodou