WAT ROW 200 - Prodej - montáž - servis

WAT ROW 200

Popis

WAT nabízí systém zpracování vody metodou reverzní osmózy pro poloslané a mořské vody. Membrány reverzní osmózy obsahují malé póry a vyžadují dostatečný tlak vody, aby oddělily vodu od rozpuštěných molekul. Jednoduše řečeno funkce systému reverzní osmózy nezáleží na velikosti pórů ale na iontové difúzi která ovlivňuje oddělení. Běžně se systémy reverzní osmózy používají při odsolení mořské vody kde se čistá voda produkuje z vody s velkým procentem soli. Tato aplikace má mnohem lepší úspornost než metoda vypařováním.


Systém reverzní osmózy se také používá v průmyslových procesech, jako je výroba syrovátek, ovocných džusů, výroby ledu nebo v automyčkách a dalších průmyslových procesech, za účelem čisté filtrace vody nebo k zachování použitých složek produktu. Vzhledem k tomu že osmotický tlak mnoha procesních proudů je vysoký, membrány reverzní osmózy musí pracovat při tlaku 29-83 barů, který omezuje geometrii membrán.

 

 

Reverzní osmóza

 

 

               WAT WRO 200 Front                WAT WRO 200 BackNapište nám


Vyplněním poptávkového formuláře za účelem získání nabídky společnosti Profivod s.r.o. dáváte souhlas ke zpracování osobních údajů uživatele ze strany Profivoda, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi Profivoda a uživatelem. Profivoda zpracovává osobní údaje převzaté od uživatele prostřednictvím webu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti – nabídky, prodeje a dodávky svých výrobků a služeb, do odvolání souhlasu uživatele zaslaném mailem na adresu: info@profivoda.cz, a to při zachování veškerých práv uživatele, jakožto subjektu údajů, zejména dle čl. 12 - čl. 23 GDPR.

Odborně Vám poradíme a vyřešíme Váš problém s vodou