WAT CMS 1610 DUPLEX - Prodej - montáž - servis

WAT CMS 1610 DUPLEX

Použití

Zařízení ze série WAT CMS DUPLEX jsou určena pro zpracování pitné vody. Jsou schopné redukovat množství železa ve vodě a tvrdost vody. 


Výkon filtrace

Změkčovače fungují oba najednou a jsou k sobě zapojené paralelně. Když jeden provádí regeneraci filtračního materiálu, druhý provádí filtraci vody s polovinou celkového výkonu. Pro regeneraci filtračního materiálu (inotoměničová pryskyřice) je použité činidlo (NaCl nebo solné tablety). Odpadní voda vzniklá při regenračním procesu filtračního materiálu může vypuštěna do biologické čističky vody. Zařízení se skládá ze dvou filtračních nádob, dvou řídících jednotek a dvou nádob na činidlo. Filtrační nádoby jsou naplněny iontoměničovou pryskyřicí (kationtová), která redukuje obsah železa ve vodě a tvrdost vody. Řídící jednotka se stará o automatickou regeneraci filtračního materiálu. Kapacita filtračního materiálu je vypočítána z množství pryskyřice a kvality filtrované vody. 


Řízení filtrace

Zařízení WAT CMS DUPLEX jsou vybavena řídící jednotkou Clack WS CI se zabudovaným průtokometrem která se stará o automatickou regeneraci filtračního materiálu na základě spotřeby vody. Řídící jednotky u obou změkčovačů jsou nastavené tak, aby každý změkčovač prováděl regeneraci filtračního materiálu v jinou dobu. Tak je zajištěná neustálá funkčnost zařízení 24 hodin denně. V době regenerace filtračního materiálu jednoho změkčovače je celkový výkon zařízení snížený o 50%. Regenerační proces se provádí bezprostředné poté, co je filtrační schopnost materiálu dovršena. Průtokoměr šetří vodu a činidlo použité pro regeneraci filtračního materiálu. Řídící jednotka ukládá veškeré informace pro případ výpadnu elektrického proudu. U zařízení lze mnoho parametrů nastavit podle potřeby, např. čas a frekvence průplachu, spotřeba činidla a další. Také je možné nastavit požadovanou tvrdost vody. 

 

Údržba zařízení

Doplňování nádoby na činidlo je důležité pro správný chod zařízení. Doporučuje se provádět servisní kontrolu jednou ročně.

 

Doporučení

Pro správný výběr zařízení je doporučeno provést rozbor vody. Pro prodloužení životnosti zařízení je doporučeno před zařízení nainstalovat mechanickou filtraci.

 

                WAT CMS 1610 DUPLEX

 

Technické parametry

Jednotky Model
WAT CMS 1610 duplex

  Průtok Qnom

  m3/h   6,3

  Průtok Qmax

m3/h

10
  Množství vody pro regeneraci    litry  

457

  Minimální průtok pro regeneraci

  m3/h   2,5
  Velikost nádoby (průměr)   cm   41
  Objem nádoby   litry   183
  Množství filtračního materiálu   litry  

125

  Rozměry  
  Délka     cm   138
  Šířka   cm   46
  Výška   cm   187
  Připojení in/out/kan.    palce   1 ¼"
  Řídící jednotka Clack    Cl 1,25"
  Filtrace látek   tvrdost vody, železo, čpavek, kal
  Materiál nádoby   FRP (laminát)
  Filtrační látka  

Iontoměničová pryskyřice RESINEX KW-8,

křemičitý písek 1x3, 1x5mm

  Provozní tlak   bar   2 - 6 
  Elektrická přípojka   220V, 50Hz, 1 fáze
  Elektrická spotřeba   W   3


Napište nám


Vyplněním poptávkového formuláře za účelem získání nabídky společnosti Profivod s.r.o. dáváte souhlas ke zpracování osobních údajů uživatele ze strany Profivoda, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi Profivoda a uživatelem. Profivoda zpracovává osobní údaje převzaté od uživatele prostřednictvím webu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti – nabídky, prodeje a dodávky svých výrobků a služeb, do odvolání souhlasu uživatele zaslaném mailem na adresu: info@profivoda.cz, a to při zachování veškerých práv uživatele, jakožto subjektu údajů, zejména dle čl. 12 - čl. 23 GDPR.

Odborně Vám poradíme a vyřešíme Váš problém s vodou