WAT CTS CAB MINI - Prodej - montáž - servis

WAT CTS CAB MINI

Použití 

WAT CTS CAB MINI

Zařízení série WAT CTS CAB jsou změkčovače vody pro domácnosti. Jsou schopné redukovat obsah kovu ve vodě a její tvrdost.

  

Výkon filtrace

K čištění filtračního materiálu (iontová pryskyřice) jsou použité solné tablety jako činidlo. Odpadní voda vniklá při čištění samotného filtračního materiálu může být bez problémů vypuštěna do biologické čističky vody. Zařízení WAT CTS CAB MINI se skládají z filtrační nádoby, řídící jednotky a nádoby na sůl. Uvnitř filtrační nádoby je iontoměničová pryskyřice (kationtová), která redukuje tvrdost a odfiltrovává železo z vody. Řídící jednotka se stará o automatické čištění. Nádoba na sůl se plní činidlem (NaCl nebo solnými tabletami), které je použito při čištění. Množství potřebného filtračního materiálu je spočítáno z množství a kvality vody určené pro čištění. 

 

Řízení filtrace

Zařízení WAT CTS CAB jsou vybavena řídící jednotkou Clack WSTC1 který umožňuje provádět filtrační čištění dle zadaného časového plánu. Zařízení lze vybavit obtokovým potrubím které snadno umožňuje provést údržbu zařízení. Řídící jednotka ukládá veškeré informace pro případ výpadku proudu. U zařízení lze nastavit mnoho parametrů podle potřeby, jako je např.: čas a frekvence průplachu filtrace, spotřeba činidla a další. Také je možné upravit požadovanou tvrdost vody.

 

Údržba zařízení

Navzdory použitému činidlu lze vodu pít či použít k uspokojení jiných lidských potřeb. K chodu je nezbytné připojit zařízení do elektrické sítě (jedna zásuvka), odvod vody do kanalizace a vstupní tlak vody alespoň 2,5 baru. 

 

Doporučení

Před výběrem zařízení je doporučeno provést rozbor vody. Doporučuje se před zařízení nainstalovat mechanický filtr pro zajištění prodloužení životnosti zařízení.

  

Technické parametry

Jednotky Model
WAT CTS CAB MINI

  Průtok (nom - 25 BV/h)

  m3/h  

0,3

  Průtok (max - 40 BV/h) m3/h 0,5
  Množství vody pro regeneraci (min)   litry   137

  Množství vody pro regeneraci (max)

  m3/h   204
  Minimální množství vody pro průplach m3/h 0,41
  Velikost nádoby (průměr)   cm   25
  Objem nádoby   litry   25
  Množství filtračního materiálu   litry  

12

 Filtrační kapacita mezi regeneracemi

m3 1,2
  Průměrná spotřeba soli při regeneraci kg 1,44
  Rozměry  
  Délka     cm   53
  Šířka   cm   28
  Výška   cm   110
  Připojení in/ext/kan.   palce  

1"

  Řídící jednotka Clack   TC 1"
  Filtrace látek   tvrdost vody, železo
  Materiál nádoby   FRP (laminát)
  Filtrační látka  

Iontoměničová pryskyřice Resinex KW-8,

křemičitý písek 1x3, 1x5mm

  Provozní tlak   bar   2 - 6
  Elektrická přípojka   220V, 50Hz, 1 fáze
  Elektrická spotřeba   W   3


Napište nám


Vyplněním poptávkového formuláře za účelem získání nabídky společnosti Profivod s.r.o. dáváte souhlas ke zpracování osobních údajů uživatele ze strany Profivoda, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi Profivoda a uživatelem. Profivoda zpracovává osobní údaje převzaté od uživatele prostřednictvím webu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti – nabídky, prodeje a dodávky svých výrobků a služeb, do odvolání souhlasu uživatele zaslaném mailem na adresu: info@profivoda.cz, a to při zachování veškerých práv uživatele, jakožto subjektu údajů, zejména dle čl. 12 - čl. 23 GDPR.

Odborně Vám poradíme a vyřešíme Váš problém s vodou