Proč čistit kopanou studnu?

Proč čistit kopanou studnu?

Kopanou studnu je důležité čistit, z vícero důvodů. Jednak je to váš zdroj pitné vody a pokud se o něj nestaráte a studnu nečistíte, bude tomu stejně tak, jako když se nestaráte o jakoukoliv jinou věc, dům, auto, atd...
 
 
Prostě vaše studna, přestane fungovat dobře a voda ve studni již nebude pitná, nebo se může stát, že voda ve studni nebude vůbec. 
 
 
V každé studni se postupem času nahromadí sedimenty, to jsou pevné částice, jako je bahno, písek, rez, atd... Dále se ve studni hromadí různé organické částice, jako zbytky rostlin, keřů, listů, hmyzu a případně hlodavců. Tyto do studny napadají a vodu zněčištují. 
 
Proto je nutné studnu pravidelně profesionálně vyčistit a desinfikovat. 


Napište nám


Vyplněním poptávkového formuláře za účelem získání nabídky společnosti Profivod s.r.o. dáváte souhlas ke zpracování osobních údajů uživatele ze strany Profivoda, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi Profivoda a uživatelem. Profivoda zpracovává osobní údaje převzaté od uživatele prostřednictvím webu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti – nabídky, prodeje a dodávky svých výrobků a služeb, do odvolání souhlasu uživatele zaslaném mailem na adresu: info@profivoda.cz, a to při zachování veškerých práv uživatele, jakožto subjektu údajů, zejména dle čl. 12 - čl. 23 GDPR.

Odborně Vám poradíme a vyřešíme Váš problém s vodou