Čistíme vrty po celé České Republice

Zjišťování vydatnosti vrtu

Zjišťování vydatnosti vrtu, se provádí ideálně při čištění vrtu. Může se provádět i bez čištění, ale je to škoda, protože správná vydatnost se pozná, po řádném čištění. 

Tudíž pokud jste ještě čištění vrtané studny neprováděli, tak může být vydatnost vašeho vrtu velmi malá. 

Proto navrhujeme, nejdříve vrtanou studnu vyčistit a pak provést měření vydatnosti vrtané studny. Napište nám


Vyplněním poptávkového formuláře za účelem získání nabídky společnosti Profivod s.r.o. dáváte souhlas ke zpracování osobních údajů uživatele ze strany Profivoda, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi Profivoda a uživatelem. Profivoda zpracovává osobní údaje převzaté od uživatele prostřednictvím webu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti – nabídky, prodeje a dodávky svých výrobků a služeb, do odvolání souhlasu uživatele zaslaném mailem na adresu: info@profivoda.cz, a to při zachování veškerých práv uživatele, jakožto subjektu údajů, zejména dle čl. 12 - čl. 23 GDPR.

Odborně Vám poradíme a vyřešíme Váš problém s vodou