WAT MQ 910 - Profivoda

WAT MQ 910

Ve vodovodních systémech se často objevuje zakalená voda způsobená například opravou, odpojením nebo čištěním vodovodního potrubí…

Problém s kvalitou vody

Ve vodovodních systémech se často objevuje zakalená voda způsobená například opravou, odpojením nebo čištěním vodovodního potrubí. Zakalená voda může obsahovat písek, bláto, železo, organické látky a různé zbytky, které ucpávají systém, ovlivňují vodovodní zařízení či měřicí zařízení a následně vytváří ztráty tlaku.

Řešení

Zařízení řady WAT MQ jsou určena ke snížení mechanických nečistot a jsou založena na filtračním médiu, které filtruje mechanické přísady z vody. Tyto filtry lze použít v domácích i průmyslových systémech, které využívají silně mechanicky znečištěnou vodu. Taková voda by byla nehospodárná pro čištění tradičními mechanickými filtry, protože jejich kapacita je příliš malá a musely by se měnit příliš často.

Výkon filtrace

Jako filtrační médium se používá křemičitý písek. Velikost zrn písku je 1×3 mm a 3×5 mm. Zařízení je jednoduché, nepotřebuje elektrické připojení a pracuje nepřetržitě. Když se na povrchu křemičitého písku nahromadí mechanické nečistoty a sniží se tím kapacita filtru a tlaková ztráta, je nutné provést proplachování. Proces čištění nevyžaduje žádná činidla ani nákladné filtrační látky, jejichž výměna by vyžadovala velké finanční investice.

Doporučení

Před výběrem zařízení je doporučeno provést rozbor vody. Doporučuje se před zařízení nainstalovat mechanický filtr pro zajištění prodloužení životnosti zařízení.

Technické parametry Jednotky WAT MQ 910
Průtok Qmax m3/h 0,82
Množství vody pro regeneraci (min) litry 180
Velikost nádoby (průměr) cm 23
Objem nádoby litry 32
Množství filtračního materiálu litry 25
Délka cm 28
Výška cm 131
Připojení in/ext/kan. Palce 1"
Filtrace látek Kal
Materiál nádoby FRP laminát
Filtrační látka Silica písek 0.4x0.8, 1x3mm, 3x5 mm
Provozní tlak bar 2 - 6

Kontaktní formulář

Zavolejte si o konzultaci komplexního řešení vody

Novinky ze světa vody