WAT CMS CAB MINI - Profivoda

WAT CMS CAB MINI

Zařízení série WAT CMS jsou změkčovače vody pro domácnosti. Jsou schopné redukovat obsah kovu ve vodě a její tvrdost.

Výkon filtrace

K čištění filtračního materiálu (iontová pryskyřice) jsou použité solné tablety jako činidlo. Odpadní voda vniklá při čištění samotného filtračního materiálu může být bez problémů vypuštěna do biologické čističky vody. Zařízení WAT CMS se skládají z filtrační nádoby, řídící jednotky a nádoby na sůl. Uvnitř filtrační nádoby je iontoměničová pryskyřice (kationtová), která redukuje tvrdost a odfiltrovává železo z vody. Řídící jednotka se stará o automatické čištění. Nádoba na sůl se plní činidlem (NaCl nebo solnými tabletami), které je použito při čištění. Množství potřebného filtračního materiálu je spočítáno z množství a kvality vody pro čištění.

Řízení filtrace

Zařízení WAT CMS jsou vybavena řídící jednotkou Clack WSCI1 s vestavěným průtokometrem, který umožňuje provádět filtrační čištění na základě spotřeby vody. Průtokometr šetří vodu a činidlo použité při průplachu filtrační jednotky. Filtrační zařízení lze vybavit obtokovým potrubím, které umožňuje vypnout zařízení a provést údržbu. Řídící jednotka ukládá veškeré informace pro případ výpadku napájení. U zařízení lze nastavit mnoho parametrů, které se dají upravit dle Vašich potřeb, jako je čas průplachu, frekvence, spotřeba činidla a jiné. Také lze nastavit požadovatnou tvrdost vody.

Údržba zařízení

Navzdory použitému činidlu lze vodu pít či použít k uspokojení jiných lidských potřeb. K chodu je nezbytné připojit zařízení do elektrické sítě (jedna zásuvka), odvod vody do kanalizace a vstupní tlak vody alespoň 2,5 baru.

Doporučení

Před výběrem zařízení je doporučeno provést rozbor vody. Doporučuje se před zařízení nainstalovat mechanický filtr pro zajištění prodloužení životnosti zařízení.

Technické parametry Jednotky WAT CMS CAB MINI
Průtok Qmax m3/h 0,5
Množství vody pro regeneraci (min) litry 410
Množství vody pro regeneraci (max) m3/h /
Velikost nádoby (průměr) cm
Objem nádoby litry 15
Množství filtračního materiálu litry 12,5
Délka cm 53
Šířka cm 28
Výška cm 53
Připojení in/ext/kan. Palce 3/4" 3/4" 3/4"
Řídící jednotka Clack Cl 1"
Filtrace látek rez, tvrdost
Materiál nádoby FRP laminát
Filtrační látka resinex KW-8
Provozní tlak bar 2 - 6
Elektrická přípojka 220V
Elektrická spotřeba W 3

Kontaktní formulář

Zavolejte si o konzultaci komplexního řešení vody

Novinky ze světa vody