7 kroků, jak vybrat tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo - energie, která se vyplatí

Tepelné čerpadlo je zařízení, které dokáže přenášet teplo z jednoho místa na druhé pomocí speciálního média. Tepelné čerpadlo může být využito k vytápění domu nebo ohřevu vody. Existuje několik druhů tepelných čerpadel, např. vzduch-voda, země voda nebo voda-voda. Každý z těchto typů má své výhody a nevýhody. Jak si správně zvolit a jaký typ tepelného čerpadla si vybrat s tím vším Vám dokážeme pomoc. Až 75 % energie na vytápění, ohřev vody i chlazení získávají tepelná čerpadla ze vzduchu, země či vody úplně zdarma. A proto vám zajistí teplo domova za pár korun.

Získejte nejlepší cenovou nabídku

Ušetřete a staňte se nezávislí na energiích

Jaké jsou nákladové faktory tepelných čerpadel?

Mějte na paměti, že je velmi obtížné vypočítat náklady na tepelné čerpadlo, protože existuje řada individuálních faktorů, které mohou ovlivnit celkovou cenu. Je možné vypočítat odhad celkových nákladů s poměrně velkou chybou. Je potřeba brát v úvahu náklady na instalaci, náklady na systém, provozní náklady a spoustu dalších faktorů, který výrazně ovlivňují cenu.
Systém tepelného čerpadla země-voda se obvykle skládá z tepelného čerpadla, podzemního výměníku tepla a rozvodu.

Záleží na tom, zda zvolíte horizontální typ čerpadla, která vyžaduje více dostupné půdy nebo vertikální. Vrtání vertikálního zemního vrtu tepelného čerpadla je alternativní volbou, pokud je pozemek omezený, je však nákladově dražší. Náklady se vypočítávají podle velikosti vytápěné plochy.

Tepelné čerpadlo země voda je mezi ostatními alternativními vytápěními nákladově efektivnější. Je to jedno z nejúčinnějších nízkouhlíkových řešení vytápění pro domácnost, protože teplota půdy je konstantní po celý rok, což znamená, že Vaše tepelné čerpadlo nebude muset v zimních měsících pracovat tvrději, aby fungovalo efektivně. Investice do nákladů na tepelná čerpadla země -voda musí být vnímána jako dlouhodobá investice, jejíž zisky přicházejí s použitím a časem. I když se mohou zdát náklady na první pohled drahé, ale jejich splacení bude trvat jen 4 nebo 5 let. Vzhledem k tomu, že tepelná čerpadla země-voda jsou zeleným zdrojem energie, prospívají také matce zemi.

FAQ pro tepelná čerpadla

Vedou se diskuse o tom, který systém je nejúčinnější, ale vzduchové tepelné čerpadlo je závislé na teplotě venkovního vzduchu, která může být mnohem nižší než teplota země, která je ve srovnání relativně stabilní. V důsledku toho bývá systém pro  tepelná čerpadla země-voda účinnější za všech venkovních teplot, jejich instalace je však výrazně dražší, a proto jsou méně oblíbená než tepelné čerpadlo vzduch-voda.

Tepelné čerpadlo je nejlepší, když cirkuluje nízkoteplotní vodu kolem topného systému v režimu „ustáleného stavu“. Tepelné čerpadlo je nejlepší provozovat ze systému kompenzace počasí a nechat běžet po celou dobu, jak je diktováno vnější teplotou počasí a vnitřní pokojovou teplotou. Vzhledem k nízké teplotě vody otopné soustavy není nejvhodnější provozovat přerušovaně jako kotel. Kotel se obvykle zapne na několik hodin ráno, vypne se celý den a poté se znovu zapne v noci na 5 nebo 6 hodin.

Vysoké teploty, které může kotel generovat, vedou k tomu, že vytopí dům rychleji než tepelné čerpadlo, a proto je potřeba provozovat tepelné čerpadlo v „ustáleném stavu“ a vyhnout se potřebě vytápět dům rychle a z nízké základny. teplota.

Předtím, než nám zavoláte, vyzkoušejte některé z našich rad. Přidržte stisknuté tlačítko na ovládacím panelu tepelného čerpadla po dobu přibližně deseti sekund. Na displeji zařízení se zobrazí informace, o jaký problém se jedná. Nejčastěji se jedná o vysoký nebo nízký tlak v tepelném čerpadle, špatně nastavené hodnoty regulátoru a další drobnosti, které si dokážete pořešit sami. Ostatní složitější kroky vyřešíme my a naši specializovaní servisní technici. 

Provozní náklady tepelného čerpadla se liší podle typu domu. Dobře izolovaný dům postavený podle nových stavebních regulačních norem bude obecně méně nákladný na provoz než systém plynového nebo olejového kotle za předpokladu, že výstupní teploty topného systému jsou udržovány relativně nízké, ideálně kolem 40 °C.

Tepelné čerpadlo bude méně účinné a jeho provoz bude dražší při generování vyšších teplot, buď proto, že dům není dobře izolován, radiátory nejsou dostatečně dimenzovány na nižší teploty nebo když generují vyšší teploty pro výrobu teplé vody.

Náklady na instalaci tepelného čerpadla se budou lišit dům od domu a velikost a typ zvoleného tepelného čerpadla. Obecně platí, že instalace tepelného čerpadla vzduch-voda se pohybuje od 400 000,-Kč a tepelné čerpadlo země-voda může být dražší ceny za kompletní realizaci se pohybují od 700 000,-Kč. To však velmi závisí na místě a na tom, zda lze použít stávající topný systém a na umístění zařízení atd.

K dispozici jsou dotace z programu nová zelená úsporám na pomoc s investicí, někdy místně a regionálně,  která vám pomůže s počátečními náklady na modernizaci vašeho topného systému jedním z našich tepelných čerpadel vzduch-voda a země-voda. .

Vzduchové tepelné čerpadlo má venkovní jednotku, která obsahuje ventilátor pro přivádění vnějšího vzduchu do jednotky, a proto je hlučnější než tepelné čerpadlo země. Obecně existuje jen málo stížností na hluk z tepelného čerpadla a ve srovnání s běžným okolním hlukem je vnější hluk zcela přijatelný.

7 kroků jak vybrat tepelné čerpadlo:

1.

Zvolte si potřebný tepelný výkon

 • 1 kW instalovaného výkonu tepelného čerpadla je až 10 x dražší než u plynového kotle a předimenzování tepelného čerpadla tak zbytečně zvyšuje investiční náklady.

 • Správná filozofie návrhu tepelného čerpadla spočívá v rozložení spotřeb tepla do průběhu dne a omezení odběrových špiček tak, aby tepelné čerpadlo pracovalo co nejvýkoněji a zároveň bylo co nejefektivnější.
7 kroků, jak vybrat tepelné čerpadlo 1

2.

Teplota vody by měla být co nejnižší

7 kroků, jak vybrat tepelné čerpadlo 2
 • Zvýšení teploty topné vody o 10°C zvýší u tepelného čerpadla cenu vyrobeného tepla o 25 až 30 %.
 • Preferujte proto podlahové a stropní vytápění s co nejnižší teplotou topné vody a v případě otopných těles zvolte maximální provozní teplotu do 55°C.
 • Přípravu teplé vody řešte samostatnou odbočkou, která je nejekonomičtější.

3.

Navrhněte systém, tak aby vyhovoval tepelnému čerpadlu

 • Tepelné čerpadlo je i v komplikovaných kotelnách kombinujících více zdrojů tepla tím hlavním a nejdražším prvkem, má tedy právo aby se mu vše ostatní podřídilo.
 • Hydraulické zapojení, teplotní spád topných okruhů, parametry výměníků tedy přizpůsobte tepelnému čerpadlu, ne naopak. Teprve až ke správně ideově zapojenému tepelnému čerpadlu, doplňte ostatní podružné zdroje jako solární systémy, plynové kotle, atd…
7 kroků, jak vybrat tepelné čerpadlo 3

4.

Zvolte tepelné čerpadlo, které pro daný objekt nejvíc vyhovuje

7 kroků, jak vybrat tepelné čerpadlo 4
 • Je-li možnost instalace systému země-voda s plošným kolektorem, zvolte ji. Z hlediska výšky investice, dosahovaných úspor i životnosti je to téměř vždy nejlepší řešení.
 • Pro ohřev velkého množství teplé vody, použijte speciální vysokoteplotní tepelná čerpadla pro tento účel určená. Mají výrazně nižší spotřebu elektřiny a delší životnost.
 • Pokud objekt potřebuje chlazení, zvolte tepelné čerpadlo s funkcí

5.

Poradíme Vám, jak ušetřit

 • Vypočteme Vám tepelné ztráty domu.
 • Na základě výsledků z výpočtu vybereme ideální výkon tepelného čerpadla právě pro Vás.
 • Podíváme se i na to, kudy vám nejvíce uniká teplo a kvůli čemu zbytečně protopíte víc peněz, než musíte. 
 • Pokud nevíte,  jak vyřešit financování.
 • Nabízíme pomoc.
 • Spolupracujeme s několika finančními partnery a nabídneme ideální řešení.  
7 kroků, jak vybrat tepelné čerpadlo 5

6.

Vyřešíme kompletní instalaci za Vás

Tepelné čerpadlo alpha innotec
 • Přijedeme k Vám domů a navrhneme, kde by bylo nejhodnější tepelné čerpadlo umístit.
 • Vy nic neřešíte o kompletní instalaci se postaráme my.
 • Dořešíme i případné problémy s připojením
 • V nás máte jistotu, že Vás v tom nenecháme samotné.
 • Nabízíme i průběžný servis vašeho tepelného čerpadla a jeho součástí. 

7.

Zajistíme komplexní řešení od A do Z

 • Největší výhodou celého řešení je bezesporu komplexnost. 
 • Od prvotního plánování přes posudek hydrogeologa až ke konečnému řešení samotné realizace.
 • Nenecháme Vás v tom samotné.
 • Můžete se spolehnout na záruční a pozáruční servis.
 • Fungujeme po celé ČR.
 • Najdeme společně řešení pro každého.
 • Jsme otevření a nasloucháme vašim požadavkům a speciálním přáním.
 • Nic neskrýváme, cenu za realizaci Vám připravíme společně s nabídkou.     
7 kroků, jak vybrat tepelné čerpadlo 6

Chcete se dozvědět více o produktech?

Kompletní nabídka tepelných čerpadel země-voda a vzduch-voda

Co je potřeba udělat před výběrem tepelného čerpadla?

Napište nám

Rozhodli jste se, že nechcete vyhazovat desetitisíce korun ročně do kamen, nebo zatím jen váháte, jestli se vám tepelné čerpadlo skutečně vyplatí? Tak jako tak nám napište, ať to můžeme společně probrat.

Probereme detaily

Podíváme se vašemu domu na zoubek. Zhodnotíme tepelnou ztrátu, způsob vytápění a další parametry, které nám pomohou určit to nejlepší tepelné čerpadlo přímo pro váš dům.

Spočítáme kolik ušetříte

Tepelných čerpadel máme celou řadu. A proto vám na základě zjištěných informací dokážeme navrhnout takové řešení, které skutečně potřebujete a hlavně využijete. Díky tomu máte jistotu, že neinvestujete do něčeho, co nikdy nezapnete.

Jaké jsou výhody a nevýhody tepelného čerpadla?

Výhody

 • Oproti vytápění plynem, elektřinou, dřevem nebo uhlím ušetříte přes desítky tisíc ročně
 • Nepotřebujete zásoby uhlí či dřeva na zimu
 • Vyhnete se přikládání i nepořádku
 • Zatopíte si už při cestě z práce nebo z dovolené přes mobilní telefon či notebook
 • Tepelné čerpadlo zařídí vytápění, ohřev vody i chlazení. 
 • Ušetříte za bojler a klimatizaci.
 • Zachráníte kousek přírody
 • Tepelná čerpadla neznečišťují vzduch, což ocení hlavně vaše děti

Nevýhody

 • Počáteční investice je větší než u kotlů na pevná paliva, plyn a elektřinu
 • Prvotní náklady se vám vrátí nejdříve po 4 letech provozu tepelného čerpadla
 • V případě výpadku elektřiny vám tepelné čerpadlo nezatopí

Proč si vybrat tepelné čerpadlo právě od nás?

 • Nabízíme komplexní řešení
 • Vypracujeme projekt
 • Spočítáme tepelné ztráty
 • Připravíme hydrogeologický posudek
 • Garantujeme velmi tichý provoz
 • Nejtišší venkovní tepelné čerpadlo vzduch–voda na trhu
 • V zimě vytápí, v létě chladí
 • Naše tepelná čerpadla umožňují reversibilní chod pro pasivní i aktivní chlazení
 • Instalujeme jen to, co se k vám skutečně hodí
 • Máme nejširší nabídku tepelných čerpadel vzduch–voda i země–voda na trhu
 • Nikdy vás nenecháme na holičkách
 • Postaráme se jak o záruční, tak i pozáruční servis
 • Nabízíme za málo peněz největší účinnost
 • Naše tepelná čerpadla země–voda vytvoří z 1 kW elektřiny 5,1 kW tepelné energie
 • Vytápíme i obrovské budovy
 • Jako jediní máme k dispozici tepelná čerpadla o vysokých výkonech až 31 kW
 • Vzdálená kontrola je přes internet zdarma
 • V případě chybového hlášení máte okamžitou kontrolu nejen vy, ale i naše servisní oddělení

Potřebujete vybrat typ tepelného čerpadla do vašeho domu,  zodpovíme veškeré vaše otázky a spočítáme, na kolik vás nové vytápění vyjde. Máte zájem o více informací? Poradíme Vám s výběrem. Neváhejte a kontaktujte nás.