Úprava a filtrace vody na klíč

Úprava vody je zaručený způsob, jak vodu efektivně vyčistit a zbavit nežádoucích látek. Jsme schopni přetvořit téměř jakoukoliv vodu ve vodu pitnou.

Kdy je žádoucí řešit úpravu pitné vody?

Jakmile zjistíte, že vám voda nechutná, či vykazuje nepříznivé organoleptické vlastnosti (vzhled, pach a chuť). V ten moment je vhodné zjistit kvalitu vody prostřednictvím akreditovaného rozboru vody. Ve vodě se nachází velké množství látek a vždy záleží na požadavku zákazníka, které látky chce z vody odstranit, či jejich hodnoty snížit.

„Pitná voda musí mít takové fyzikálně-chemické vlastnosti, které nepředstavují ohrožení veřejného zdraví. Pitná voda nesmí obsahovat mikroorganismy, parazity a látky jakéhokoliv druhu v počtu nebo koncentraci, které by mohly ohrozit veřejné zdraví.“ Vyhláška č. 252/2004 Sb., § 3, (1)

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-252

Jak správně začít s výběrem filtračního zařízení na úpravu vody?

Nikdy by se nemělo jednat o výběr zařízení bez analýzy situace zákazníka a akreditovaného rozboru vody a jeho výsledku. Pořídit tzv. univerzální zařízení se nemusí z dlouhodobého hlediska vyplatit a může také poškodit samotný vodovodní systém i vodní zdroj.

Na co tedy nezapomenout?

A) Analýza situace

Je nezbytné zjistit požadavky zákazníka, a to zejména jaké látky z vody chce řešit, kolik vody potřebuje denně ošetřit, jak je na tom stávající vodovodní systém, jaké jsou průměry trubek, spínací tlaky, velikost technické místnosti a samotné počty odběrových míst.
Analýzu situace řeší vždy zákazník ve spolupráci s technikem, který na místě vše zaměří a zjistí, anebo obdrží od zákazníka veškeré požadované informace pro zhodnocení situace.

B) Akreditovaný rozbor vody

Pokud se má z vody nějaká látka odstranit, či snížit, je nezbytně nutné látku identifikovat a změřit její hodnotu.

Na základě získaných informací lze zpracovat projekt vodního hospodářství, který například obsahuje

 • Celkový popis stávajícího zdroje vody, objektu a okolí
 • Popis území včetně topologie území, geologie a hydrologie
 • Charakteristika zájmové lokality, zastavěné a nezastavěné území, chráněná území apod.
 • Stávající inženýrské sítě a objekty
 • Celkové vodohospodářské zhodnocení
 • Údaje o stávajícím zdroji vody a stávající technologii jímání
 • Návrh technologického řešení pro úpravu vody
 • Technické parametry jednotlivých zařízení
 • Doporučení

Případně lze sestavit i zjednodušený návrh řešení, u kterého nedojde k detailní kontrole a ověření všech technických a vodohospodářských náležitostí.

Jaké látky v pitné vodě nejčastěji se zákazníky řešíme?

Kvalitu vody řešíme po celé České republice. Proto je velmi klíčové vždy řešit nejprve akreditovaný rozbor vody a mít přesné výsledky.

Nejčastěji pomáháme s odstraněním:

 • bakterií
 • zákalu
 • zápachu
 • vysoké tvrdosti
 • železa, manganu a jiných kovů
 • dusičnanů a dusitanů
 • pesticidů
 • radonu
 • případně lze řešit samotné chuťové vlastnosti vody.

Co vše zajištujeme

Galerie

Komplexní poradenství

Neváhejte nás kontaktovat. Navrhneme vám optimální postup řešení problému kvality vody. Zpracujeme vám cenovou kalkulaci na celý systém včetně příslušenství. Dále můžeme doporučit, jak se starat o celý vodovodní systém.

Nabízíme komplexní poradenství – akreditované rozbory vody, čištění vodních zdrojů, čištění vodovodních trubek, úpravny a filtrace vody.

Pro bližší upřesnění a cenovou nabídku nás kontaktujte pomocí formuláře níže, nebo telefonicky na 377 900 800.

Užitečné informace

Přehrát video
Přehrát video
Přehrát video