Sledujte nás:

Dusičnany a dusitany ve vodě

Máte malé děti a rádi byste měli kontrolu nad tím, zda ve vaší vodě nejsou jedovaté dusičnany a dusitany ? Bydlíte v blízkosti polí nebo je vaše studna někde poblíž polí? Najdeme zaručený způsob, jak vodu efektivně vyčistit a zbavit vaši pitnou vodu nežádoucích látek. Jsme schopni přetvořit téměř jakoukoliv vodu ve vodu pitnou.

Limity pro pitnou vodu

DUSITANY

NO2-

DUSIČNANY

NO3-

Limity vybraných pro pitnou vodu uvedené ve vyhlášce o pitné vodě 252/2004 Sb.

Projevy dusičnanů a dusitanů ve vodě

BEZ CHUŤI

Dusičnany ve vodě sami nerozpoznáme, jsou bez chuťi.

BEZ BARVY

Nepoznáme je ani podle zabarvení, pitná voda je bez barvy.

BEZ ZÁPACHU

Může pro nás být matoucí, že nejsou dusičnany ve vodě ani cítit.

 Vysoká hladina dusičnanů a dusitanů ve vodě je jistým ukazatelem jejího znečištění.

Dusičnany a dusitany ve vodě

Co jsou to vlastně dusičnany a dusitany ve voděDusičnany jsou sloučeniny, které se přirozeně tvoří, když se dusík spojí s kyslíkem nebo ozonem. Dusík je nezbytný pro všechno živé, ale vysoké hladiny dusičnanů v pitné vodě mohou být zdraví nebezpečné, zejména pro kojence a těhotné ženy. Dusičnany nám velmi škodí, protože se přeměňují na jedovaté dusitany. Co se však týká obsahu dusitanů ve vodě, tak tam by neměla být překročena hranice 50mg / l. Odkud je dusičnany berou? Dusičnany se dostávají do vody díky intenzivní zemědělské produkci. nesprávné používání a skladování hnojiv. Hnojiva se nestihnou vsáknout a s prvním přívalovým deštěm se dostávají do vodoteče. Dochází k prosakování z podloží. Hnojiva se dostávají také do odpadních povrchových vod a do vodovodního potrubí. Problém s dusičnany a dusitany nastává, i pokud se vaše studna nachází v blízkostí polí.

Získejte nezávaznou cenovou nabídku.

Zjistěte si, jaké jsou potřebné limity dusičnanů ve vodě.

Zdravotní rizika dusičnanů a dusitanů ve vodě

Vysoké riziko pro kojence

Zvýšená hladina dusitanů a dusičnanů v pitné vodě je velmi nebezpečná pro kojence.

Ohrožení pro těhotné ženy

Zvýšená hladina dusitanů a dusičnanů bezprostředně ohrožuje těhotné ženy.

Vysoce karcinogenní

Dusičnany zvyšují riziko vzniku kolorektálního karcinomu žaludku.

Naše řešení:

Předtím, než se rozhodnete, jaký filtr použít, je potřeba si nechat provést akreditovaný rozbor vody. Na základě jeho přesných výsledků, navrhujeme konkrétní řešení. Pro odstranění dusitanů a dusičnanů z vody používáme různé látky, nejčastěji NaCl. Filtrace využívá metodu ionizační výměny. Regenerace solným roztokem NaCl , tzn. že voda z proplachu obsahuje nižší koncentraci soli a je třeba brát v potaz rizika s tím spojená. Solný roztok NaCl bývá obsažen v našich filtrech z řady CMSd, které jsou tradičním řešením, jak provést odstranění dusičnanů z vodyPro jedno odběrové místo používáme filtry STRYM a SINTRA. Pro celý dům doporučujeme naše filtrační zařízení z řady CMSd.

5/5

Profesionální přístup od začátku

Osobní návštěva

Neplánujte nic sami. Pomůžeme Vám najít řešení. Náš technik přijede za Vámi domů.

Řešení na míru

Provedeme akreditovaný rozbor vody. A podle naměřených hodnot sestavujeme konkrétní řešení.

Servis a péče

Zabezpečíme Vám, aby vše fungovalo bez problémů a vy jste měli požitek z čisté a nezávadné vody.

Naše realizace

5/5

Recenze

Filtrační zařízení na odstranění dusičnanů a dusitanů :

Další látky, které umíme z vody odstranit?