Bakterie ve vodě

Bakterie ve vodě můžou být zásadní problém. Trápí Vás neustále záněty močového měchýře? Máte zakalenou vodu, která má podivnou pachuť ? Zaměřte svoji pozornost na bakterie ve vodě.

Limity pro pitnou vodu

KOLIFORMNÍ BAKTERIE

0 KTJ/100 ml.

BAKTERIE PSEUDOMONAS

0 KTJ/250 ml.

BAKTERIE LEGIONELLA

zdravotnická pracoviště s pacienty se sníženou imunitou – 0 KTJ (Legionell) / 100 ml

Limity vybraných pro pitnou vodu uvedené ve vyhlášce o pitné vodě 252/2004 Sb.

Bakterie ve vodě

Bakterie ve vodě  se vytvoří buď sekundární kontaminací, ale může jít i o slabé zdravotní zabezpečení či jiné nedostatky v ochraně a úpravě vody. Bakterie ve vodě jsou častý problém zejména u studní nacházející se blízko polí, hnojišť, či neuzavřených septiků. Bakterie však můžeme najít i v již upravené pitné vodě. Nejčastěji najdeme ve vodě koliformní bakterie a bakterie druhu Legionella. Voda z domácností ze zdrojů povrchové vody, jako jsou potoky, rybníky a cisterny, je obzvláště citlivá na znečištění a ve většině situací by měla být neustále dezinfikována. Jakmile zjistíte,  že váš vodní zdroj byl kontaminován bakteriemi, mělo by vás to motivovat k akci. Chcete-li zabránit zhoršení potenciálního problému, musíte identifikovat možný zdroj (zdroje) znečištění a začít řešit problém s bakteriemi ve vodě, úpravou bakterií, která vede k vyčištění znečištěné vody.

Jaké jsou projevy bakterie ve vodě?

CHUŤ

ZÁPACH

ZÁKAL

Máte ve vodě koliformní bakterie?

Máte ve vodě legionellu?

Máte ve vodě enterokoky?

V normálním množství nejsou bakterie rozpoznatelné.

Jaké druhy bakterií se vyskytují ve vodě?

Limity pro koliformní bakterie pro pitnou vodu je 0 KTJ/100 ml. Bakterie ve vodě ve vyšším množství rozpoznáme sami. Bakterie můžeme najít jak v pitné vodě, tak ve studních, v septicích. Nejčastějšími bakteriemi vyskytujícími se ve vodě jsou právě koliformní bakterie, mezi nejznámější patří  Escherichia Coli. Pod laickým názvem E-coli. Do vody se mohou koliformní bakterie  dostat ze septiků a městské kanalizace, splachem odpadů ze zemědělství (močůvky, hnoje a podobně) nebo splachem z pole. Pokud máte studnu, která je v blízkosti nesprávně uzavřeného septiku nebo hospodářského objektu, měli byste se mít před těmito bakteriemi na pozoru. Kromě E. coli patří ke koliformním termotolerantním bakteriím i druhy rodů Enterobacter, Citrobacter a Klebsiella, které se kromě trávicího traktu mohou vyskytovat i v jiných prostředích.

Dalším typem bakterie ve vodě je bakterie  lamblie střevní. S lambliemi se můžete setkat i v bazénech a horkých lázních, nemluvě o kontaminované pitné vodě. Lamblie střevní je parazitický prvok z řádu diplomonád. Přítomnost bakterie ve vodě s názvem lamblie střevní vyvolává onemocnění, které se označuje jako giardióza či lamblióza. Některé odhady dokonce naznačují, že lamblií je nakaženo až 20% světové populace! Tvrdá skořápka umožňuje lamblii se uchytit a přežít kdekoliv, ale jako doma se cítí hlavně ve střevech lidí a zvířat.  Stejně snadno však mohou být tito paraziti ze svého střevního ráje vyloučeni – obvyklou cestou. Odtékající vodou se pak dostávají do okolních jezer a potoků. 

Limit pro bakterie z rodu pseudomonas pro pitnou vodu je 0 KTJ/250 ml. Jsou to onemocnění způsobená bakterií rodu Pseudomonas (pseudomonas aeruginosa). Tyto bakterie se vyskytují klasicky v životním prostředí, například v půdě, vodě a rostlinách. U zdravých lidí obvykle nezpůsobují žádné infekce. Pokud už k nějaké infekci dojde u zdravého člověka, je obvykle mírná.

Vážnější infekce se pak vyskytují u lidí, kteří jsou již hospitalizováni s nějakým jiným onemocněním nebo stavem, nebo u lidí, kteří mají slabý imunitní systém. 

Limit Legionell pro zdravotnická pracoviště s pacienty se sníženou imunitou – 0 KTJ (Legionell) / 100 ml Limit Legionell pro nemocnice a ubytovací zařízení – 100 KTJ (Legionell) / 100 ml.  Bakterie Legionella pneumophila je běžně rozšířená bakterie. Může se vyskytovat prakticky ve všech vodách v neškodném množství. Při teplotách 32-42°C se však začíná intenzivně množit. Legionella pneumophila není škodlivá při vypití (a jelikož teplá voda není určená k pití, běžně by to ani nemělo hrozit), ale při vniknutí do plic způsobuje onemocnění legionelózu. Ke vdechnutí legionelly dochází nejčastěji při sprchování. Ohrožené jsou obzvláště osoby se sníženou imunitou, staří nebo nemocní lidé.

Dalším typem bakterií jsou tzv. enterokoky, (např. E. faecalis, E. faecium, E. gallinarium, E. avium) jsou skupina fakultativně anaerobních grampozitivních koků, která se vyskytuje v trávicím traktu člověka a živočichů, ale i běžně v prostředí. Enterokoky, na rozdíl od ostatních streptokoků, rostou za přítomnosti chloridu sodného (6,5%), při zásaditém pH 9,6 a v rozmezí 10–45 °C. Vyznačují se relativně vyšší termorezistencí a odolností vůči dalším fyzikálním a chemickým vlivům okolního prostředí. Pouze intestinální enterokoky (E. faecalis, E. faecium) jsou považovány za významný indikátor čerstvého fekálního znečištění, především ve vodách pitných, upravovaných dezinfekcí.

Naši odborníci radí:

Jaká jsou možná zdravotní rizika ?

Naše řešení:

Rozhodujícím je pro nás akreditovaný rozbor vody. Na základě jeho výsledků stanovíme konkrétní řešení. Pro odstranění bakterií z pitné vody využíváme naši speciální UV Lampu TOMPAD. Podle naměřených hodnot se potom nastaví přesné dávky, UV Lampy TOMPAD.  

Trápí Vás zápach, zákal a pachuť vaší vody?

Zjistěte si, jaké jsou potřebné limity.

Výhody použití UV lampy TOMPAD

  • Do vody nejsou přidávány chemické látky.
  • Nezanechává pachy ani chutě.
  • Zamezuje potížím a rizikům spojených s používáním a skladováním chemických látek.
  • Značná germicidní účinnost.
  • Krátká doba kontaktu se zářením.
  • Náklady na údržbu: střední až nízké, ve srovnání s jinými germicidními systémy.
  • Rizika pro techniky: střední, ve srovnání s jinými systémy.
  • Snadná instalace.
Bakterie ve vodě
5/5

Profesionální přístup od začátku

Osobní návštěva

Neplánujte nic sami. Potřebujete vyřešit problém s bakteriemi v pitné vodě? Náš technik přijede k vám domů a vše s vámi projde.

Řešení na míru

Podle naměřených hodnot z rozboru vody sestavujeme konkrétní řešení.

Servis a péče

Nenecháme Vás v tom samotné, postaráme se o Vás. Zajišťujeme pravidelný servis a následnou péči i po záruce.

Naše realizace:

UV LAMPA TOMPAD:

Recenze:

Další látky, které umíme z vody odstranit