Sledujte nás:

Těžké kovy a pesticidy ve vodě

Máte starý typ rozvodů vody a obáváte se zvýšeného množství těžkých kovů a pesticidů ve vodě? Máte neustálé zdravotní problémy, které by mohli souviset se zvýšeným množstvím těžkých kovů a pesticidů ve vodě?

Limity pro pitnou vodu

OLOVO

Pb

SELEN

Se

KADMINUM

Cd

NIKL

Ni

STŘÍBRO

Ag

CHROM

Cr

Limity vybraných pro pitnou vodu uvedené ve vyhlášce o pitné vodě 252/2004 Sb.

Těžké kovy a pesticidy ve vodě

Těžké kovy a pesticidy ve vodě, jsou  chemické látky. Mezi těžké kovy se řadí arsen, kadmium, chrom, měď, nikl, olovo a rtuť.  Těžké kovy a pesticidy ve vodě se nerozkládají a jsou vysoce karcinogenní.  Například Arsen spolu se svými sloučeninami je  využíván v zemědělství jako pesticidy, tímto způsobem se dostávají do půdy a následně i do vody. Mezi další problematické těžké kovy patří olovo, chrom nachází se zejména v odpadních vodách, kam se dostává následkem výroby plastů, úpravy kovů a z polygrafického a fotografického průmyslu spalováním fosilních paliv.
Olovo je nejrozšířenějším z těžkých kovů. V přírodě ho najdeme v sulfidových a karbonátových rudách. Bohužel, v posledních desetiletích jeho výskyt stále narůstá, zejména v podobě nebezpečných sloučenin. Je to zejména kvůli automobilismu, hutnímu průmyslu, výrobě olovnatého skla, výrobě akumulátorů nebo polygrafickému průmyslu.

úprava těžkých kovů a pesticidů

Projevy těžkých kovů a pesticidů

Těžké kovy a pesticidy ve vodě téměř nerozpoznáte, jsou totiž bez chuti a bez zápachu a nemají vliv na zabarvení vody. Mezi těžké kovy se řadí kovy přesahující hustotu 5g/cm3, jsou tedy přibližně pětkrát těžší než voda

Patří mezi ně například chrom, kadmium, měď, stříbro, olovo, nikl, selen, antimon a rtuť. K výskytů těžkých kovů přispívají také staré olověné rozvody vody či mosazné a bronzové spojky.

Vyšel vám špatně rozbor vody?

Zjistěte, jak se spolehlivě zbavit nebezpečných látek, které máte ve vodě.

Jaká jsou zdravotní rizika těžkých kovů a pesticidů ve vodě?

  • Nejsou rozložitelné, jsou karcinogenní a i v nízkých dávkách mohou být smrtelné.
  • Přítomnost těžkých kovů v těle oslabuje tkáně.
  • Přispívají k předčasnému stárnutí a vzniku nejen rakoviny, ale i řady dalších onemocnění.
  • Vážou se  na látky (bílkoviny, nukleové kyseliny, enzymy), ze kterých se skládají těla živých organismů. Ve tkáních nahrazují esenciální minerály.
  • Působí jako oxidativní stres.
  • Fungují jako enzymatické jedy.
  • Vedou k chronickým onemocněním.
  • Narušují jednotlivé složky imunitního systému. 
  • Olovo ve vodě se může ukládat do kostí,  ohrožovat ledviny či centrální nervovou soustavu.

Naši odborníci radí:

Jak řešíme těžké kovy a pesticidy ve vodě my?

Těžké kovy a pesticidy ve vodě se odstraňují při zvýšeném množství. Rozhodující je vždy akreditovaný rozbor vody, na základě jeho výsledků stanovujeme přesné řešení. Doporučujeme filtrační zařízení z řady WRO. Tento typ filtračního zařízení zajišťuje efektivní řešení pro odstranění veškerých nežádoucích látek ve vodě jako jsou těžké kovy a pesticidy. Filtrační zařízení na těžké kovy a pesticidy je plně automatizované, jde o vysoce sofistikované řešení pro zajištění vysoce kvalitní pitné vody. Regenerace filtračního zařízení v průběhu upravování vody. Filtrace probíhá přes velmi jemné membrány, což zajišťuje spolehlivý a efektivní provoz.

5/5

Profesionální přístup od začátku

Osobní návštěva

Neplánujte nic sami. Potřebujete poradit ? Náš technik přijede za vámi až k vám domů a vše s vámi projde.

Řešení na míru

Podle naměřených hodnot z akreditovaného rozboru vody sestavujeme konkrétní řešení.

Servis a péče

Nezůstanete v tom sami. Postaráme se o vás. Zajišťujeme následnou péči o vás, jejíž součástí je pravidelný servis a pozáruční servis.

Naše realizace

Naši odborníci radí

Recenze

Filtrační zařízení na odstranění těžkých kovů a pesticidů: