Sledujte nás:

Prohlubování
kopaných studní

Posledních pár let Českou republiku sužuje sucho a ovlivněné jsou jím především kopané studny. Máte-li málo vody, a čištění kopané studny vám nepomohlo, prohloubení může být tím správným řešením.

Proč prohloubit kopanou studnu?

Na množství vody v kopané studni má vliv velká spousta faktorů, v posledních letech tím nejzásadnějším je však sucho. Prohloubení kopané studny vám může pomoci vodu získat zpět, zvýší vám zásobu a v mnoha případech i vydatnost vody. Hloubku prohloubení vždy řešíme individuálně dle geologie, stavu a provedení kopané studny atp.

Jak probíhá prohloubení kopané studny?

Na základě získaných podkladů, nejčastěji se jedná o projektovou dokumentaci, stavební povolení, či pasport, vždy volíme nejlepší možnou technologii.

V první řadě je nutné ohledat stav studny.

Nejčastější posloupnost prací:

 1. Vyndání stávajícího čerpadla
 2. Inspekce a ohledání skruží
 3. Komplexní prohloubení kopané studny profesionální technikou a speciálním vybavením určeným dle varianty prohloubení včetně desinfekce.

Během prohlubování je také častým cílem:

 • Vysátí vodního sloupce profesionálním čerpadlem
 • Kontrola prosaku mezi spárami a případné zabezpečení proti povrchové vodě
 • Odstranění sedimentu na stěnách vysokotlakou technikou
 • Uvolnění nátoků prohloubením
 • Reaktivace a doplnění dnového filtru

Dále můžeme posoudit stav a vhodnost čerpací techniky včetně celého domácího vodovodního systému a poskytnout komplexní pohled na funkci a stav celého systému.

Doplňkové činnosti:

 • Zpracování technické zprávy studny
 • Zpracování projektové dokumentace vedoucí k legalizaci vodního zdroje a povolení k nakládání s podzemními vodami
 • Akreditovaný rozbor vody pro zjištění kvality podzemní vody
 • Úprava vody na základě výsledků rozboru vody

Proč si na prohloubení kopané studny vybrat právě nás?

Našim zákazníkům nabízíme odborné služby. Před započetím prací zvolíme vhodnou technologii prohlubování. Na všechny zakázky jezdí proškolený personál, který využívá profesionální techniku špičkové kvality.

Samotným prohloubením to nekončí, zaručujeme následující servis a další individuální řešení vody na míru. Nezbytností je technická podpora, zhodnocení situace a její objasnění. A až poté se můžeme zodpovědně rozhodnout o tom, jaké vám navrhneme řešení.