Jímky a žumpy

Likvidace odpadních vod - jímky, žumpy

Bezodtoká jímka je tradičním řešením likvidace odpadních vod z nemovitosti, kterou ale v současnosti nahrazují modernější alternativy.

Samonosné plastové jímky jsou určené k uložení do terénu. Je možné je použít jako vyvážecí jímky pro splaškové vody z objektů, nebo jako nádrže na zachycování dešťové vody, nebo jako akumulační nádrže pro zachycování vyčištěné vody z čistíren odpadních vod.

Bezodtoká nádrž z plastu nebo z betonu slouží k dočasnému shromažďování odpadních vod z domácnosti a její obsah je potřeba jednou za čas nechat odvézt fekálním vozem. Nejde přitom o lacinou záležitost – vývoz jímky vás může ročně vyjít na několik tisíc korun. V odpadní jímce se splaškové vody pouze shromažďují, aniž by docházelo k jejich čištění, proto je nutné zajistit pravidelný vývoz jímky. Důvod je prostý – odpadní vody se musí likvidovat v souladu se zákony o životním prostředí.

Od ledna 2021 jsou majitelé jímek povinni prokázat, že si odpadní vody z jímky nechali vyvézt odbornou společností a navíc, že objem šedých vod odpovídal spotřebě vody v domácnosti.
Největší nevýhodu představují vysoké provozní náklady, kvůli kterým nelze jímku doporučit k trvale obydleným nemovitostem.

Jímky se mohou také využívat ve formě zásobníků, akumulačních nádrží na dešťovou a pitnou vodu , kterou lze následně opětovně použít například na zalévání zahrady.  Na tento způsob zachytávání vody lze získat dotaci z dotačního programu Dešťovka. 

Jímky
Jímka u rodinného domu
 • Konzultace, poradenství, terénní prohlídky
 • Projektové dokumentace dle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 SB. pro vydání společného povolení
 • Výkopové práce na míru
 • Osazení jímky/žumpy
 • Prostupy do domu
 • Zhutnění výkopu vibračním pěchem
 • Odvoz a likvidace suti a zeminy
 • Dovoz ornice
 • Rozhrnutí zeminy na pozemku
 • Bourací práce v rámci výkopu (např. jsou-li ztížené podmínky v rámci kamenitého podloží)
 • Ruční dokopy, či přemístění zeminy ve ztížených podmínkách
 • Rozebrání a složení zámkové dlažby, či kamenného chodníku
 • Zajištění kontejneru včetně nakládky, odvozu a likvidace materiálu
 • Práce s hydraulickou rukou
 • …speciality na přání

Jímky, žumpy

Bezodtoké jímky, žumpy k likvidaci odpadních vod se využívají především v místech, kde není kanalizace a není možné vypouštění obsahu do podzemních či nadzemních vod.

VÝHODY

+ Mají nízkou pořizovací cenu na rozdíl od ČOV nebo Septiku.

+ Do 300 m² zastavěné plochy a 3 metry hloubky stačí pouze ohlášení stavebnímu úřadu.

NEVÝHODY

- Má vysoké provozní náklady z důvodu nutnosti pravidelného vyvážení jímky fekálním vozem.

- Jde pouze o dočasné shromažďování odpadních vod (chaty,chalupy).

Jímky samonosné mají tři druhy vyztužení a jsou určeny k obsypání pískem. 

Lze je využít do jílovitých či štěrkovo-písčitých zemin bez výskytu podzemních vod v okolí.

Samonosná plastová jímka se obsypává štěrko-pískem, ale betonu se nevyhnete. Dno musí být vylito minimálně 10cm vrstvou hladkého betonu a zároveň se nádrž kolem celého obvodu ukotvuje betonovou kotvou.

Septik samonosný

Betonové jímky

Betonové jímky se využívají v místech, kde je nestabilní podloží. 

Nejvíce se využívají v případě chat a chalup, ale lze je použít i v ostatních staveních, kde chybí kanalizace.

Jímky jsou vyráběny z vodotěsného betonu s ocelovou výstuží s asfaltovým nátěrem z důvodu prodloužení životnosti.

Musí být řádně utěsněna tak, aby dílce do sebe zapadly a nedocházelo k úniku splašků a ze shora chráněna litinovým poklopem, který má vysokou nosnost.

Běžné čtyřčlenné rodině se doporučuje jímka s objemem až 12m³. V dnešní moderní době lze pořídit i měřič hladiny kapaliny, díky němuž je možné zjistit nakolik je jímka naplněna a tím eliminovat riziko přeplnění.

Jímky a žumpy 1

Efektivní hospodaření s vodními zdroji, je čím dál tím více opakovaným pojmem. Není se čemu divit, na naší planetě rychle ubývají zásoby pitné vody.

Věděli jste, že běžnou domácností proteče několik stovek litrů pitné vody do kanalizace? Přitom s ní lze chytře hospodařit v podobě retenční nádrže určené k zadržení dešťové vody.

Tuto vodu je možné poté využít na zalévání zahrady a dokonce s ní splachovat toalety či prát prádlo.

Nádrže na dešťovou vodu mohou být podzemní, či nadzemní

Nadzemní nádrže je možné zvolit v několika podobách, dokonce může posloužit i jako vkusná venkovní dekorace. 

Podzemní nádrže si lze představit jako jímky určené k záchytu dešťové i splaškové vody.

Voda se získává svodem ze střešních okapů přímo do nádrže a pomocí čerpací techniky je možné s ní zalévat zahradu či umýt auto nebo ji napojit na domácí rozvod vody. Aby mohla být voda napojena zpět na domácí rozvod, je zapotřebí retenční nádoba s filtrací, která zachycenou vodu zbavuje mechanických nečistot