Úprava pH

Úprava pH vody je zaručený způsob, jak vodu efektivně vyčistit a zbavit nežádoucích látek. Jsme schopni přetvořit téměř jakoukoliv vodu ve vodu pitnou.

Škála pH:

Úprava pH 1

Projevy špatného pH ve vodě:

Agresivní a korozivní kyselá voda díky nízkému pH. Netěsnosti na kovových trubkách, modro zelené skvrny od koroze měděných trubek, hnědé skvrny od koroze železných trubek, voda s hořkou až kovovou chuťí. Koroze měděného potrubí může vést k limitům obsahu mědi v pitné vodě, které překračují hygienické směrnice. 

Jaká jsou zdravotní rizika kyselého prostředí?

Skladiště kyselin známe jako polypy, cysty, kyselé krystaly, nádory, bradavice, skvrny apod. Takzvané fyziologické choroby těla jsou většinou výsledkem dlouhodobě příliš kyselého prostředí v těle. Člověk je unavený, bez energie, nemůže se dospat, má neurčité bolesti svalů, hlavy, zad. Trápí ho ekzémy, podrážděné oči, nos, zácpy nebo průjmy.

Trápí vás vysoké pH ve vaší pitné vodě?

Zjistěte si, jaké jsou potřebné limity.

Úprava pH ve vodě:

Úprava pH se provádí při zvýšeném množství pH v pitné vodě. Co je to pH ? pH neboli vodíkový exponent je číslo, kterým se v chemii vyjadřuje, zda vodný roztok reaguje kysele či naopak zásaditě. Jedná se o logaritmickou stupnici s běžně užívanými hodnotami od 0 do 14, přitom neutrální voda má pH při standardních podmínkách rovno 7. U kyselin je pH menší než sedm, naopak zásady mají pH > 7.  Pokud je pH vody vyšší než 7,5 označuje se voda jako zásaditá. Příliš vysoká hodnota pH dráždí oči a pokožku. Když pH stoupne nad 8, začne se vlivem zvýšené produkce soli a vápníku voda zakalovat.

pH vody určuje rozpustnost (množství, které může být rozpuštěno ve vodě) a biologickou dostupnost (množství, které může být využito vodním životem) chemických složek, jako jsou živiny (fosfor, dusík a uhlík) a těžké kovy (olovo, mědi, kadmia atd.). Například, kromě toho, jak ovlivňuje, kolik a jaká forma fosforu je ve vodě nejhojnější, pH také určuje, zda jej může používat vodní život. V případě těžkých kovů určuje stupeň jejich rozpustnosti jejich toxicitu. Kovy mají tendenci být toxičtější při nižším pH, protože jsou rozpustnější. Proto je voda s “kyselým” pH nevhodná pro pití.

I když pH pitné vody s výjimkou extrémních hodnot nemá přímý vliv na zdraví, někteří lékaři doporučují pít spíše zásaditou vodu. Důvodem je údajné prodloužení života, zlepšení metabolismu a ničení volných radikálů v těle.

Kyselá voda je také agresivnější a způsobuje korozi kovů, které jsou s ní v kontaktu. Urychluje blednutí plastů a fólií. Také se v ní snáze rozpouštějí toxické těžké kovy. I z tohoto důvodu byste neměli podceňovat pravidelnou kontrolu svého vodního zdroje a ujistit se, že ve vaší vodě nejsou žádné škodliviny. A objednat si akreditovaný rozbor vody.

pH se zjišťuje u roztoků kyselin, zásad, solí při kontrolách zdrojů pitné vody, ale i při kontrole odpadních vod. pH také pravidelně zjišťujeme u bazénů, vířivek, zahradních jezírek a dalších vodních zdrojů.

Čím se měří pH

  • pomocí univerzálního pH indikátor (papírek). 
  • speciální roztoky pro měření pH kyselých nebo zásaditých roztoků.
  • pH metry – digitální přístroje užívané pro odběry vzorků. 

Řešení úpravy pH :

Předtím, než se rozhodnete, jaký filtr použít, je potřeba si nechat provést akreditovaný rozbor vody. Na základě jeho přesných výsledků, navrhujeme konkrétní řešení. Nabízíme řešení v podobě dávkovače ( na místě), úprava ph v jednom vodovodním kohoutku nebo úprava pH v celém domě. 

Ke zvýšení pH pitné vody používáme různé odkyselovací látky, mezi které patří například vápenný hydrát, vápenec, dolomit, mramor, hydroxid vápenatý, hydroxid sodný či soda.

Tyto látky bývají obsaženy v mineralizační jednotce  FPH, která je tradičním řešením, jak zvýšit pH v pitné vody.

úprava pH
5/5

Profesionální přístup od začátku

Osobní návštěva

Neplánujte nic sami. Nevíte si rady? Pomůžeme Vám, obraťte se na na nás. Přijedeme k vám domů a vše s vámi projdeme.

Řešení na míru

Provedeme základní měření a podle naměřených hodnot, navrhneme a sestavujeme konkrétní řešení.

Servis a péče

Nezůstanete v tom sami. Postaráme se o vás dlouhodobě s následným servisem a pozáručními opravami.

Naše realizace:

Naši odborníci radí:

Recenze

Mineralizační jednotka na úpravu pH :

Další látky, které umíme z vody odstranit.