Chemikálie a chlór ve vodě

Potřebujete vyřešit problém s chemikáliemi a chlórem ve vaší domácnosti ? Trápí Vás neustále suchá pokožka ?

Limity pro pitnou vodu

CHLÓR

Cl

POLYFLUOROVANÉ SLOUČENINY

PFAS

Limity vybraných pro pitnou vodu uvedené ve vyhlášce o pitné vodě 252/2004 Sb.

Věčné chemikálie PFAS v pitné vodě

Chemikálie a chlór ve vodě můžou představovat problém. Mezi nejznámější chemikálie patří tzv.  perfluorované a polyfluorované sloučeniny (zkráceně PFAS, perfluorinated alkylated substances). Tyto chemikálie se nazývají věčné chemikálie. Dvě z nich (PFOS a PFOA) jsou v současnosti zakázané, protože prokazatelně ohrožují lidské zdraví (a nejen lidské) již při velmi nízkých koncentracích. Jedná se o perzistentní organické látky, jejichž přítomnost byla prokázána v řadě složek životního prostředí včetně živých organismů téměř na celém světě.

  • Jsou to látky obtížně odbouratelné, jsou schopné se bioakumulovat v organismech, kde u některých byly prokázány toxické vlastnosti a mnohé jsou rozpustné ve vodě, což zvyšuje jejich mobilitu v životním prostředí.
  • Jedná se o látky vzbuzující obavy, které mají významný vliv na člověka a jeho zdraví.
  • Dávka chlóru pro desinfekci pitné vody je velmi nízká.
  • Světová zdravotnická organizace WHO stanovila limity maximálně 0,3 mg/l chloru nebo 0,2 mg/l oxidu chloričitého. 
  • Běžně jsou v ČR používány pro desinfekci  plynný chlór, koncentrace max. 0,3 mg/l.
  • Chlornan sodný neboli chlór se používá  na dezinfekci.
  • Chlornan sodný je tekutý prostředek pro dezinfekci pitné vody, případně bazénu, studny, nebo vodovodního řádu, spolehlivě zlikviduje všechny bakterie, plísně, řasy.
Chemikálie a chlór ve vodě 1

Chemikálie v pitné vodě a jejich projevy

Tyto látky našly široké uplatnění jak ve spektru průmyslových aplikací, tak ve velkém množství komerčních produktů včetně různých obalových materiálů pro potraviny. K jejich širokému uplatnění došlo a dochází díky jejich unikátním vlastnostem, jako je odolnost, nepřilnavost, vodoodpudivost a ochrana proti mastnotě. Uvedených vlastností se využívá u mnoha domácích produktů, v leštidlech na auta a podlahy apod. Jedná se o velkou skupinu perzistentních chemikálií, v současnosti je známo téměř 5 000 jednotlivých individuálních PFAS. PFAS se používají v široké škále spotřebních výrobků a průmyslových aplikací díky svým jedinečným chemickým a fyzikálním vlastnostem, včetně odpuzování oleje a vody, teplotní a chemické odolnosti a povrchově aktivních vlastností. PFAS se používají v hasicích pěnách, nepřilnavých kovových površích pro pánve, papírových obalech na potraviny, krémech a kosmetice, textiliích pro nábytek a venkovní oblečení, barvách a fotografii, chromování, pesticidech a léčivech. K dispozici jsou velmi omezené informace o tom, které konkrétní PFAS se používají v jakých aplikacích a na jakých úrovních v Evropě.

PFAS jsou perzistentní chemické látky, které se hromadí u lidí, zvířat a životního prostředí, nebo se na ně rozkládají. To zvyšuje celkovou zátěž chemických látek, kterým jsou lidé vystaveni a zvyšuje riziko dopadů na zdraví. Z relativně malého počtu dobře studovaných PFAS je většina považována za středně až vysoce toxickou, zejména pro vývoj dětí. Zejména PFAS s krátkým řetězcem se hromadí v životním prostředí a bylo zjištěno, že kontaminují povrchovou, podzemní a pitnou vodu  a hromadí se v rostlinách.

Spotřeba léčiv u nás je vysoká a farmaceutické látky se dostávají do vody dvojím způsobem. Buď skrze lidský organismus, z něhož jsou vylučovány ( především močí) jak zbytky léčiva,  tak jeho metabolity, nebo jsou použitá léčiva přímo splachována do toalety.

  • Účinná látka etinylestradiol (typ estrogenu) se z hormonální antikoncepce skrz moč a odpadní vody dostává do vodních toků a postupně i do zdrojů pitné vody. Kvůli stále vyššímu počtu žen, které užívají hormonální antikoncepci se dá očekávat, že obsah těchto látek se bude dál zvyšovat a kvalita vody zhoršovat.

Bylo prokázáno, že tyto hormony mohou u lidí způsobovat hormonální nevyváženost, metabolické, reprodukční a psychické poruchy, vysoký tlak a celou řadu dalších onemocnění. U vodních organismů se může projevit například zhoršením zraku, chronickou toxicitou, reprodukčními změnami, které mohou vést až k neplodnosti a nepříznivým fyziologickým změnám. 

Zdravotní rizika PFAS ve vodě

chemikálie v pitné vodě

Trápí Vás chemikálie a chlór v pitné vodě?

Zjistěte si potřebné limity pro vaši pitnou vodu.

Zdravotní rizika zvýšeného množství chlóru ve vodě

maximální množství v pitné vodě je  0,3 mg/l chloru nebo 0,2 mg/l oxidu chloričitého

5/5

Profesionální přístup od začátku

Osobní návštěva

Potřebujete vyřešit chemikálie a snížit obsah chlóru v pitné vodě? Náš technik přijede za Vámi domů a vše s Vámi probere.

Řešení na míru

Až podle skutečnosti z akreditovaného rozboru vody sestavujeme konkrétní řešení.

Servis a péče

Postaráme se o Vás. nabízíme servis a následnou péči o Vás i po záruce.

Naše realizace

Naši odborníci radí:

Recenze:

Filtrační zařízení na úpravu chemikálií a chlóru:

Další látky, které umíme z vody odstranit.