Vrtaná studna
na klíč

Vrtaná studna má spoustu výhod, je hluboká a zdroj vody bere přímo z pramene. Nedá se tak snadno znečistit, je cenově výhodnější a díky moderním technologiím i rychleji zhotovená.

Vrtaná studna - informace

Vrtaná studna je v dnešní době nejvýhodnější způsob, jak mít vlastní zdroj čisté vody. Vrtaná studna bere svou vodu z podzemních pramenů, často i více než 30 metrů hlubokých, tudíž jí neovlivní povrchové sucho a nedá se tak snadno znečistit. 

Jak probíhá příprava vrtané studny?

V první řadě na místo budoucí stavby studny vyrazí náš pracovník z oddělení hydrogeologie. Musíme totiž zmapovat pozemek s ohledem na záměr zákazníka, vymezit vhodné místo pro nový vodní zdroj, zhodnotit terén, hloubku pramene a jeho intenzitu, zmapovat okolní vodní zdroje, ověřit si veškeré faktické informace na pozemku kvůli legislativním požadavkům a tím eliminovat potenciální problémy při schvalování dokumentace.

Přípravnou část nikdy neděláme od stolu. Terénní prohlídka patří ke klíčovým částem před započetím prací na dokumentaci a zahájením vrtných prací.

Na základě průzkumných prací, které na pozemku naši zaměstnanci provádějí, vzniká dokument, který se jmenuje zpráva z ohledání. Dokumentace vychází z terénní prohlídky, geologických map, hydrogeologických databází a samotného šetření. V tomto bodě je nezbytné vypracovat projektovou dokumentaci na vrtanou studnu, či projekt geologických prací pro průzkumný vrt. Na základě toho úřady vydávání souhlasné stanovisko k možnosti vrtání.

Jak vypadá realizace vrtané studny?

Vždy se vychází z projektové dokumentace, kterou připravil hydrogeolog a schválil příslušný vodoprávní úřad. V projektové dokumentaci je definovaná hloubka vrtu a jeho průměr, jakým způsobem se má vrtat, nejčastěji se jedná o rotačně-příklepové vrtání. Je to jeden z nejrychlejších způsobů, jak vyvrtat. Další varianty vycházejí z geologie a doporučení hydrogeologa.

Nejmenší průměr vrtu u naši společnosti je možný 219/191 s vystrojením min 125 mm PVC-U trubkami, které mají atest pro pitnou vodu a splňují normu. Po vyvrtání provádíme obsyp vodárenským praným kačírkem, nejčastěji frakcí 4/8, to znamená jedním z nejjemnějších. Vrt vždy utěsňujeme bentonitem, neboli provádíme jílovou tamponáž pro utěsnění vrtu a zamezení kontaminace povrchovou vodou.

Během vrtání provádíme základní zakrytí a vyvrtaný materiál jsme schopni i rovněž sami odvést. Vše je řešeno s předstihem se zákazníkem.

Vrt můžeme zakončit dvojím způsobem:

  • zhlavím z PVC – atestované samonosné manipulační šachty
  • zhlavím z betonových skruží

Dále zajišťujeme čerpací a stoupací zkoušku jako podklad pro závěrečnou zprávu.

Nakonec vám vybereme a namontujeme vhodnou čerpací techniku a rovněž vyřešíme napojení na stavbu.

Vrtaná studna i tam, kde to ostatní vzdali

Dokážeme vrtat téměř v každém terénu i na těžce přístupných místech. Vždy je důležitá návštěva našeho technika, který určí zda-li se vrtná souprava, s přihlédnutím na její váhu, k místu dostane a neudělá při tom škodu na pozemku, majetku či okolí.

Ovlivní má vrtaná studna okolní zdroje vody?

Při vrtání nové studny klademe velký důraz na ochranu okolních vodních zdrojů. Všechny okolní studny jsou zařazené do řízení na vodoprávním úřadě a probíhá u nich měření před vrtáním, v průběhu i po vyvrtání. Nakonec se ještě provádí čerpací zkouška.

Samotné měření však nestačí, pro úspěšnou ochranu okolních studní je stěžejní terenní prohlídka a důkladná práce hydrogeologa při zpracování posudku, který je součástí projektu vrtané studny.

Cena vrtané studny

Pro určení ceny vrtané studny je důležité znát celou řadu parametrů. Pro získání všech potřebných informací je potřeba uskutečnit hydrogeologické ohledání, na základě kterého získáme informace například o hloubce vodního pramene, typu podloží a potřebné technologie pro uskutečnění vrtané studny. Pro orientační cenu a nezávaznou konzultaci nám napište.

Proč si na vrtanou studnu vybrat právě nás?

Pomůžeme vám se zajištěním veškeré nezbytné dokumentace (povolení stavební, vodoprávní, územní) i s kolaudací studny. Kromě samotného vrtu vám dokážeme vodu dovést až do domu a v případě potřeby i navrhnout úpravu a filtraci vody na míru tak, aby byla čistá a nezávadná. Pro kolaudaci studny je zákonem vyžadovaný rozbor vody, my jej provádíme v akreditované laboratoři.

Dáváme si záležet především na profesionálním a otevřeném přístupu k našim klientům a stoprocentní kvalitě provedených prací.

Užitečné informace

Přehrát video
Přehrát video
Přehrát video
Přehrát video
Přehrát video