Sledujte nás:

Čištění kopané studny

Proč

čistit

kopanou studnu

Zanedbanou kopanou studnou ohrožujete především vlastní zdraví a také čerpadlo v ní.

Většina dříve kopaných studní bývá ve špatném technickém stavu, díky tomu se do nich z povrchu dostává mnoho organických nečistot, zejména zemina, listí i hlodavci. Všechny tyto nečistoty vedou kromě zhoršení kvality vody i k ohrožení vašeho zdraví.

Postupem času se na dně začne tvořit vrstva bahna, která sebou přináší nežádoucí látky včetně zdraví škodlivých bakterií. Při dlouhodobé nečinnosti se může ucpat mnohdy jediný nátok do studny a tím dojde k odklonu pramene a vyschnutí studny.

Kopaná studna by se měla v průměru čistit každých 5 až 7 let. Vždy ale záleží na konkrétních podmínkách.

Proč

vybrat

čištění u nás.

Užitečné informace

Čištění kopané
studny

Při využívání studny se na jejím dně tvoří nános usazenin, které do studny pronikly s dešťovou a povrchovou vodou. Pokud se studna nečistí a neudržuje, vzniká zde vysoké riziko kontaminace a zničení čerpadla.

Proč čistit kopanou studnu?

Zanedbanou kopanou studnou ohrožujete především vlastní zdraví a také čerpadlo v ní.

Většina dříve kopaných studní bývá ve špatném technickém stavu, díky tomu se do nich z povrchu dostává mnoho organických nečistot, zejména zemina, listí i hlodavci. Všechny tyto nečistoty vedou kromě zhoršení kvality vody i k ohrožení vašeho zdraví.

Postupem času se na dně začne tvořit vrstva bahna, která sebou přináší nežádoucí látky včetně zdraví škodlivých bakterií. Při dlouhodobé nečinnosti se může ucpat mnohdy jediný nátok do studny a tím dojde k odklonu pramene a vyschnutí studny.

Kopaná studna by se měla v průměru čistit každých 5 až 7 let. Vždy ale záleží na konkrétních podmínkách.

Jak probíhá čištění kopané studny?

Na základě získaných podkladů vždy volíme nejlepší možnou variantu čištění.

V první řadě je nutné ohledat stav skruží a je-li potřeba, tak vyndat stávající čerpadlo.

Nejčastější posloupnost prací:

 1. Vyndání stávajícího čerpadla (je-li potřeba)
 2. Inspekce a ohledání skruží
 3. Komplexní vyčištění kopané studny profesionální čerpací technikou a speciálním vybavením určeným dle varianty čištění včetně desinfekce.

Během čištění je také častým cílem:

 • Vysátí vodního sloupce profesionálním čerpadlem
 • Kontrola prosaku mezi spárami a případné zabezpečení proti povrchové vodě
 • Odstranění sedimentu na stěnách vysokotlakou technikou
 • Uvolnění nátoku
 • Reaktivace a doplnění dnového filtru

Dále můžeme posoudit stav a vhodnost čerpací techniky včetně celého domácího vodovodního systému a poskytnout komplexní pohled na funkci a stav celého systému.

Doplňkové činnosti:

 • Kamerová inspekce studny
 • Zpracování technické zprávy studny
 • Zpracování projektové dokumentace vedoucí k legalizaci vodního zdroje a povolení k nakládání s podzemními vodami
 • Akreditovaný rozbor vody pro zjištění kvality podzemní vody
 • Rekonstrukce kopané studny – prohloubení na základě vydaného stavebního povolení

Proč si na čištění kopané studny vybrat právě nás?

Našim zákazníkům nabízíme odborné služby. Celý způsob čištění je mimořádně účinný a šetrný. Na všechny zakázky jezdí proškolený personál, který využívá profesionální techniku špičkové kvality. U studny zpravidla platí, že čím levnější (nekvalitní) čištění, tím dražší je pak samotný provoz studny.

Samotným čištěným to nekončí, zaručujeme následující záruční i pozáruční servis a další individuální řešení vody na míru. Nezbytností je technická podpora, zhodnocení situace a její objasnění. A až poté se můžeme zodpovědně rozhodnout o tom, jaké vám navrhneme řešení.