Sledujte nás:

Zakalená voda

Zda je voda zakalená, zjistíme pouhým pohledem. Jsme experti na úpravu pitné vody. Upravíme jakoukoli vodu ve vodu pitnou.

Zákal ve vodě může být problém.

Zakalená voda je patrná už na první pohled. Pitná voda by měla být čirá až průhledná. Od pití zakalené vody nás odrazuje už jen přítomnost zákalu. Zakalená voda může být nejčastějším důvodem reklamace vody dodané z veřejného vodovodu a příčinou její odstávky. V případě studny majitel rovněž zbystří, teče-li mu z kohoutku zakalená voda. Čistá pitná voda, je to nejdůležitější pro náš život.

Jak se stanoví zákal v pitné vodě?

Zákal můžeme definovat jako snížení průhlednosti vody pod vlivem nerozpustných anorganických látek ( kovů, jílové minerály a další.)

Měření zákalu:

Zahrnuje použití světelného paprsku o definovaných charakteristikách pro semikvantitativní stanovení přítomnosti částic ve vzorku vody nebo jiné kapaliny. Vedle stanovení zákalu umožňuje rovněž normativní stanovení barvy vody podle ČSN EN ISO 7887. Samotný zákal se při zpomalení proudu vody usazuje na dně. Vznikají vrstvy, které se můžou nárazově zvířit a vyplavit s vodou.

Příčin, proč se voda zakalí, může být hned několik. Často za to může nesprávná údržba, vysoké teploty nebo zanesení filtrace. Pokud je zakalená voda mléčně bílá, patrně se v ní nahromadilo velké množství hořčíku a vápníku. V případě, že je zakalená do zelena, obsahuje velké množství mědi. Zakalená nebo kalná voda může být způsobena suspendovanými pevnými látkami ve vodě, odtokem dešťové vody nebo přítomnosti těžkých kovů.

Jaké jsou projevy zákalu ve vodě?

Pokud  je zakalená voda mléčně bílá, patrně se v ní nahromadilo velké množství hořčíku a vápníku. V případě, že je zakalená do zelena, obsahuje velké množství mědi. 

Zákal s sebou přináší většinou i další komplikace. Obvykle jako první ukazuje mnohem zásadnější problémy ve vodě (mangan, železo nebo problémy s čerpadlem). Od toho se odvíjí způsob a technologie řešení.

Máte problém se zákalem v pitné vodě?

Zjistěte si, jaké jsou povolené limity.

Zákal v pitné vodě očima našich oborníků

Jaká jsou zdravotní a jiná rizika zakalené pitné vody?

  • Zákal může být tvořen  škodlivými látkami.
  • Hromadí se v něm bakterie.
  • Znečišťuje produkty, poškozuje zařízení a ucpává potrubí.
  • Dlouhodobé pití zakalené vody se nedoporučuje, může být příčinou nejrůznějších onemocnění.

Jak vypadá zákal v pitné vodě?

Zákal v pitné vodě před úpravou vody

Foto po odstranění zákalu z pitné vody

železo a mangan ve vodě
Zakalená voda 1

Jak provádíme snížení zákalu v pitné vodě?

  • Náš technik přijede za Vámi domů a provede základní měření. 
  • Na základě výsledků akreditovaného rozboru vody a na základě naměřených hodnot, navrhneme konkrétní řešení.
  • Řešení připravujeme vždy na míru.  
  • Pro snížení zákalu používáme speciální filtrační zařízení WAT MQ.
5/5

Profesionální přístup od začátku

Osobní návštěva

Neplánujte nic sami. Potřebujete vyřešit problém se snížením zákalu v pitné vodě? Náš technik přijede k vám domů a vše s vámi projde.

Řešení na míru

Až podle skutečně naměřených hodnot z akreditovaného rozboru vody sestavujeme konkrétní řešení.

Servis a péče

Nenecháme Vás v tom samotné. Postaráme se o vás i po realizaci. Nabízíme záruční a pozáruční servis a následnou péči.

Naše realizace:

5/5

Recenze:

Filtrační zařízení na odstranění zákalu:

Další látky ve vodě, které umíme odstranit.