Hydrodynamické zkoušky

Hydrodynamické zkoušky jsou prováděny pro upřesnění vydatnosti

Hydrodynamické zkoušky

Jsou důležitým podkladem pro stanovení optimálního a maximálního množství odběru podzemní vody ze zdroje, tj. vrtané či kopané studny. Na základě výsledků hydrodynamických zkoušek lze určit, zda bude zdroj podzemní vody schopný splnit požadované potřeby zákazníka.

Dle důležitosti vodního zdroje se stanovuje délka hydrodynamických zkoušek. Rozsah zkoušky doporučuje hydrogeolog a schvaluje vodoprávní úřad. Provádí se jednodenní orientační zkoušky, třídenní zkoušky, sedmidenní zkoušky, či čtrnáctidenní zkoušky.
Hydrodynamické zkoušky se skládají ze dvou částí – čerpací zkouška a stoupací zkouška. Výsledkem zkoušek je v neposlední řadě optimální navržení technologie čerpání vody.

V průběhu hydrodynamické zkoušky lze odebírat vzorky vody pro zjištění kvality zdroje podzemní vody.

Hydrodynamická zkouška – čerpací zkouška

Při čerpací zkoušce je do vrtu (studny) osazeno ponorné čerpadlo do předem definované hloubky. Z vrtu je čerpáno konstantní množství podzemní vody a ve stanovených časových intervalech měřen pokles hladiny vody v čerpaném vrtu. Pokud jsou v blízkosti další zdroje podzemní vody jsou zpravidla měřeny též.

Tato měření jsou vstupním podkladem pro výpočet vydatnosti zdroje vody. Pro měření vydatnosti se používá zpravidla cejchovaný vodoměr, kontrolně se měří množství čerpané vody do kalibrované odměrné nádoby. Na konci čerpacích zkoušek se u vrtů budovaných se záměrem na využívání jako zdroje pitné vody může odebírat vzorek vody pro laboratorní rozbor v akreditované laboratoři.

Hydrodynamická zkouška – stoupací zkouška

Stoupací zkouška následuje ihned po ukončení čerpací zkoušky. Po zastavení čerpání je v pravidelných časových intervalech zaznamenáván nástup hladiny podzemní vody. Pokud jsou v blízkosti další zdroje podzemní vody jsou zpravidla měřeny též.

Tato měření jsou opět využita pro výpočet vydatnosti zdroje vody. Měření a záznam naměřených hodnot (hladina a množství čerpané vody) se provádí manuálně nebo automaticky.

Užitečné informace

Přehrát video
Přehrát video

Pro bližší upřesnění a cenovou nabídku nás kontaktujte pomocí formuláře níže, nebo telefonicky na 377 900 800.

Kontaktní formulář

Zavolejte si o konzultaci komplexního řešení vody

Novinky ze světa vody