Sledujte nás:

Laboratorní
rozbory vody

Když jde o řešení vody, vždy je potřeba začít laboratorním rozborem vody. Naše sběrná místa jsou vám k dispozici po celé České republice a od kvalitního rozboru vody vás tak dělí jen nabrání vzorku.

Laboratorní rozbor vody

Rozbor vody v akreditované laboratoři

Rozbory vody po celé České republice

Naše sběrná místa po celé České Republice jsou vám k dispozici. Kamkoliv jinam dojedeme, nebo se s vámi dohodneme na způsobu doručení vzorkovnic a provedení náběru vzorků pro rozbor vody přímo u vás. Fungujeme po celé České Republice.

Jaké rozbory vody si v naší akreditované laboratoři můžete objednat?

 • Krácený rozbor
  • minimální rozbor pro domácnosti
 • Úplný rozbor
  • využití pro komerční využití vody – gastro provozy, hotely, ubytovny atp.
  • doporučuje se i pro běžné spotřebitele
 • Rozbor teplé i studené vody
  • pro podniky zajišťující pro zaměstnance sociální zázemí (typicky sprchy)
 • Rozbor vody v bazénu
  • nutné pro komerční bazény
  • pro domácí bazény slouží ke zjištění kvality vody (chlór, bakterie atp.)
 • Rozbor odpadních vod
  • nutné pro majitele ČOV – úřad stanovuje četnost a rozsah

Všechny rozbory děláme v souladu s vyhláškou 252/2004 Sb., 254/2001 Sb., 428/2001 Sb. a všech jejich příloh.

Rozbory vody 1

Rozbor pitné vody dle vyhlášky 252/2004 SB

K čemu rozbor pitné vody slouží?

Vykazuje-li pitná voda náhle i postupně nezvyklý zápach, barvu nebo jinou chuť, s rozborem zjistíte přesně, kde je problém.

Pitná voda je, dle zákona 258/2000 Sb., zdravotně nezávadná voda, která ani při trvalém požívání nevyvolá onemocnění nebo poruchy zdraví. Jsou pro ni stanoveny hygienické limity a v případě jejich překročení se o pitnou vodu již nejedná.

A právě tehdy přichází na řadu rozbor, který umožní tyto hodnoty určit, a dále se z něj vychází při nastavení odpovídající úpravny vody.

Jak se nabere vzorek a jak dlouho rozbor trvá?

Po dohodě k vám přijde náš odborník, který odebere vzorek jednak vody, ale i zeminy a kalu. Jak celý proces probíhá se můžete podívat na videu:  https://youtu.be/A_mNXVhr6HU.

Výsledky se následně zpracují v akreditované laboratoři a přibližně během týdne je rozbor u konce a vy se dozvíte, zda je voda ve vaší studni pitná.

Stanované ukazatele rozboru vody

E.Coli, koliformní bakterie, počty kolonií při 22 a 36°C, amoniak a amonné ionty, dusičnany, dusitanový dusík, amoniakální dusík, dusičnanový dusík, dusitany, vápník, hořčík, železo, mangan.

Tvrdost, tvrdost hořečnatá, tvrdost jako CaCO3, tvrdost vápenatá, elektrická konduktivita (25 °C), pach, chuť, hodnota pH, zákal, barva, chlor volný, CHSKMn, sírany a chloridy.

Rozbor pitné vody pro soukromé osoby / účely

Zajímá vás, zda je voda pitná a neobsahuje bakterie ze sousedova septiku či neobsahuje nebezpečné dusičnany? Pak právě pro vás je vhodný krácený / informativní rozsah rozboru pitné vody.

Provedeme rozbor vody ve vaší domácnosti nebo domku, který vám ukáže, jakou vodu pijete či užíváte. Vzorky provádíme v akreditované laboratoři s atestem.

Rozbor pitné vody pro firmy / firemní účely

Jste provozovatelem restaurace, ubytovny, hotelu, penzionu, kavárny nebo podniku a používáte zdroj vaší pitné vody pro zákazníky nebo zaměstnance?

Pak máte zákonnou povinnost pravidelně dokládat úřadům kvalitu pitné vody podle vyhlášky. Pro vás je určený rozbor pitné vody dle vyhlášky 252/2004 Sb.

Rozbor vody ze studny

Proč si udělat rozbor vody ze studny?

Máte-li novou studnu, rozbor vody vás čeká a nemine. Ani později byste však pravidelnou kontrolu vody v ní neměli zanedbávat. Jak je na tom vaše voda ve studni můžete poznat na první pohled nebo při ochutnání, změny ale taky zaznamenat vůbec nemusíte.

Rozpoznat budete schopni většinou pouze znečištění mechanické, mikroorganismy či jiné škodlivé a jedovaté látky již však nepoznáte.

Investice do rozboru vody ze studny

Rozbor vody ze studny je úkon jednoduchý a spolehlivý. Počáteční investice se vám vrátí v jistotě, že je stav vaší studny v pořádku a vy se nemusíte bát vodu pít.

Zopakovat rozbor je vhodné přibližně jednou až dvakrát ročně. I v tomto případě platí, že prevence je mnohem jednodušší než následné komplikované řešení problémů.

Dlouho zanedbávaná studna může potřebovat složitou a nákladnou opravu.

Profivoda odběr vzorků

Co když výsledky rozboru vody nebudou v pořádku?

Pokud rozbor ukáže nedostatky ve vaší vodě, umíme vám i poradit, jak se se situací vypořádat. S přihlédnutím na vaše finance vám vypracujeme komplexní řešení úpravy vody tak, aby splňovala všechny normy.

Rozbor vody ke kolaudaci

Co o studních říká zákon a proč potřebujete rozbor vody ke kolaudaci?

S vodou nelze zacházet libovolně, neboť, citujeme: Povrchové a podzemní vody nejsou předmětem vlastnictví a nejsou součástí ani příslušenstvím pozemku. Proto je zapotřebí povolení pro odběr podzemní vody.

Vlastní studna navíc podléhá stavebnímu zákonu, v duchu jeho litery je tedy stavbou. Konkrétně se podle § 55 zákona č. 254/2001 Sb. čili vodního zákona jedná o tzv. vodní dílo. Stejný zákon navíc říká, že zapotřebí je také stavební povolení vodoprávního úřadu k jejímu provedení, změně nebo odstranění. Podobná úprava u nás platí od 1. ledna 1955, nicméně studny, které vznikly dříve se považují automaticky za povolené.

Bez tzv. kolaudačního rozhodnutí studnu užívat nemůžete. Učiní tak poté, co zkontroluje, zda stavba proběhla v souladu s vydaným stavebním povolením, ověří projektovou dokumentaci a zjistí, zda byly dodrženy obecné požadavky.

Jaké jsou požadavky na rozbor vody pro kolaudaci?

Požadavky na pitnou vodu, rozsah a četnost její kontroly stanovuje vyhláška 252/2004 Sb. Podle ní pitná voda, citujeme, musí mít takové fyzikálně-chemické vlastnosti, které nepředstavují ohrožení veřejného zdraví. Pitná a teplá voda nesmí obsahovat mikroorganismy, parazity a látky jakéhokoliv druhu v počtu nebo koncentraci, které by mohly ohrozit veřejné zdraví.

Rozborem následně zjistíme zda jsou dodrženy limitní hodnoty ukazatelů uvedených v příloze výše jmenované vyhlášky. V praxi se rozsah rozboru liší v závislosti na lokalitě, kde je studna vybudována, respektive v závislosti na konkrétních požadavcích hygienika v daném území. Je tedy nutná znalost místních podmínek, žádný obecný předpis.

Rozbory vody 2

Cena a varianty rozboru vody

Ceny jsou orientační, jelikož záleží na lokalitě a přesném požadavku, co přesně má rozbor obsahovat, co nemá obsahovat a hlavně pro co rozbor vody potřebujete – neboli přísnost parametrů.

Krácený rozbor vody

2 420,- včetně DPH

Úplný rozbor vody

11 979,- včetně DPH

Rozbor odpadních vod (ČOV)

881,- včetně DPH

Rozbor teplé vody

751,- včetně DPH

Naši odborníci radí

Přehrát video
Přehrát video
Přehrát video
Přehrát video
Rozbory vody 3

Sledujeme trendy, vzděláváme se!

Chceme, abyste mohli mít doma k dispozici tu nejkvalitnější vodu. 

Nejen proto dáváme při rozborech vody veliký pozor na sledované prvky a změny v metodice analýz.

Pravidelně se vydáváme na školení do mezinárodních laboratoří, kde sledujeme trendy i na mikromolekulární úrovni.

Ať už při rozboru přijdeme na jakýkoli problém, jsme schopni jej řešit, aby výsledná voda byla 100% pitná.