Sledujte nás:

Rekonstrukce studní

Provádíme odborné studnařské práce – rekonstrukce kopaných studní po celé České republice. Zvládáme i velmi specifické práce na míru.

Co vše nabízíme

Odborné studnařské práce – rekonstrukce kopaných studní:

 • Konzultace, poradenství, terénní prohlídky, opravy
 • Prohloubení studny
 • Zpevnění spodní části studny
 • Skružení studny – beton / PVC
 • Oprava horní části studny – výměna poškozených nebo instalace nových skruží
 • Výměna zákrytové desky – beton/ PVC
 • Uzavření studny šachtovým dílcem – pro možné zapracování do pochozích nebo pojezdových ploch
 • … speciality na přání

Proč rekonstruovat kopanou studnu?

Zanedbanou kopanou studnou ohrožujete její dlouhodobé využití. Většina dříve kopaných studní bývá ve špatném technickém stavu, díky tomu se do nich z povrchu dostává mnoho organických nečistot, zejména zemina, listí i hlodavci.

Všechny tyto nečistoty vedou kromě zhoršení kvality vody i k ohrožení vašeho zdraví. Postupem času se také může poškodit pažení studny (kameny, betonové dílce, skruže), či zákrytová deska studny a omezit tak bezpečné čerpání vody.

Jak probíhá rekonstrukce kopané studny?

Na základě získaných informací o stavu studny vždy volíme nejlepší možnou technologii. V první řadě je nutné ohledat stav studny.

Nejčastější posloupnost prací:

 • Vyndání stávajícího čerpadla
 • Inspekce a ohledání stavu
 • Komplexní rekonstrukce kopané studny dle předem stanoveného technologického postupu

Během rekonstrukce je velmi často řešeno:

 • Vysátí vodního sloupce profesionálním čerpadlem
 • Kontrola prosaku mezi spárami a případné zabezpečení proti povrchové vodě
 • Odstranění sedimentu na stěnách vysokotlakou technikou
 • Uvolnění nátoků
 • Oprava skružení studny a její zakrytí na povrchu
 • Reaktivace a doplnění dnového filtru

Dále můžeme posoudit stav a vhodnost čerpací techniky včetně celého domácího vodovodního systému a poskytnout komplexní pohled na funkci a stav celého systému.

Doplňkové činnosti

 • Čištění studny
 • Zpracování zprávy o stavu studny
 • Zpracování projektové dokumentace vedoucí k legalizaci vodního zdroje a povolení k nakládání s podzemními vodami
 • Akreditovaný rozbor vody pro zjištění kvality podzemní vody
 • Úprava vody na základě výsledků rozboru vody

Proč si na rekonstrukci studny vybrat právě nás?

Našim zákazníkům nabízíme odborné služby. Před započetím prací zvolíme vhodný způsob rekonstrukce. Na všechny zakázky jezdí proškolený personál, který pro práci používá certifikované produkty a profesionální techniku špičkové kvality.

Samotnou rekonstrukcí to nekončí, zaručujeme následující servis a další individuální řešení vody na míru. Nezbytností je technická podpora, zhodnocení situace a její objasnění. Až poté se můžeme zodpovědně rozhodnout o tom, jaké vám navrhneme řešení.

Pro bližší upřesnění a cenovou nabídku nás kontaktujte pomocí formuláře níže, nebo telefonicky na 377 900 800.

Užitečné informace

Přehrát video
Přehrát video
Přehrát video