Výkopové práce

Provádíme realizaci výkopových prací spojenou s napojením vrtané studny, či domácí ČOV na nemovitost. Zvládáme i velmi specifické výkopové práce na míru.

Co vše zajišťujeme

 • Konzultace, poradenství, terénní prohlídky
 • Výkopové práce na míru
 • Osazení zhlaví vrtané studny (atestované plastové šachty, či betonové skruže) a jejich opravy
 • Osazení domácí ČOV
 • Vsakovací zkoušky, zkoušky propustnost zeminy
 • Výkop v nezámrzné hloubce určený pro pokládku sítí, nejčastěji se řeší hadice na vodu a chráničky pro elektrický kabel, či odpadní trubky
 • Prostupy do domu
 • Zhutnění výkopu vibračním pěchem
 • Odvoz a likvidace suti a zeminy
 • Dovoz ornice
 • Rozhrnutí zeminy na pozemku
 • Bourací práce v rámci výkopu (např. jsou-li ztížené podmínky v rámci kamenitého podloží)
 • Ruční dokopy, či přemístění zeminy ve ztížených podmínkách
 • Rozebrání a složení zámkové dlažby, či kamenného chodníku
 • Zajištění kontejneru včetně nakládky, odvozu a likvidace materiálu
 • Práce s hydraulickou rukou
 • … speciality na přání

Jak vypadá realizace osazení šachty pro vrtanou studnu

Na základě projektové dokumentace, či přání zákazníka jsme schopni realizovat výkopové práce, které vedou k napojení vody z vrtané, nebo kopané studny do domu. Výkopy provádíme mechanicky i ručně, a to dle situace na pozemku. Před samotnou realizací vždy vše dostatečně konzultujeme a navrhujeme optimální řešení.

Pro osazení zhlaví vrtu používáme atestované produkty s potřebnou certifikací na pitnou a užitkovou vodu. Mezi standardní práce patří osazení atestované samonosné manipulační šachty na zhlaví vrtu, která může být opatřena potřebnými prostupy na vodu a elektřinu, schůdky, těsnící manžetou, či tlakovým zhlavím. V případě osazování betonových skruží zajistíme převoz s hydraulickou rukou pro snadné přemístění. Jsme schopni zajistit standardizované produkty, ale také vyrobit na míru.

Našim zákazníkům jsme schopni vypracovat projektovou dokumentaci k průzkumnému vrtu, či vrtané studni včetně hydrogeologického posudku a zajistit veškerá povolení na příslušných úřadech.

Jak vypadá realizace osazení domácí ČOV

Na základě projektové dokumentace jsme schopni realizovat výkopové práce, které vedou k napojení odpadní vody z domu do čističky odpadních vod. Výkopy provádíme mechanicky i ručně, a to dle situace na pozemku. Před samotnou realizací vždy vše dostatečně konzultujeme a navrhujeme optimální řešení.

Našim zákazníkům jsme schopni vypracovat projektovou dokumentaci pro domácí čističku odpadních vod včetně hydrogeologického posudku a zajistit veškerá povolení na příslušných úřadech.

Pro bližší upřesnění a cenovou nabídku nás kontaktujte pomocí formuláře níže, nebo telefonicky na 377 900 800.

Užitečné informace

Přehrát video
Přehrát video