Projekt pro vrtanou studnu - Profivoda

Projekt studny

Projekt pro průzkumný vrt je nedílnou součástí každé nové vrtané studny.

Projekt pro průzkumný vrt

Co je to projekt pro průzkumný vrt?

Jedná se o dokumentaci, kterou musí mít vypracovanou každý, kdo má zájem o vrtanou studnu formou průzkumného vrtu. Tento projekt je nutný pro získání povolení k vrtání od vodoprávního úřadu, případně dalších úřadů dle lokality a rozsahu vrtných prací.

Proč jít cestou průzkumného vrtu?

Průzkumný vrt se nejčastěji dělá proto, abyste ušetřili náklady a vyhnuli se případným problémům s vyřizováním stavebních povolení na úřadech, které by zřízení vrtu mohli mnohonásobně prodloužit. Průzkumný vrt má za úkol zjistit, jestli v dané lokalitě skutečně voda je, jestli je jí dostatek, je pitná a zároveň jestli nový vrt neohrozí okolní studny.

Samozřejmě nejlepší způsob, jak předejít všem těmto problémům, je kvalitní práce hydrogeologa.

Jak dlouho trvá projekt zpracovat?

Délka zpracování projektu je variabilní, jelikož záleží vždy na vstupních požadavcích investora a možnostech v dané lokalitě. Na projektu pro průzkumný vrt pracují hydrogeologové, kteří jsou našimi pracovníky. Dle projektu a jeho specifik se volí rozsah týmů pracovníků. V případě projektové dokumentace jsou to také například vodohospodář, báňský projektant, či zmíněný hydrogeolog.

Projekt stavebního povolení pro vrtanou studnu

Je projekt pro stavební povolení nutný?

V dnešní době se vrtat studnu bez papírů nevyplácí. Nelegální studna s sebou nese rizika jak pro firmu, která takovou studnu udělá, tak i pro vás. Vrtaná studna je finančně nákladná záležitost a rozhodně se nevyplatí riskovat, že vám vodoprávní úřad nařídí vrt zlikvidovat (zasypat).

Naše společnost nikdy nevyvrtá studnu bez patřičných dokumentů a povolení.

V které etapě je nutné stavební povolení vyřídit?

Záleží na tom, jakou cestou jste se rozhodli vydat:

Průzkumný vrt – v tomto případě se na stavebním povolení pracuje až po vyvrtání a vyhodnocení vrtu (když je vrt plně funkční a chceme z něj udělat vodní zdroj). 
Vrtaná studna – v tomto případě je potřeba stavební povolení vypracovat na samotném počátku (na povolení je ideální začít pracovat 6 až 12 měsíců před plánovaným vrtáním).

Který způsob je pro mě lepší?

Přibližně 98% našich zákazníků jde cestou průzkumného vrtu, tento způsob je z hlediska možných rizik mnohem bezpečnější a cenově vychází téměř na stejno.

Projekt pro dodatečné stavební povolení vrtané studny

K čemu toto povolení slouží?

Jedná se o projekt pro vrtanou studnu, která byla postavená ilegálně a o kterou nechcete v budoucnosti přijít. Tento projekt slouží především pro případy, kdy nelegální vrt nevznikl bez vašeho vědomí, bez vaší viny (například zděděná studna, studna která již byla na pozemku při koupi atd). V případech, kdy nejdříve vyvrtáte studnu a pak teprve budete chtít řešit legalizaci vzniká velké riziko vysoké pokuty od úřadu.

Proč mít legální studnu?

Nelegální studna nemá žádné ochrany, nemůžete se hájit, pokud vám někdo vezme vodu a ještě můžete dostat pokutu a příkaz vrt zlikvidovat.

Proč si vybrat zrovna nás?

Nová vrtaná studna je zdlouhavým a nákladným procesem, v Profivodě řešíme vše na jednom místě a všichni zúčastnění pracovníci jsou našimi zaměstnanci. Díky tomu můžeme garantovat maximální nasazení od vytvoření projektu po vyvrtání studny a následných prací po vyvrtání.

Kontaktní formulář

Zavolejte si o konzultaci komplexního řešení vody

Novinky ze světa vody