Kopané studny
na klíč

Velkou výhodou kopané studny je její skvělá schopnost akumulace vody a relativně snadná údržba. Snadněji lze provádět průběžné kontroly, servis, revize, čištění nebo její renovace.

Jak postupovat před stavbou kopané studny?

Kopané studny doporučujeme provádět především v místech, kde je vydatná první zvodeň a vysoká propustnost geologie, například tam, kde se nachází písky, štěrky a jílovce.

Kopané studny mají mnohem menší hloubku než vrtané. Jejich hloubka závisí na mnoha faktorech, které vyhodnocuje hydrogeolog.

Kopané studny realizujeme po celé České republice. V první řadě je vždy nutné zmapovat pozemek (terénní prohlídka, rešerše archivních podkladů, zmapování okolních jímacích objektů a situace na pozemku s cílem možnosti realizace nového vodního zdroje). Dodržujeme veškerá legislativní nařízení, které je potřeba dodržet při budování kopané studny.

Jak probíhá stavba kopané studny?

Na základě získaných podkladů, nejčastěji se jedná o projektovou dokumentaci, stavební povolení, či pasport, vždy volíme nejlepší možnou technologii.

Na množství vody v kopané studni má vliv celá řada faktorů. V posledních letech tím nejzásadnějším faktorem je sucho a postupný úbytek podzemní vody na mnoha lokalitách.

Kopané studny bývají vystrojené betonovými skružemi o vnitřním průměru 1 m. Nad úroveň terénu pak vystupují 0,5 m a zakrývá je půlený betonový poklop. Pro zajištění přítoku vody a následnou filtraci se dno kopané studny založí kačírkem frakce 16–32 mm.

Nejčastější posloupnost prací:

  1. Zajištění potřebné technologie a materiálu (betonových skruží) na lokalitě
  2. Komplexní realizace kopané studny profesionální technikou a speciálním vybavením určeným dle geologie a doporučení hydrogeologa

Kopaná studna na klíč

  • Terénní prohlídka, rešerše archivních podkladů, zmapování okolních jímacích objektů a situace na pozemku s cílem realizace kopané studny
  • Zajištění potřebné projektové dokumentace včetně hydrogeologického posudku pro vybudování kopané studny
  • Realizace dle projektové dokumentace, a to zejména s ohledem na novelu vodního zákona, která platí od 1. 1. 2019
  • Čerpací a stoupací zkouška pro zjištění vydatnosti
  • Výkopové práce v nezámrzné hloubce a položení hadice s atestem na pitnou vodu a chráničky pro elektrický kabel
  • Sestavení vhodné čerpací techniky (čerpadlo, expanzní nádoba, tlakový spínač atp. dle potřeby) včetně odborné montáže
  • Akreditovaný rozbor vody dle vyhlášky o pitné vodě pro zjištění kvality podzemní vody
  • Návrh řešení kvality vody „na míru“ v případě nadlimitních hodnot včetně odborné montáže

Proč si na stavbu kopané studny vybrat právě nás?

Našim zákazníkům nabízíme odborné služby. Před započetím prací zvolíme vhodnou technologii. Na všechny zakázky jezdí proškolený personál, který využívá profesionální techniku špičkové kvality.

Nabízíme komplexní činnost, odborné poradenství, zaručujeme následující servis a další individuální řešení vody na míru. Nezbytností je technická podpora, zhodnocení situace a její objasnění.

Užitečné informace

Přehrát video
Přehrát video
Play Video about Profivoda TV Inženýring, Stavební Povolení A Komunikace S Úřady