Sledujte nás:

Blíží se konference podzemní vody

Profivoda Konference Vody 2020

Již 7. ročník konference se tentokrát zaměří na standardy jímek.


V pořadí 7. ročník dvoudenní konference „Podzemní vody ve vodárenské praxi“ proběhne ve dnech 1. až 2. dubna 2020 v hotelu Studánka v Rychnově nad Kněžnou. Připomíná to web STUDIO AXIS, spol. s.r.o., jednoho s pořadatelů uvedené akce.

Akce se koná pod záštitou Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) a České asociace hydrogeologů, dalšími organizátory jsou Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., a FINGEO s.r.o.

Hlavním tématem 7. ročníku konference jsou standardy vodárenských jímacích objektů a ochrana jímané vody. „Máme přes 15 000 ochranných pásem vodních zdrojů a jen malý zlomek má náležitosti vyplývající z § 30 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách. Důvodem může být i skutečnost, že prováděcí vyhláška vyšla o 2 roky dříve než zmiňovaný zákon. Na příkladech si ukážeme, že i v těch nejsložitějších podmínkách je možné někdejší pásma hygienické ochrany změnit na ochranná pásma vodních zdrojů a přizpůsobit je současným podmínkám. A není třeba se bát zveličovaných informací o vysokých náhradách vlastníkům nebo nájemcům pozemků, protože ti jsou znečišťovatelé a jak známo, znečišťovatel platí. Prostě i ochranná pásma vodních zdrojů musí mít standardy,“ uvádí mimo jiné organizátoři konference v podrobném popisu cílů konference. Podrobné informace a on-line přihlášku najdete na: https://www.studioaxis.cz/index.asp?menu=733&record=44388

Uzávěrka přihlášek pro posluchače a firemní prezentace: 9. 3. 2020 nebo při naplnění kapacity sálu.