Nepodceňujte pravidelné kontroly vody ve vaší studni

Profivoda Kopaná Studna Na Klíč Realizace 06

Pokuď se vaše studna nachází v těsné blízkosti polí, měli byste se zaměřit na pravidelnou kontrolu vody a zjistit si hladinu dusičnanů a dusitanů ve vaší studni. Měření by měla proběhnout minimálně jednou za rok. Voda z těchto zdrojů nepodléhá žádné pravidelné kontrole a proto může být velmi ohrožená. 

Je však velmi vhodné nechat si ověřit kvalitu vody v akreditované laboratoři. Naše společnost provádí pravidelné rozbory vody ve spolupráci s akreditovanou laboratoří. Provádíme více jak tisíce rozborů pitné vody ročně a pravidelně narážíme na vysokou hladinu dusičnanů a dusitanů. Zjišťujeme limity pro dusičnany a dusitany, vysoká hladina dusičnanů a dusitanů v pitné vodě Vás může vážně ohrozit na zdraví. Vaši vodu byste měli kontrolovat, už právě díky zranitelných skupinám, jako jsou kojenci a těhotné ženy, kde může vysoká hladina dusičnanů v pitné vodě mít vliv i samotný vývoj plodu. 

Nepijte zdravotně závadnou vodu!

Nepodceňujte pravidelné kontroly vody ve vaší studni 1

Pravidelné pití vody s vysokou hladinou dusičnanů může vyústit i v karcinom žaludku. Dusičnany jsou soli kyseliny dusičné a dostávají do vody díky intenzivní zemědělské produkci. Velkým problémem je často nesprávné používání a skladování hnojiv. 
Hnojiva se nestihnou vsáknout a s prvním přívalovým deštěm se dostávají do vodoteče.

Dochází k prosakování z podloží. Hnojiva se dostávají také do odpadních povrchových vod a do vodovodního potrubí. 
Nezanedbávejte pravidelné kontroly Vaší pitné vody, vaše zdraví Vám poděkuje.

Majitelé studní zpozorněte

Vysoké hladiny dusitanů a dusičnanů v pitné vodě ohrožují Vaše zdraví !

" Potřebné limity jsou dány na základě vyhlášky pro pitnou vodu 252/2004 Sb. Projevy vysoké hladiny dusitanů a dusičnanů ve vodě nejsou nikterak patrné, nejsou viditelné pouhým okem. Jsou bez chuťi, bez zápachu a nevytvářejí žádný zákal."

Rozbory vody provádíme nejen na dusičnany a dusitany, ale také zjišťujeme hladiny těžkých kovů a pesticidůželeza a manganubakterií e-colichemikálií a dalších nežádoucích látek, které se bohužel v pitné vodě nacházejí stále víc a víc. 

Naše filtrace a úpravny vody

Změkčovač vody

Filtr na těžké kovy

Filtr na bakterie escherichia coli

Filtr na železo a mangan

Zdroj: PVK varují: nezanedbejte kontrolu vody ve studních – Naše voda (nase-voda.cz)