Sledujte nás:

Pitnou vodou k rakovině? Vědci šokují studií…

Profivoda Článek Pitná Voda Rakovina

Pitnou vodou k rakovině? Vědci šokují studií o dopadech té kohoutkové na zdraví lidí


Pokud absolutní čísla převedeme na procenta, vychází to tak, že zhruba pět procent veškerých případů rakoviny močového měchýře v Evropě může mít přímý vztah s pitím pitné vody.

„Během posledních 20 let byly v řadě evropských zemí učiněny rozsáhlé snahy, jak úrovně THM snížit,“ uvedl v prohlášení jeden z autorů studie Manolis Kogevinas. „Nicméně aktuální úrovně v určitých zemích mohou stále velkou mírou přispívat k výskytu rakoviny močového měchýře, které lze předcházet optimalizací ošetřování vody, dezinfekcí a dalšími opatřeními,“ dodal.

Co jsou látky THM?

Pod zkratkou THM se skrývá skupina látek nazývaných trihalomethany. Patří mezi chemikálie, jež spadají do skupiny vedlejších produktů dezinfekce vody. Těch je několik, ale THM jsou nejvíce zastoupeny, tudíž se používají jako indikátory i pro ostatní vedlejší produkty. Skupina zahrnuje mimo jiné známý chloroform.

Obvykle se úrovně těchto látek sečtou a vyjde číslo měřené v mikrogramech na litr vody. V Evropské unii panuje limit 100 THM μg/L, Česko bylo aktivní a stanovilo si vlastní, výrazně přísnější limit pro chloroform 30 μg/L. Cílem bylo donutit vodárny snažit se výskyt THM omezovat, co nejvíce to jde.

Konzumace THM je totiž potenciálně velmi nebezpečná. Ne při krátkodobém vystavení, ale dlouhodobém, čítajícím desítky let. Dřívější studie na zvířatech našly vztah mezi THM a rakovinou močového měchýře, konečníku, tlustého střeva, jater, ledvin a funkcí reprodukčního systému.

Data sbírali z celé Evropy

Studie barcelonského institutu je první, která zkoumala, jestli opravdu THM v pitné vodě může výskyt rakoviny močového měchýře ovlivňovat. Vědci kvůli tomu sesbírali vzorky z krajů po celé EU, přičemž sledovali zejména úrovně THM v kohoutkové vodě, distribuční síti a ve vodárnách.

Odborníkům se podařilo získat data za období mezi roky 2005 a 2018 ze všech zemí EU kromě Bulharska a Rumunska. V nich nebyl k dohledání dostatek dat či místní orgány nespolupracovaly. Celkem vědci tvrdí, že získali informace o pitné vodě, ke které má přístup 75 procent populace EU.

Průměrná hodnota THM pro celou Evropskou unii byla 11,7 μg/L, což je výrazně méně než povolený limit 100 μg/L. V devíti zemích ale maximální naměřené hodnoty přeci jen limit překonaly – šlo o Kypr, Estonsko, Maďarsko, Irsko, Itálii, Polsko, Portugalsko, Španělsko a Velkou Británii.

„Největší problém bylo získání reprezentativních dat pro THM pro všechny země Evropské unie,“ postěžovala si Cristina Villanuevová, která se na studii podílela. „Doufáme, že časem tyto informace budou lépe dostupné,“ říká.

Až desítky případů nádorů v Česku

Po sběru dat vědci zjistili, jaký výskyt rakoviny močového měchýře v jednotlivých zemí byl a pomocí statistických metod ho vztáhli na úrovně THM. Nejvíce vztáhnutelných případů nemoci k úrovním THM měly Kypr, Malta, Irsko a Španělsko, všechno země s vyšším výskytem uvedených látek v pitné vodě.

Průměrná hodnota THM v Česku byla 12,5 μg/L. Voda se tedy dostala jak do limitů EU, tak do těch národních. Nicméně i tak podle vědců množství látky mohlo zapříčinit až 138 případů rakoviny močového měchýře u nás, což je 5,2 procenta z celkového množství. Ročně onemocní chorobou 2664 Čechů.

V porovnání se zbytkem Evropy jsme ve skupině s vyšším procentem, byť zdaleka ne tak vysokým jako například Kypr. Řada zemí je výrazně „vzornější“ – například Dánsko má průměrné hodnoty THM pouze 0,02 μg/L, to samé Nizozemí. Německo 0,5 μg/L. V Dánsku proto vědci nedokázali najít vztah mezi ani jedním případem karcinomu močového měchýře a konzumací pitné vody.

Chlorování vody má a bude mít smysl

Výsledkem studie je zjištění, že nízké až neexistující úrovně THM v pitné vodě skutečně můžou pozitivně ovlivnit zdraví lidí a obce by se měly snažit k této situaci směřovat.

Je ale třeba připomenout, že pokud někoho úrovně THM děsí a chtěl by se pitné vodě vyhnout, příliš možností není. A není k nim ani důvod. Chlorování vody je jeden z největších vynálezů moderní civilizace, který zachránil tisíce lidských životů. Možné znečištění vody bakteriemi a dalšími škodlivinami stále představuje násobně větší riziko než drobný výskyt THM.

Zdůrazňuje to i Světová zdravotnická organizace (WHO). THM jsou sice podle ní potenciální karcinogeny, ale vystavení se jejich nízkým úrovním je výrazně bezpečnější varianta než mít nedezinfikovanou vodu.

Nabízí se ještě varianta pití balené pramenité vody, která se ze zákona dezinfikovat nemůže. Nicméně pokud by lidé přešli jen kompletně na ni, je tu problém plastového odpadu, jehož vzniku je s ohledem na budoucnost se lepší vyvarovat. Navíc jeden z dřívějších testů provedených časopisem dTest našel nízké úrovně THM i v několika balených pramenitých vodách, byť by to nemělo být možné.

Zdroj: https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/631794/pitnou-vodou-k-rakovine-vedci-sokuji-studii-o-dopadech-te-kohoutkove-na-zdravi-lidi.html

V případě zájmu o rozborování látek THM ve vodě, nebo zpracování technologického řešení na odstranění THM z vody se na nás neváhejte obrátit na tel: 377 538 184.