Filtrační zařízení WAT CMSd 1010

Filtrační zařízení WAT CMSd 1010 je efektivní řešení pro změkčení vody, odstranění dusičnanů, dusitanů, železa,
manganu atp. Filtrační zařízení využívá metodu ionizační výměny.

Popis

Regenerace solným roztokem (NaCl) – voda z proplachu obsahuje nižší koncentraci soli a je třeba brát v potaz rizika s tím spojená. Spolehlivý a efektivní provoz.  Využití pro soukromé chaty, domy, penziony i napojení na centrální vodovodní
systémy.  Filtrační zařízení má dva cykly automatické čištění a regenerace pomocí regulace objemu. Jednoduchá údržba, nízké provozní náklady, vysoce kvalitní materiály.  Filtr neodstraňuje zápach.

Technické parametry:

Filtrační zařízení WAT CMSd 1010 2

 

Požadavky na správné fungování zařízení:

  • Připojení k odpadu – max do 10 m (odpad pod tlakem).
  • Regenerace zařízení minimálně jedenkrát za 14 dní.
  • Elektrické připojení 220 V, 1 fáze.
  • Tlak vody 3-6 bar.
  • Teplota místnosti nad 0 ° C.
  • Teplota vody do 25 ° C.
  • Správná instalace.
  • Servis 1x ročně.
  • Pravidelný dosyp tabletové soli Saltech dodávané při instalaci či servisu.

 

Schéma možného zapojení filtračního zařízení:

Filtrační zařízení WAT CMSd 1010 3

 

Výkon filtru:

Jako filtrační médium se používá křemičitý písek nasypaný ve dvou vrstvách. Zrnitost písku je 1×3 mm a 3×5 mm. Zařízení je jednoduché a funguje nepřetržitě díky automatickému ventilu Clack. Ventil má automatické proplachovací cykly, aby se zjistilo, že filtrační médium je v dobrém stavu. Po propláchnutí filtru je materiál regenerován a je schopen pokračovat v procesu čištění vody. Každý filtr v závislosti na spotřebě vody, míře znečištění a velikosti filtru má kapacitu, po dosažení je nutné provést propláchnutí.

Práce systému 

 Systém obsahuje dva hlavní cykly – cyklus úpravy vody a regenerační cyklus (promytí). 

 Cyklus úpravy vody 

V běžném procesu voda teče přívodním potrubí skrz řídící panel, následně vtéká do filtrační nádrže a protéká filtračním materiálem. Metodou oxidace dochází k zachycení problematických látek a následné obnově „vzduchového polštáře“. Očištěná voda proudí trubkou ve středu lahve zpátky do ovládacího panelu, odkud se dostane do vývodové trubky a dále do systému.  

Pokud zákazník spotřebovává vodu během tohoto cyklu, na displeji modelu MQ se zobrazí zpráva „FILTERING“. Během běžného provozu je možné sledovat okamžitý průtok vody a zbývající objem vody k vyčištění. 

Cyklus regenerace:

Přístroj se musí pravidelně pročišťovat, aby došlo k odstranění nahromaděných látek (železo, zákal, mangan atd.) a obnovení kapacity filtračního materiálu.  

U filtračního zařízení WAT MQ je možné naprogramovat dny, kdy bude probíhat proces regenerace. 

 

 

Poptávka