Filtrační zařízení WAT MQ 12

Filtrační zařízení WAT MQ 12 je určeno ke snížení mechanických nečistot. Filtrační zařízení využívá speciální filtrační materiál, který filtruje mechanické příměsi z vody.

Popis

Filtrační zařízení WAT MQ 12 lze je používat v domácích a průmyslových systémech se silně kontaminovanou vodou, kterou by bylo neekonomické čistit pomocí tradičních mechanických filtrů typu sedimentačních filtrů. A to z důvodu, že je jejich kapacita příliš malá a musely by se velmi často měnit. Jako filtrační materiál je použit křemenný písek, který je obsažen ve dvou vrstvách. Velikost media je 1×3 mm a 3×5 mm. V době, kdy se na povrchu křemičitého písku shromažďují nečistoty a snižuje se kapacita filtru, stoupá tlaková ztráta a je nutné provést čištění. Čištění je prováděno automaticky.

 

Technické parametry:

Filtrační zařízení WAT MQ 12 1

 

Požadavky na běžnou práci zařízení:

• Připojení k odpadu
• Regenerace zařízení minimálně jedenkrát za 7 dní
• Elektrické připojení 220 V, 1 fáze
• Tlak vody 2,5-6 bar
• Teplota místnosti nad 0 ° C
• Teplota vody do 25 ° C
• Správná instalace

Výkon filtru:

Jako filtrační médium se používá křemičitý písek nasypaný ve dvou vrstvách. Zrnitost písku je 1×3 mm a 3×5 mm. Zařízení je jednoduché a funguje nepřetržitě díky automatickému ventilu Clack. Ventil má automatické proplachovací cykly, aby se zjistilo, že filtrační médium je v dobrém stavu. Po propláchnutí filtru je materiál regenerován a je schopen pokračovat v procesu čištění vody. Každý filtr v závislosti na spotřebě vody, míře znečištění a velikosti filtru má kapacitu, po dosažení je nutné provést propláchnutí.

Systém obsahuje dva hlavní cykly – cyklus úpravy vody a regenerační cyklus (promytí).

Cyklus regenerace trvá 10-40 minut a skládá se ze dvou režimů – promytí proti proudu, režim sání vzduchu.

 

Poptávka