Sledujte nás:

Filtrační zařízení WAT MQ 1810 DUPLEX

Filtrační zařízení řady MQ je určeno ke snížení mechanických nečistot. Filtrační zařízení využívá
speciální filtrační materiál, který filtruje mechanické příměsi z vody.

Popis

Filtrační zařízení WAT MQ 1810 DUPLEX lze je používat v domácích a průmyslových systémech se silně kontaminovanou vodou, kterou by bylo neekonomické čistit pomocí tradičních mechanických filtrů typu sedimentačních filtrů. A to z důvodu, že je jejich kapacita příliš malá a musely by se velmi často měnit.

• Jako filtrační materiál je použit křemenný písek, který je obsažen ve dvou vrstvách. Velikost media je 1×3 mm a 3×5 mm. V době, kdy se na povrchu křemičitého písku shromažďují nečistoty a snižuje se kapacita filtru, stoupá tlaková ztráta a je nutné
provést čištění. Čištění je prováděno automaticky.
• Využití pro soukromé chaty, domy, penziony i napojení na centrální vodovodní
systémy.
• Automatické čištění a regenerace pomocí regulace objemu.
• Jednoduchá údržba, nízké provozní náklady, vysoce kvalitní materiály.

Technické parametry:

Filtrační zařízení WAT MQ 1810 DUPLEX 3

Požadavky na správné fungování filtračního zařízení:

• Připojení k odpadu – max do 10 m (odpad pod tlakem)
• Regenerace zařízení minimálně jedenkrát za 14 dní
• Elektrické připojení 220 V, 1 fáze
• Tlak vody 3-6 bar
• Teplota místnosti nad 0 ° C
• Teplota vody do 25 ° C
• Správná instalace
• Servis 1x ročně

Schéma zapojení filtračního zařízení :

Filtrační zařízení WAT MQ 1810 DUPLEX 4

Poptávka