Tepelné čerpadlo IVT Premium Line EQ E17

Mimořádně spolehlivé a odolné tepelné čerpadlo IVT Premium Line EQ E17  země / voda  má prodlouženou materiálovou záruka 5 let na celé tepelné čerpadlo a prodlouženou materiálovou záruku 10 let na kompresor.

Popis

Technické parametry:

Tepelné čerpadlo IVT Premium Line EQ E17 1

Proč si vybrat tepelné čerpadlo IVT Premium Line EQ ?

 • IVT PREMIUMLINE EQ
  šetří za vytápění i chlazení.
 • Za elektřinu zaplatíte výrazně méně než
  u vzduchových tepelných čerpadel.
 • IVT EQ dokáže pracovat zcela bez elektrického
  dotopu i při teplotách pod -30 °C.
 • Pomocí pasivní chladicí jednotky můžete dům chladit zcela zdarma, bez zapínání kompresoru.
 • Poskytujeme kvalitní návrh, montáž a servis.
 • S návrhy vrtů a plošných kolektorů máme třicetiletou
  praxi. Víme jak je navrhnout aby dlouhodobě
  a efektivně fungovaly.
Tepelné čerpadlo IVT Premium Line EQ E17 2

Vybavení tepelného čerpadla:

Tepelné čerpadlo IVT Premium Line EQ E17 3
 • Kompresor SCROLL.
 • Nerezový zásobník teplé vody 185 l (model C).
 • Elektrický kotel s kaskádním spínáním 3–6–9 kW.
 • Oběhová čerpadla pro primární i sekundární okruh.
 • Regulátor s grafickým displejem.
 • Trojcestný ventil pro ohřev teplé vody.
 • Pružné hadice pro tlumení chvění tepelného čerpadla.
 • Expanzní nádoba a pojistný ventil primárního okruhu, filtry pro primární i sekundární okruh (filterball), plnící sestava.

Funkce tepelného čerpadla:

 • Vytápění a ohřev teplé vody bez omezení venkovní teplotou.
 •  Chlazení v letním období pomocí externí chladicí jednotky.
 • Dálkové ovládání z obytné místnosti.
 • Ovládání mobilním telefonem.
 • Volba úsporného nebo komfortního režimu ohřevu teplé vody.
 • Diagnostika poruch, časové řízení, statistika provozu.
Tepelné čerpadlo IVT Premium Line EQ E17 4

Jak bude tepelné čerpadlo IVT Premium Line u vás fungovat?

Tepelné čerpadlo podle venkovní teploty
samo zjistí, kdy má začít nebo přestat topit.
V době kdy není velká zima, tepelné čerpadlo
ohřívá topnou vodu na nižší teplotu a podle
potřeby se zapíná a vypíná. V tomto režimu
má čerpadlo nejnižší spotřebu elektřiny.

V zimě pracuje tepelné čerpadlo naplno, aby
do domu dodalo co nejvíce tepla. Tepelné
čerpadlo může dům vytápět samo, nebo od
určité venkovní teploty spolu s pomocným
elektrokotlem. Provoz tepelného čerpadla, Teplo odebrané z domu se částečně uloží
v zemním výměníku a znovu využije při
vytápění nebo ohřevu vody.
není nijak omezen. V létě V létě se čerpadlo stará pouze o ohřev teplé
vody. Občas si nakrátko zapne oběhová
čerpadla, aby nezatuhla. Pokud chcete
dům v létě i chladit, připojí se do systému
jednotka pro pasivní chlazení, která umožní
pomocí podlahového vytápění v létě snížit
teplotu v domě na příjemnější hodnoty. venkovní teplotou

IVT EQ může odebírat teplo z vrtu, nebo
z plošného kolektoru. Pokud můžete pod
zahradu umístit kolektor, je to téměř vždy
nejvýhodnější řešení. Pořizovací cena je
výrazně nižší než u vrtů a teplota získaná ze
země je stejná a mnohdy i vyšší než z vrtu.
Vegetace není kolektorem nijak ovlivněna.

Pokud je v domě podlahové topení, ohřívá
tepelné čerpadlo vodu na teplotu 35 až
45°C, která pro vytápění domu pohodlně
postačí a tepelné čerpadlo dosahuje
vysokého topného faktoru. Pokud máte
v domě radiátory, ohřeje čerpadlo topnou
vodu až na 62°C a zajistí tak v domě teplo
i v tuhých mrazech.

Spotřeba elektřiny při ohřevu teplé vody
je vyšší než při vytápění, protože voda
v zásobníku má vyšší teplotu. Můžete si
proto vybrat mezi úsporným režimem, kdy
čerpadlo ohřívá vodu v menším množství
co nejlevněji a komfortním režimem, kdy
se vyrábí teplé vody co nejvíce.
– Když k vám přijede návštěva, můžete
jednoduše nastavit (například na dva
dny) zvýšený ohřev vody aby jí bylo dost
i pro hosty. Pro ochranu vašeho zdraví
je důležitá i funkce sanitace, při které
se v pravidelných intervalech ohřeje
zásobník vody na vyšší teplotu a ochrání
vás tak proti bakterii legionella.

Tepelné čerpadlo můžete ovládat třemi
způsoby. Přímo na displeji tepelného
čerpadla, z terminálu umístěného
například v obývacím pokoji (ten vám
ukazuje vnitřní teplotu a hlásí i případné
poruchy), nebo odkudkoliv z aplikace
v mobilním telefonu.

Poptávka