Sledujte nás:

Rozvodům vody je třeba po odstávce věnovat zvýšenou pozornost

Profivoda Článek Rozvody Vody

S postupným uvolňováním nařízení a omezení, které bylo třeba dodržovat v období šířící se epidemie COVID-19, budou postupně otevřeny další provozovny, obchody, budovy. Jak přitom upozorňuje mluvčí Královéhradecké provozní, a.s.,Veronika Bergrová, po takovéto dlouhé odstávce je třeba vnitřním rozvodům pitné vody věnovat velkou pozornost.

Při opětovném zprovoznění je nezbytné zabezpečit kvalitu vody ve vnitřním vodovodu budov, za kterou dle zákona nese odpovědnost vlastník budovy. Doporučujeme našim zákazníkům v případech, kdy existuje byť jen minimální podezření na ovlivnění vnitřních rozvodů a kvality vody dlouhodobou odstávkou, následující preventivní opatření:

  • Před uvedením do provozu vyčistit a vydezinfikovat akumulační nádrže studené vody a teplé užitkové vody.
  • Propláchnout všechny kohoutky trvalým proudem vody po dobu nejméně 5 minut, tak aby byla zajištěna obměna veškeré vody ve vnitřních rozvodech budovy.
  • V případě složitějších problémů doporučujeme kontaktovat společnosti specializující se na čištění a dezinfekci vnitřního vodovodu.
  • Všeobecně při správě vnitřních vodovodních rozvodů brát ohled na doporučení Státního zdravotního ústavu „Zásady správné péče o vnitřní vodovod“.

Zdroj: Královéhradecká provozní, a.s., ilustrační foto Naše voda