Sledujte nás:

Jak a kdy dělat rozbor vody ze studny?

Profivoda Kopaná Studna U Domu Na Zahradě

Vlastní studna může být dobrým a levným zdrojem pitné vody, ale také zdravotního rizika. To pokud o ni není správně pečováno. Odborníci doporučují především pravidelný jarní rozbor vody. Letos to platí víc než kdy jindy.

Letos v zimě napadlo u nás oproti předchozím rokům neobvyklé množství sněhu. Navíc je dosavadní průběh roku bohatý i na dešťové srážky. Tyto skutečnosti představují riziko pro majitele studní, kteří vodu z nich využívají k pitným účelům.

Kontrola vody je vhodná každý rok na jaře, letos zvláště

Voda ze studní může být kromě mikroorganismů kontaminována také látkami, které spolu s tajícím sněhem a deštěm pronikají do země a následně do vody. Ovlivňují její složení, kvalitu a parametry pitné vody jako takové.

I proto doporučují vodohospodáři kontroly vody ve studních každoročně především v jarních měsících. Letos je ale takový krok vzhledem k vývoji počasí ještě důležitější.

Více o rozboru vody.

Nebezpečné bakterie ve vodě

Největším rizikem je celá rozsáhlá skupina koliformních bakterií, do nichž spadá i nechvalně známá Escherichia coli (E.coli). Ta způsobuje střevní a zažívací potíže, které oslabují organismus.

I když se ale E.coli ve vodě ze studny nenajde, nemusí být vyhráno – koliformních bakterií je celá řada a jejich interakce může být pro organismus v důsledku srovnatelná, ne-li horší.

Jak přitom vyplývá z dlouhodobých kontrol vzorků vody ze studní, které provádí laboratoř Pražských vodovodů a kanalizací (PVK), ze zhruba 85 procent vzorků vody ze studní, které v nějakém parametru nevyhovují pro její použití jako vody pitné, se nacházejí koliformní bakterie v polovině z nich.

Ve vodě ze studní bývají i další rizikové látky

Ve vzorcích vody ze studní se také často nacházejí nadlimitní hodnoty dusičnanů, především v oblastech, kde probíhá v okolí studní intenzivní zemědělské hospodaření.

Sůl z komunikací používaná v zimě k zabezpečení jejich sjízdnosti pak může znamenat nadlimitní koncentrace chloridů.

Ve vzorcích ze studní se také často nacházejí nadlimitní koncentrace železa, ty sice zdraví škodlivé nejsou, ale nesou sebbou jiné problémy.

Rozbor vody ze studny

Vyšetření vzorků rozboru vody trvá pět dní, především kvůli mikrobiálním rozborům, neboť množství bakterií se sleduje v průběhu kultivační lhůty, která trvá sama o sobě 72 hodin. Vlastníci studní se tímto způsobem především dozvědí, co voda z nich obsahuje.

To ale neznamená, že vyšetřená voda nutně musí splňovat parametry pitné vody – jde spíše o signalizaci nejdůležitějších rizik.

Dezinfekce studny

Zejména v případě nadlimitního výskytu mikroorganismů, což jsou i koliformní bakterie, je třeba studny dezinfikovat.

zdroj: https://www.vitalia.cz/clanky/jak-a-kdy-delat-rozbor-vody-ze-studny-riziko-kontaminace/

Rozbor vody

Čištění studní a vrtů