Jak těžké je najít vodu?

Hledání vody není alchymie?

Spousta lidí se domnívá, že najít na svém pozemku vodu, je složitý sofistikovaný proces, u kterého je zapotřebí mnoha odborníků a speciálních zařízení, které vyhledávají vodu. My už víme, že voda se dá vyhledat téměř všude a poměrně snadno. Nejčastější dotazy, které na nás zákazníci směřují, jsou ohledně průběhu, posloupnosti jednotlivých prací, typu podloží pro vrty atd.  Denně řešíme dotazy typu. Jak to celé probíhá? Jaký typ podloží je pro vrty nejvhodnější? Jaké dokumenty a povolení potřebuju mít, abych mohl provést na svém pozemku vrt? Pokusíme se zde odpovědět na některé z nich.

Na kterých pozemcích je těžší najít vodu?

Jak těžké je najít vodu? 1

Záleží na tom, jestli vrtáme do průlinového, nebo puklinového kolektoru (propustné horninové prostředí, ve kterém se v podzemí akumuluje voda). 

U průlinového kolektoru, obvykle ve štěrcích a píscích uložených na nepropustné vrstvě, je to v podstatě jedno. Například v řadové zástavbě stačí jeden průzkumný vrt a ostatní mohou „opisovat“. 

Pukliny vedou ve skalním podloží, je u nich třeba jiné geologické mapování, využívají se i proutkaři. Voda je jen v puklině, což znamená, že v jednom vrtu je tolik vody, že by to stačilo pro celou obec, a o dva metry dál je vrt na suchu.

V jakých oblastech jsou nejvíce znečištěné podzemní zdroje vody?

Obecně jsou to oblasti v okolí řek, kde stojí většina velkých továren, které vodu z řeky používají na chlazení a pak ji zpátky vypouštějí. Nedávný problém z otrávenou vodou, kde uhynulo velké množství ryb, otřásl medii. 

Většinou jsou tam zmíněné propustné štěrky, které nekryje nepropustná vrstva. Tzn. že není se shora chráněný, a podzemní zdroje vody jsou proto mnohem zranitelnější, například v Polabí nebo na Žitném ostrově na Slovensku. A pokud ano, je v nich spousta technologických vrtů, které nemusí být dobře zabezpečené.

Jak těžké je najít vodu? 2

Jaký typ podloží je nejčastější pro vrty?

Jak těžké je najít vodu? 3

Je to typ, který vznikl ze štěrků a písků naplavených na dno původního mělkého třetihorního moře a shora je dobře chráněný povodňovými hlínami. Ty fungují jako tzv. stropní izolátor, nad vrstvou štěrku a písku. Znečištění jimi neprojde.

Jak zjistím jaký typ podloží mám na svém pozemku ?

Požadované informace najdete na specializovaném serveru českého geologického ústavu,  pro mapování geologického podloží a půdy v čr, lze zjistit jaký typ podloží máte právě vy na svém pozemku. Půdní mapa zde. Zadáte si přímo adresu vašeho města a jednoduše si stáhnete list, ve kterém máte veškeré informace o složení půdy. 

Jsme odborníci, vodu najdeme všude.

Jako první krok přijedeme za Vámi na Váš pozemek, kde analyzujeme terén. Sledujeme, kudy teče voda, jak jdou vrstevnice, kde se zasakují srážky. Podzemní voda je voda ze srážek. Díváme se, kudy pod zemí teče, kde se akumuluje, jestli jsou v okolí sousedé, kteří ji stahují.

Využíváme i  naše specialisty na hledání vody tzv. proutkaře. Jakmile proutkař najde pramen, nastupuje na řadu práce hydrogeologa. Na základě průzkumných prací, které na pozemku naši zaměstnanci provádějí, vzniká dokument, který se jmenuje hydrogeologické vyjádření

Dokumentace vychází z terénní prohlídky, geologických map, hydrogeologických databází a samotného šetření. V tomto bodě je nezbytné vypracovat projektovou dokumentaci na vrtanou studnu, či projekt geologických prací pro průzkumný vrt. Na základě toho úřady vydávají souhlasné stanovisko k možnosti vrtání.

Veškeré prameny po celé ČR jsou zmapovány na základě dat z hydrogeologické mapy. Při hledání vody vycházíme vždy z těchto podkladů a z našich dlouholetých zkušenosti.

Řada majitelů individuálních vrtaných studní navíc nerespektuje tzv. ochranná pásma.  Stahují vodu z vrtů, které se využívají k zásobování obyvatel obce, a vodoprávní úřady to povolují. To by se stávat nemělo. My se vždy snažíme respektovat jak ochranná pásma tak i dodržovat veškeré předpisy dle požadavků vodohospodářských úřadů v daném kraji. V nás máte jistotu už 14 let.    

Nevíte si rady, jak postupovat ?

Obraťte se na naše odborníky a specialisty v oboru
Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/hledani-vody-studne-hydrogeolog-jan-barton-hloubka.A180912_102019_domaci_jj