Projekt na vrtanou studnu

Chcete vlastní vrtanou studnu? Pak potřebujete projektovou dokumentaci, která je vstupenkou na úřady k získání stavebního povolení. A proč tento důležitý dokument svěřit odborníkům?

Realizace po celé ČR

Víme, jak důležitá je dostupnost služeb. Proto jsme jednoduše všude, kde nás potřebujete.

Rozumíme legislativě

Zákonů a úřadů, které ovlivňují stavbu studny, je mnoho a vyznat se mezi nimi se může zdát na první pohled komplikované.

Bez rizika

Přebereme za vás veškerou zodpovědnost za projekt, jednání s úřady, průběh i výsledek vrtání.

Jakou cestou k vrtané studni? 

Nabízíme kompletní hydrogeologický servis zahrnující průzkumné a realizační práce, projekty, posudky a vyhodnocení.

Projekty 
pro průzkumné vrty

Tento projekt je nutný pro získání povolení k vrtání od vodoprávního úřadu, případně dalších úřadů dle lokality a rozsahu vrtných prací.

Průzkumný vrt se nejčastěji dělá proto, abyste ušetřili náklady a vyhnuli se případným problémům s vyřizováním stavebních povolení na úřadech, které by zřízení vrtu mohli mnohonásobně prodloužit.

Průzkumný vrt má za úkol zjistit, jestli v dané lokalitě skutečně voda je, jestli je jí dostatek, je pitná a zároveň jestli nový vrt neohrozí okolní studny.

V tomto případě se na stavebním povolení pracuje až po vyvrtání a vyhodnocení vrtu (když je vrt plně funkční a chceme z něj udělat vodní zdroj).

Projekt na vrtanou studnu 1

Projekty stavebního povolení 
pro vrtané studny

V dnešní době vrtat studnu bez papírů se nevyplácí. Nelegální studna s sebou nese rizika jak pro firmu, která takovou studnu udělá, tak i pro vás. Vrtaná studna je finančně nákladná záležitost a rozhodně se nevyplatí riskovat, že vám vodoprávní úřad nařídí vrt zlikvidovat (zasypat).

V případě vrtané studny je potřeba stavební povolení vypracovat na samotném počátku (na povolení je ideální začít pracovat 6 až 12 měsíců před plánovaným vrtáním).

Stavební povolení na vrtanou studnu se vydává na přesně vymezené podmínky, které je nutné dodržet, jako např. hloubka vrtu. A co když dovrtáte podle povolení a voda tam nebude?

Z praxe víme, že vydání stavebního povolení na vrtanou studnu trvá násobně déle než povolení k průzkumnému vrtu.

Který způsob je pro vás lepší?

Přibližně 98% našich zákazníků jde cestou průzkumného vrtu, tento způsob je z hlediska možných rizik mnohem bezpečnější a cenově vychází téměř na stejno.

Naše společnost nikdy nevyvrtá studnu bez patřičných dokumentů a povolení.

Zákony, které ovlivňují vrtání studní

Cena vrtané studny

Základním parametry pro stanovení ceny za vrtanou studnu jsou:

  • projektová dokumentace
  • ohledání pozemku/místa realizace
  • rešerše možností a podmínek vrtání
  • vyjádření hydrogeologa
  • hydrogeologický posudek
  • stanoviska a rozhodnutí jednotlivých úřadů
  • specifická přání a požadavky zákazníka

I přesto však nejde cenu střelit od stolu. Finální cenu za vrtanou studnu vždy rozhoduje sám zákazník. Jak? Jeho volba použitých materiálů, záruky na technické provedení a garance vody na 2 až 5 let.

Projekt na vrtanou studnu 2

Kompletní řešení pro vrtané studny a tepelná čerpadla

Zmapování pozemku

Profivoda Vrtaná Studna Na Klíč Zmapování Pozemku
Terénní prohlídka, rešerše archivních podkladů, zmapování okolních jímacích objektů a situace na pozemku s cílem možnosti realizace vodního zdroje.
Stavební povolení a inženýring
Profivoda Vrtaná Studna Na Klíč Projektová Dokumentace

Terénní prohlídka, rešerše archivních podkladů, zmapování okolních jímacích objektů a situace na pozemku.

Realizace vrtných prací

Profivoda Vrtaná Studna Na Klíč 013

Zajistíme komplexní servis, a to správný výběr vrtné technologie, materiálu, komunikace se všemi účastníky řízení až po realizaci.

Napojení vody do domu

Profivoda Článek Čištění Topních Systémů 2021
Navrhneme vhodné osazení zhlaví vrtu i čerpací techniky včetně výkopových prací a odborné montáže.
Dlouhodobá péče a servis
Projekt na vrtanou studnu 3
Provádíme pravidelné čištění vrtu a akreditované rozbory vody pro kontrolu kvality a vody.

Financování

Víme, že vrtaná studna může být nákladná investice. Proto Vám s jejím výhodným financování rádi pomůžeme.