Tepelné čerpadlo Alira LWAV 82 s HSV

Tepelné čerpadlo LWAW 82 s HSV pracují výhradně s chladivy bez obsahu freonů (R410), které umožňuje provoz tepelného čerpadla až do venkovní teploty –22 °C (systém vzduch/voda) při zachování vysokého topného faktoru.

Poslat poptávku
Poptat produkt
Doplňkové služby
Kategorie:

Popis

Tepelné čerpadlo má připojení na server vzdálené správy zdarma. Alpha innotec je nejprodávanější značkou tepelných čerpadel ve Švýcarsku. LWAV 82 je nejtišší tepelné čerpadlo vzduch/voda na trhu, hladina akustického tlaku činí pouze 44 dB(A) ve vzdálenosti 1 m díky technologii radiálního ventilátoru! Regulátor Luxtronik 2.1 je vybaven systémem pro inteligentní vytápění domu.

Vlastnosti a vybavení tepelného čerpadla:

 • Regulátor topného okruhu a tepelného čerpadla Luxtronik 2.1.
 • Vestavěný plně elektronický spouštěč pro omezení záběhového proudu.
 • Elektrické odporové těleso max. 6 kW.
 • Zabezpečení odtoku kondenzátu proti zamrznutí.

 

Ohřev TUV bude probíhat v zásobníku o objemu 200 l, který je součástí hydraulické stanice HSV, s možností „převaření“ vody pomocí programu regulátoru tepelného čerpadla pro ochranu proti legionelám. Taktovací zásobník pro odtávání výparníku tepelného čerpadla je již vestavěn v hydraulické stanici HSV. S ohledem na provozní vlastnosti a následnou ekonomiku provozu tepelných čerpadel je nutné, aby byly provozovány s topnými tělesy dimenzovanými na topný spád max. 55/45 °C.

Ovládání přes vzdálený server zdarma:

tepelné čerpadlo ovladání

 

Regulace a elektroinstalace:

Systém bude regulován ekvitermně pomocí komfortní mikroprocesorové regulace, dodané jako součást tepelného čerpadla. Ekvitermní regulátor Luxtronik zabezpečí řízení teploty náběhové vody do topení podle venkovní teploty. Dále zabezpečí v případě potřeby kaskádové spínání topného tělesa.

 

 Vlastnosti regulátoru:

 • intuitivní ovládání Jog-Dial (otoč a zmačkni).
 • plně obrázkový displej.
 • možnost regulace dvou topných a 1 směšovacího okruhu.
 • možnost řízení různých zdrojů tepla.
 • automatický program uvedení do provozu.
 • automatický program natápění mazaniny. program pro optimalizaci oběhových čerpadel.
 • vícejazyčné ovládání (česky/německy/anglicky/francouzsky atd.)
 • grafické rozhrání pro odečítání dat na PC Windows.
 • integrovaná flash paměť (např. pro aktualizaci softwaru).
 • možnost rychlého nahřátí zásobníku s teplou vodou.
 • provozní diagnostika pomocí PC.
 • automatické přepnutí zimního a letního času.
 • nastavení prázdninového programu pomocí spínacích hodin.
 • denní a týdenní programy pro všechny regulační okruhy.
 • vlastní diagnostika rozpoznání typu tepelného čerpadla.
 • termická dezinfekce teplé užitkové vody.
 • jedinečný odtávací manager pro úsporu energie.
 • možnost výškového přestavení polohy regulátoru na čerpadle.
 • dálková správa přes internet alphaweb.

 

Možnosti příslušenství:

 • možnost ovládání více tepelných čerpadel.
 • možnost vzdáleného ovládání pomocí napěťové sítě.
 • možnost řízení až tří nezávislých zdrojů tepla.
 • regulace větrací jednotky.
 • řízení solárního systému pomocí rozdílové regulace.
 • regulace ohřevu teplé vody v bazénu.
 • ovládání pomocí modemu a USB rozhraní.

Požadavky na elektroinstalaci:

 • zabezpečit přivedení hlavního přívodního kabelu pro podružný rozvaděč (CYKY 5Cx4).
 • zabezpečit přivedení kabelu HDO ( CYKY 2Ax1,5 ).
 • zabezpečit natažení kabelu pro čidlo venkovní teploty na severní fasádě · (SYKFY 2x2x0,5 mm2).
 • zabezpečit instalaci odpovídajícího jističe (1fxB16A) pro kompresor.
 • zabezpečit instalaci odpovídajícího jističe (3fxB10A) pro el. dotopové těleso.
 • zabezpečit instalaci odpovídajícího jističe (1fxB10A) pro regulátor.